2 000 vargar i Sverige vore ett rimligt mål

Varg

Varg

Mycket rimligare än målet på strax över 200. Med 2 000 vargar så skulle den svenska vargstammens problem med inavel och framtid inte finnas. För 2 000 vargar i Sverige skulle förutsätta att varg tillåts även i norra Sverige och då skulle det alltså finnas en direktkontakt mellan det finsk-ryska beståndet och det svensk-norska. Till att börja med skulle varg tillåtas inom skogsområdet inom hela Norrland och ner. Med 2 000 vargar i Sverige skulle vargtätheten (antal vargar per 1 000 kvadratkilometer) motsvara Spaniens eller Serbiens. Antalet vargar per invånare skulle vara ungefär detsamma som i Grekland (Där vargtätheten dock skulle vara 3 gånger Sveriges vargtäthet om det fanns 2 000 vargar här).

I Grekland finns det omkring 2 000 vargar idag och man har extensiv fårskötsel. Det ser ut att fungera bra. Naturligtvis skulle det fungera med extensiv renskötsel och varg också. Eller med fårfarmare och varg i södra Sverige. Det handlar till stor del om hur man hanterar det hela. Däremot skulel förmodligen jakten på älg och rådjur minska på grudn av att vargarna skulle äta fler djur. Detta är av mindre betydelse för majoriteten av svenska och berör endast en liten del av befolkningen, den lilla grupp som jagar. Därför spelar det ur samhällsekonomisk betydelse ingen roll. Dessutom skulle nog ett mål på 2 000 vargar innebär att fler jägare skull kunna var med på vargjakt. Både skyddsjakt och licensjakt. För en viss jakt skulle det helt säkert behöva vara.

Iberisk varg

Iberisk varg

Förutom Grekland så har Spanien, Ukraina och Vitryssland också omkring 2 000, Alla tre länderna har en högre vargtäthet än Sverige idag, men hade Sverige också 2 000 vargar skullle vargtätheten här bli större än i Ukraina. Det är möjligt att det är sämre födoförhållanden i Sverige än i Grekland, men jag tror inte det då Estland och Vitryssland har en vargtäthet som är högre än den Sverige skulle få med 2000 vargar i landet. Så det är nog faktiskt inte ett problem. Det skulle förmodligen fungera utmärkt med 2 000 vargar i Sverige.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Annarkia, Scaber Nestor, Vargen, Beijbom,
Läs mer: Newsdesk1, 2, Sydsvenskan, Rovdjursföreningen, De 5 stora, Naturskyddsföreningen, WWF, Foreningen Våre Rovdyr, GT, Skandulv, SVD1, 2, 3, 4, 5, VG1, 2, 3, DN1, 2, 3, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

25 Replies to “2 000 vargar i Sverige vore ett rimligt mål”

 1. Jakt på älg berör visserligen inte så många, men i skogsbygden är älgjakt ett viktigt tillskott till hushållens ekonomi. Över huvud taget är självhushåll utanför penningekonomin viktig där, funnes inte det skulle bygden inte kunna existera. På något sätt måste detta problem lösas om det som alla vi stadsbor tycker hysteriska varghatet ska kunna klinga av.

  1. Jan Wiklund: Jag tror du överdriver betydelsen av älgjakten. Min mor har i mängder med år bott i Ramsjö (inte nu längre) i Hälsingland. I stort sett ingen av hennes bekanta på orten har någon som helst beröring med älgjakt och betydelsen av älgjakten ser ut inte ut att vara större än så (det finns förstås folk i bygden som har jakthundar och som förmodligen jagar älg). I bygden har dock kondomtillverkning och turism under lång tid haft mycket större betydelse. Men du har delvis rätt, jag tror att det lugnare stämningsläget i Västar Götaland kring vargfrågan har med det faktum att väldigt få i vår glesbygd jagar älg. Älgjakt har aldrig varit nåt viktigt i Bohuslän. Och vargens viktigaste bytesdjur i Bohuslän är nog rådjur.

   När jag var liten så sa man att säl- och utterjakt hade stor betydelse för skärgårdens befolkning. Men i hela Göteborgs norra skärgård så fanns en, säger en, säljägare, dvs en person som var delvis beroende av jakten för att leva. Det var Anders ”Utter-Anders” Olsson på Rörö. Väl bekant med min familj. Ingen annan hade någon som helst ekonomisk vinning av säljakten om jag förtsått det rätt. Inte ens fiskarna, sälen har liten betydelse för fiskfångsterna (men en viss betydelse har den förmodligen). Älgjakten påverkas förmodligen av ökat antal vargar i ungefär samma utsträckning som fisket påverkades av ökat antal sälar. Dvs ganska lite.

   1. Alla såna ljumma funderingar får ett snabbt och tråkigt slut när den lokala vargstammen vuxit sig stor nog för att slå ut ALLT vilt. Då kommer man att sakna ett och annat djur under skogspromenaden (om man vågar ta den) och det kommer att bli lite besvärande att ha vargen inpå knuten. I Grycksbo t ex börjar dovhjortarna fly in i samhället och vargen följer efter.

    Man kan bara avvakta med spänning på den första seriösa skaderapporten. Inte för de som drabbas. Nej för att se vad Staten gör då…

  2. ”Varghat” som retorisk floskel förekom tidigt i debatten. Idag kan vi inte tala om ogrundat hat. Idag drabbas nämligen folk veckovis av vargens framfart.

   Läs tidningarna. Det är vargangrepp på hundar och tamdjur. Det är varg nära skolor och bebyggelse. Folk slutar vistas i naturen, fastighetspriser sjunker och jaktarrenden uteblir. Vargar skjutna till följd av nödvärn eskalerar.

   Vargaktivismen sänker hela landsbygden. Är det rimligt att folk därute ska betala för statens vilt genom en idé som bara förespråkas av oss storstadsbor?

 2. Vet inte hur det är med sälar, men i Särna spelar älgar en viss roll. Även i Nordingrå köper man som sommargästande släkting älgkött billigt av bönderna.

  Men det kan möjligen vara en symbolfråga. Något av ”hit men inte längre”. Ungefär som almstriden i Stockholm 1971.

  1. Jan: Det har säkert en viss betydelse som du säger. Det vet du mer om än jag. Symbolvärden är inte heller att leka med, så därför är det naturligtvis något som måste lösas.

   Jerker: Skyddsjakt lär behöva bedrivas i vilket fall som helst. Och den blir ju mer omfattande än idag. Varagr som tar får eller renar emellanåt kommer att förekomma.

  2. 12 000 000 kg älgkött om året är ingen symbolfråga. Det är en stor del av den svenska köttproduktionen och tre gånger så mycket som all produktion av ekokött. Och det gäller inte bara Särna utan hela Sverige.

 3. Bra inlägg! Lägger man till att om vargen kom ytterligare en bit söderöver så skulle dessutom fler dödas av trafiken, tyvärr, vilket också hade påverkat hur mycket vargar det funnits och som eventuellt behövts skjutas av.

  Däremot är jag inte säker på om jakten verkligen behövts. Normalt sett behöver den grupp predatorer som finns högst upp inte jagas, utan de blir färre automatiskt om inte mattillgången finns i så hög utsträckning som innan. Men det är svårt att räkna ut hur det blir med tanke på hur mycket människans totala närvaro i södra halvan av landet påverkar.

  Många lär som sagt köras ihjäl av misstag men å andra sidan kanske många kan hitta mat på mer oväntade ställen?

  1. Det dör bara ca 50-70 vargar om året av olika orsaker. Under 2012 väntas däremot över 150 vargvalpar tillkomma vilket gör att vi har en vargstam i paritet med utredaren Widlunds siffror. Sverige har nu Europas högsta rovdjurstryck med den övriga stora inräknade.

 4. Jakten har betydelse för ca 300 000 jägare. Sedan så är din egna erfarenhet ett för litet sample att basera statestik på. Den är helt enkelt inte relevant för att basera beslut på för hela sverige, även om den är synnerligen relevant för just dig. Det finns undersökningar som dock är relevanta.
  Men om man kompenserar med större täthet med älgar, om man får med skogsbolagen och länsstyrelserna, så kommer älgen att räcka både för vargen och för människan. Förutsatt att man håller vargen på en lägre nivå med jakt, vilket man troligen ändå måste göra. Detta eftersom vargens årliga tillökningstakt nu är ca 13%, och med bättre gener så kommer den att vara högre (en av effekterna med dålig genetisk spridning, förutom missbildningar).

  Vargar som river får förekommer redan idag. Om du vill få någon acceptans för det, så måste de kompenseras bättre än idag. Att se resultatet av en vargs förödelse i en fårflock är säkerligen inte kul för en fårägare, varken emotionellt eller ekonomiskt.

  Om man sedan tittar på din modell med varg uppmed norrlandskusten, så verkar det bra så länge vargen inte kommer in på renbeteslandet. Det är en av orsakerna varför vargen inte tillåts för långt norr. Där kommer den nämligen att störa rensamernast näring, mycket. Du kan räkna på hur mycket kött en ren har och hur mycket en varg tar på en vinter. Det finns siffror för detta.

  1. Anders Jackson: att jakten berör 300 000 jägare säger ingenting omd ess ekonomiska betydelse. För hur många har älgjkaten nån ekoenomisk betydelse? 10 000? 20 000? Ingen? ATt det finns 300 000 som deltar i jakt ller är jägare är i sammanhanget ointressant.

   Rennäringen har också en mycket liten ekonomisk betydelse. Annat än för 1000 samer, vilket är en mycket liten del av antalet samer i Sverige (cirka 20 000). Att ensidigt ta hänsyn till en liten priviligierad grupp samer kanske vi inte heller måste göra?

   Är det nån som sagt att vargar inte river får? Det är ju i allmänhet därför vargar utsätts för skyddsjakt. (Ex. den tidigare alfahannen i Bredfjällsreviret, som hade en handikappande skada i överkäken, han var alfahanne i Kroppefjäll innan det och då han fick skadan) 100-procentig ersättning räcker nog.

   1. Älgjakten producerar 12 000 000 kg ekokött om året. Med resten av viltköttet utgör det 3% av hela Sveriges köttproduktion. Det är tre gånger så mycket som ekologiskt nöt- och lammkött.

    Bara älgköttet i sig är mer än den totala produktionen av får- lamm- och hästkött i Sverige. Hur kan det vara betydelselöst?

    Vilket tycker du är bäst att satsa på? Ska vi ge denna resurs till rovdjuren?

 5. nåt som inte stämmer med denna politik mot vargar i Sverige. Det är bara lögner och trofeiletandet. Att i hela stora sverige finns bara runt 200 sådana djur, det är inte normalt. I Litauen, som är mindre än svenska Skåne, finns det över 200 vargar och ingen människa störs av det. Vargjakt i Litauen begränsas till 17 vargar om året.

   1. Det är nog inte en lögn, utan bara ett felaktigt konstaterande. Fel är det emellertid, men det är egentligen inte så intressant.

    1. Nej men intressant är att man får skjuta 130 vargar om året i Litauen. Och licensjakt har man i alla andra länder på våra breddgrader inom EU. Varför inte Sverige?

  1. Tyvärr är det du som ljuger Alma. Litauen har en avskjutningskvot på 130 vargar i år och de har fast jakttid på varg: 1 augusti till 31 mars.

   Som vanligt kommer det bara svammel från vargaktivisterna.

 6. På vilket sätt skulle det vara eftersträvansvärt att ha vargstammar som i Sydeuropa? De har ju decimerat alla andra viltstammar tack vare det. Just i Spenaien och Italien tittar de avundsjukt på den fantastiska fauna vi byggt upp under det senaste seklet.

  Tacka vet jag biologisk mångfald. Visst kan vi ha några vargar i Sverige men jag vill även fortsättningsvis se älg, rådjur och hjort på markerna. Att ensidigt gynna en enda art har aldrig varit en fungerande idé. Mångfald är nyckelordet. Men det är väl inget som en vänsterbloggare bryr sig om…månne översätts enpartistat till endjursbiotop när biologiska spörsmål dryftas i partilokalerna…

 7. Att det skall vara så viktigt att bevara vargen i Sverige är konstigt den är ett av världens vanligaste rovdjur.Hur kan staten lägga miljontals kronor på detta är ofattbart. Ett djur som är utrotningshotat i nästan hela världen är svartråttan den fortsätter vi att försöka utrota. Staten borde lägga någon miljon på att återinföra denna och sätta straff på att döda denna. Det borde inte vara någon skillnad på djur och djur. 

  1. Att det ska var så svårt att acceptera vilda djur. Det är underligt att folk måste utrota djur utan nån som helst anledning. Hur enskilda människor och jägare kan lägga ner tusentals timmar och tusentals kronor på det är obegripligt.

   Om vi ska döma efter hur många döda människor som svart råtta orsakat genom att sprida pest så är svartråtta ett oändligt mycket farligare djur än vargen.

Kommentarer inaktiverade.