Ryska maffian också inblandade i Genii Capital?

Två av de budgivare som finns när det gäller resterna av Saab Automobil i Trollhättan har besynnerliga ägarförhållanden. I Spyker är det dock klart att företaget i huvudsak ägs av en familj med kopplingar till ryska maffian. I Geniis fall är det mer oklart var pengarna faktiskt kommer ifrån, men det finns också där band till Ryssland. Misstankarna om ryska maffiakopplingar också i Genii Capital ökar också i och med uppgifterna om att de två budgivarna kan tänka sig att samtala om ett gemensamt bud.

Flera saker har buden från de två företagen gemensamt ändå. Om de får köpa Saab Automobil så innebär det också nedläggning av fabriken. Det är inget tvivel om det. Ingen av budgivarna är vad jag kan förstå egentligen intresserade av att försöka tillverka serietillverkade bilar i stora serier och saknar också kompetens för det. Det är helt enkelt ingen lösning för de anställda om dess skumraskbolag, där det ena (Spyker) har bevisade kopplingar till rysk maffia och där det andra (Genii) har bevisade kopplingar till Ryssland. Förutom kopplingar till Ryssland har bägge buden kopplingar till Formel 1. Buden handlar förmodligen om möjligheter till bidrag, förlustavdrag och tvätt av svarta pengar. Inte om biltillverkning.

————————————————————–

För den som vill veta vad det kan finnas för andra vägar, lika realistiska, ja kanske faktiskt mer, som de olika uppköpsbud som presenterats att gå för Trollhättan ordnas ett möte på orten den 23/1 på Folkets Hus:

– När nu klimatkrisen ställer en rad akuta behov på dagordningen borde produktion av utrustning för förnybar energi eller satsning på hållbara transportsystem vara två självklara spår att växla in bilindustrin på innan den styckas i bitar eller dumpas vid vägkanten för att rosta sönder.

– Det saknas varken praktiska lösningar eller realistiska förslag. Det som saknas är sociala krafter som kan göra dem verkliga.

Lars Henriksson arbetar på Volvo personvagnar i Göteborg och är flitig krönikör i Göteborgs Posten

Lördagen den 23/1 kl 13:30 talar han vid ett offentligt möte i Trollhättans Folkets hus, Clio-salen

Mötet arrangeras av Socialistiska partiet och Ordfront

Intressant?

Borgarmedia: SVD1, 2, GP1, 2, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Du postar kvalitet som alltid. Mycket trevligt!