Färre vargar minskar inte inaveln

Miljöministern måste nog vara lite korkad, men kanske är det så med ättlingar till stora finansfamiljer, vad vet jag. Andreas Carlgren tillhör nämligen den familj som förr i tiden ägde skogsföretaget Modo. Vad är det då som är så korkat. Jo det är mannens ständiga upprepande av att vargjakten behövs för att rädda den svensk/norska stammen undan inavel och för att få en genetiskt friskare vargstam. Men färre djur innebär ju mer inavel och ingen som helst räddning.

Det enda som kan rädda den svenska vargen på sikt är fler djur och mer invandring av varg från det finsk/ryska vargbeståndet. Att skjuta av vargar genom jakt hjälper inte ett dugg för att få fler invandrare eller mindre inavel. I själva verket verkar det vara tvärtom. Det har blivit vanligare med invandrade vargar i Sverige och Norge under senare år, när det funnits fler vargar. Kanske beroende på att det blivit lättare för de invandrade vargarna att hitta några andra vargar.

Idag finns det tre revir i Norge/Sverige som har nyligen invandade finsk/ryska vargar i alfaparet. Det är dels Galven-reviret i Gävleborgs län, dels Kynna- och Julussareviren i Norge. Tyvärr är det så att just Julussareviret är ett problem. Det är det svensk/norsk vargrevir som utsattts för överlägset mest tjuvjakt, ofta riktad mot alfparet, det par som reproducerar och vars ena hälft nu är en invandrad varg. I de andra två reviren har kullar med en finsk/rysk förälder fötts två år i rad vad jag förstår. Vilket naturligtvis är bra. Men jakten har som sagt vad ingen som helst betydelse för detta.

Andreas Carlgrens argument om genetiken är rent snömos precis på samma sätt som Olof Libergs argumentation om att en vargstam inte kan reglera sig själv är det:

Det här är rent snömos från Libergs sida, och det vet han nog också själv innerst inne. Förvisso är det sant att ”vi har jagat rovdjur i alla tider”, ett faktakonstaterande av hur tillvaron är. Men detta faktakonstaterande kan inte hjälpa oss att utforma hur en modern rovdjurspolitik bör se ut. Liberg begår alltså här ett klassiskt naturalistiskt felslut, ett av de felslut som undertecknad diskuterade i höstas i ”Filosofiska Rummet” tillsammans med bl. a. filosofiprofessorn Per Bauhn. Nu är det kanske att ställa lite väl hårda krav på argumentationsmässig och filosofisk stringens när det gäller en praktiskt orienterad viltforskare och inte alltför djup tänkare som Olof Liberg, men detta måste ändå sägas.

Det hade varit intellektuellt hederligare av Olof Liberg om han öppet och utan omsvep hade erkänt att skyddsjakten på varg har införts av enbart politiska skäl, och att det inte finns något vetenskapligt stöd för att vargjakten på något sätt kommer att öka den svenska vargstammens långsiktiga överlevnad. Olof Liberg har alltså argumenterat för vargjakt – och är givetvis i sin fulla rätt att göra så i en politisk demokrati som Sverige. Han driver en, i mitt tycke, helt felaktig politisk linje, vilket är illa nog. Men det värsta är nog poserandet som någon slags ”expert” som i den här intervjun. Libergs forskarposerande visar att han som ekolog har sålt ut sig fullständigt till den mäktiga och inflytelserika varghatarlobbyn i Sverige.

Som jag skrivit tidgare skulle det inte vara något som helst problem för Sverige att ha en mycket större vargstam än 200 djur och enligt min åsikt vore ett mål på 2 000 vargar i Sverige betydligt rimligare än ett mål på strax över 200. Detta har heller ingenting med naturligt urval eller nåt att göra utan det handlar om vilken politik vi vill föra. I det här fallet verkar det dessutom som det kan vara ekonomiskt fördelaktigt för samhället som helhet att ha en mycket större vargstam än vad som finns idag:

Skogsskador orsakade av den höga klövviltstammen talas det inte lika ofta om. Enligt skogsstyrelsen är hela 15-20 % av det slutliga tallbeståndets stammar älgskadade. Älgstammen måste minska för att kunna producera värdefullt tallvirke i framtiden. Tar man in den totala skadeverkan på skogen från vilt blir det miljardbelopp. Det är tex nästan omöjligt att odla lövskog i stora delar av Sverige. En högre andel lövskog skulle gynna både biologisk mångfald, resistens mot storm och rekreationsvärdet. En större vargstam som håller nere klövviltstammen skulle ge inkomster som vida överstiger ersättningskostnader för skador på tamdjur.

Viltskadorna på skogen skulle alltså bli mindre och viltolyckorna på vägarna färre.

Intressant?
Bloggat: Scaber Nestor,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anton

  Fördelen rent genetisk med färre vargar är att de nytillförda 20 kommer att ge en större andel friskt blod. Om vi skulle ta in 20 friska vid en stam på 2000 blir andelen friska 1 % medan man vid 200 vargar får 10 % friska vargar. Ska det vara så svårt att förstå? Bäst skulle stammen må om man startade om från början med bara friska djur.

  Galvenreviret har också undantagits jakt, för att deras andel ska bli större i den befintliga populationen i Sverige.

  Ekonomiskt är det givetvis bäst att hålla efter vargen och ta vara på köttet för våra egna matbord. Och vad kostar vargen samhället i form av ersättningar för stängsling, dödade tamdjur, forskning inom vargprogram etc.? Säkerligen minst en miljon kr per varg och år.

  Det snackas gärna i vargförespråkarlägret om att Spanien och Rumänien har så många fler vargar. Ingen nämner att deras vargar är en annan, mindre typ samt att de skjuter av sina stammar. /*irrelevant ovidkommande påstående utan källa, borttaget*/ AS

  /*Saknar källhänvisning, borttaget*/ #AS

  • Anders_S

   Anton: Ditt resonemang i den första delen är bara dumheter utan vetenskaplig förankring. På sikt finns inga sådan effekter. Och inavel är främst ett problem på sikt. Läs gärna den rapport om detta som finns på Skandulv.

   Den ekonomiska betdylsen av älgkött på matbordet är försumbar. Speciellt i jämförels med förstöringen av skogen.

   Summorna för stängslingen etc är en miljon säger du. Det är småpengar i jämförelse med de miljader som viltets förstörelse av skog kostar. Varför komma med dumma argument när de redan är motbevisade i mitt inlägg?

   Vargarna i Spanien och Grekland är ofta mindre till växten, men det är precis samma vargar, samma art och alltin. Ingen skillnad där. Och jag lovar att även vargarna i Grekland kan upplevas skräckinjagande. Om en varg väger cirka 50 kilo eller cirka 40 kilo spelar faktiskt ingen större roll. Läs gärna:
   http://www.zaramis.nu/blog/2010/01/06/2-000-vargar-i-sverige-vore-ett-rimligt-mal/

 • Till att börja med så säger rovdjursdirektivet ”Högst 20 djur” men ingen undre gräns.
  Vilket i princip betyder att det enda som garanteras är jakten, inte inflyttandet av nya.

 • ”Miljöministern måste nog vara lite korkad, men kanske är det så med ättlingar till stora finansfamiljer, vad vet jag. Andreas Carlgren tillhör nämligen den familj som förr i tiden ägde skogsföretaget Modo.”

  Man väljer inte sina föräldrar. Förstår inte relevansen för ämnet i denna kommentar.

  • Anders_S

   Allianspartisten: Det finns förstås ingen relevans, mer än att jag gillar att driva med överklassen. Fast om det är så att han är ointelligent så finns det ju en viss relevans. Inaveln i en svenska överklassen är ju också väl känd. Lite av ett vargproblem alltså. 😉

 • Pingback: Vanliga Vargar och Usla Ulvar « Röda Berget()

 • Anders_S: Själv tycker jag att man ska vara saklig och visa respekt för människor oavsett vilken ”klass” de nu råkar tillhöra.

  • Anders_S

   Alianspartisten : Och? Skulle jag inte vara saklig? Carlgren är född i överklassen. Han verkar ganska osmart. Och så var det med det.

  • Anders_S

   Jägaren: Och så har du lyckats prestera en kommmentar som faktiskt inte tillför någtot som jag inte redan skrivit nån stans. Men enligt min åsikt är vargar bättre än älgjakt. Jag använder källor för min påståenden. Det tycks inte du göra.

   Och hur ärdet min din kunskap egentligen? Varg ynglade första gången redan 1983 i Sverige (Nyskoga), vds inte tio år sen utan över 25 år sen. Därefter varje år men alla var släkt med varandra och härstammade från två vargar intill 1991 å en tredje varg kom in från Finland. Därefter ska alla vargar härstamma från dess tre intill för tre år sen då tre finska vargar kom in i Sverige/Norge. De återfinns idag i Kynna, Julussa- och Galvenreviren. Men när man tittar på ynglingssiffrorna så händer nånting kring 2001-2003. Alla revir som därefter har fått vargkullar regelbundet etablerades 2003-2004. Undantaget är de tre gamla reviren Nyskoga, Dals-Ed/Halden och Hasselfors.

 • Jägaren

  Man kan avfärda saker och ting som ”dumheter” och tycka att andra är ”korkade” men i mitt stilla sinne kan jag inte låta bli att fundera över hur mycket erfarenhet du själv har av jakt och viltvård som motiverar all denna visdom.

  Jag är ingen principiell rovdjursmotståndare men samtidigt måste jag konstatera att vargen inte tillhört faunan i södra Sverige sedan kanske 1850-talet. Det vi nu, sedan 10-talet år tillbaka, talar om är en återetablering och då måste man vara försiktig. (Utan att dra allt för många paralleller i övrigt kan vi se på vildsvinet, som ”återetablerats” genom rymningar från hägn, och där vi nu ser en i det närmaste ohämmad tillväxt).

  Det är visserligen så att älg, och för all del också rådjur, ställer till en del för skogsbruket. Vill man minska älgstammen finns dock mycket bättre sätt än att använda vargar. Älgjakten är noga planerad varför det inte skulle vara några större problem att öka avskjutningen. Du kan också vara förvissad om att vi i jaktlagen, där det finns många skogsbrukare, hela tiden för en långsiktig diskussion om avskjutning av rådjur i relation till skogsskador och ett rimligt bestånd.

 • Jägaren

  Anders_S: Det är möjligt att jag uttrycker mig oklart men det jag vill ha sagt är att det är under de senaste 10-talet år som vi ser att vi kan få en verklig etablering av en ny vargstam. Under första halvan av perioden var tillväxten 7 procent och under andra halvan av perioden var den 19 procent (Källa: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/varg2009/N-skandulv-091222.pdf).

  Min huvudpoäng är att vi talar om en återetablering av ett djur som inte funnits i faunan på lång tid. Att detta började ”i blygsam skala” redan för 25 år sedan hör egentligen inte dit.

  Sedan skulle jag vara tacksam för att få referenser till de forskningsrapporter som säger att en kraftig ökning av vargstammen skulle vara ett bättre sätt att kontrollera älgstammen än den planerade jakt vi har idag.

  • Anders_S

   Jägaren: Det är naturligtvis inte problemfritt att återigen få en vargstam i Sverige. Men om vi ska ha det och hur stor den ska vara är ett politiskt beslut. Inget annat. Det får konsekvesner för älgstamar och rådjursstammar och därmed för jakten.

   När det gäller älgstammen så skriver jag att det är min åsikt. Inte att forskningsrapporter slår fast det. Man måste skilja på lite saker här.

   Det är ju uppenbart att jakten på älg inte gör att skadorna på skogsbruket minskar. En mindre älgstam skulle alltså krävas. Därför är vargar inget problem ur samhällsekonomisk synpunkt, inte heller en mindre älgstam. Utan snarast positivt.

   Däremot innebär det ett minskat antal älgar för jägare att fälla. Men det kan samhället som sådant leva med. Det kan slå hårt mot lokalbefolkning på vissa ställen och det måset förstås lösas på något sätt. Men knappast hårdare än fiskens försvinnande slagit mot Bohuslän (där tusentals människor var helt beroende av fisket för sin försörjning när jag var liten). Det har samhället kunnat lösa så varför skulle inte det mycket mindre problemet med minskad tillgång på älg på grund av ökat antal vargar kunna lösas.

   Jag är inte motståndare till jakt, inte heller jakt på varg. Men jag menar att om vi ska kunna ha ett livskraftigt bestånd av varg i Sverige på sikt behövs det över 1000 vargar, kanske så mycket som 2000. Så mycket finns det i Grekland på mycket mindre yta. Ett sådant antal vargar får konsekvenser på antalet älgar.

 • Marie

  citat @ jägare: ”måste jag konstatera att vargen inte tillhört faunan i södra Sverige sedan kanske 1850-talet”.
  Jo varg har väl alltid tillhört faunan, men kanske inte alltid funnits i den? Det är två vitt skilda saker tycker jag. Vargen är inget främmade djur, ingen främmande art, i vårt land, även om den saknats!

 • Pingback: Vargjakt i djurpark | Svensson()

 • Pingback: Fler vargar borde finnas | Svensson()

 • profanum_vulgus

  Anders_S och jägarn:
  Det är väl helt uppenbart att vargen skulle vara positiv för älgstammen. Jägarna har ju inte lyckats skjuta av rätt älgar trots tjat och utbildningsprojekt i 40-50 år. Detta har ju lett till en allt klenare och yngre älgstam med dålig reproduktionsförmåga och framförallt ökade skador på skog och trafik. Vargarna är pga sin avsaknad på gevär och troféintresse experter på att välja ut rätt älgar att fälla.

  Den svenska jägarkåren är pinsamt dålig på ekologi och det syns väl i jägarns kommentar om vildsvinen. För varför ökade vildsvinen explossionsartat och varför ökade problemgrupperna av vildsvin?
  Jo för att jägarna åkte till tyskland och lärde sig hur man jagar vildsvin, men man stannade vid tekniken, ekologin var det ingen som orkade läsa in sig på. Resultatet blev en helt obildad avskjutning av främst ledarsuggor vilket gav oss mångdubbelt fler avynglingar och massor av problemdjur.
  Samma sak upprepas ju hela tiden, man vill skjuta av lodjuren för att de äter harar och rådjur. Men inga jägarorganisationer har bemödat sig med att läsa några sidor om lodjur, om de hade gjort det så skulle de ha sett att populationerna av rådjur och harar är större i lodjursrevir än utanför (beroende på att lodjuren dödar rävar som är mycket sämre på urval av rådjur än lodjuret dessutom).
  Jägarnas bildningsbrist är problemet, inte djuren.

 • Nils Solberg

  Det er rett og slett trist å lese om den totale mangel på faglig argumentasjon som Erik Svenson her viser. Man skulle forvente et annet nivå fra en med hans stilling.
  Ekstra ille er det å lese om den totale mangel på innsikt om Skandinavisk jakt, jaktkultur og historie.

  Mvh. Nils Solberg, Norge

 • Ronny Berntzen

  Hva har du å bidra med Solberg? Du kaster ut en påstand og avslutter innlegget uten å komme med faglig argumentasjon selv. Det er vell ikke annet og forvente av lederen i folkeaksjon mot rovdyr. Kom med fakta du som kan, eller? Regner med at du kommer med fakta ang Skandinavisk jakt, jaktkultur og historie og ikke minst en faglig argumentasjon som Svensson mangler.

  Mvh
  Ronny Berntzen