Det behövs fler vargar och färre Andreas Carlgren i Sverige

En vargstam på strax över 200 djur räcker inte för att garantera att den svensk/norska vargstammen kan överleva på sikt. En jämförelse med en liknande isolerad vargstam på Isls Royale i Nordamerika visar på omfattande genetiska problem i den isolerade varggruppen:

En vargstam som har använts i den svenska debatten som ett exempel på hur en relativt liten grupp djur, som härstammar från några få individer, trots allt inte visat några sjukliga problem på grund av inavel.

Detta ifrågasätts nu starkt av forskarna som har undersökt förekomsten av skelettsjukdomar hos samtliga vargar på ön mellan åren 1964 och 2007. De siffrorna visar att en liten vargstam med ett fåtal ursprungsföräldrar kan drabbas svårt av genetiska sjukdomar.

– De resultat som vi har fått fram visar att 58 procent av vargarna på Isle Royale hade medfödda förändringar i skelettet och totalt 33 procent hade drabbats av skadliga förändringar, säger Jannikke Räikkönen till DN.se.

Vargarna på Isle Royale hör till de mest och bäst studerade i världen och stammen visar alltså tydliga tecken på svåra invalesproblem. Något som också kommer att påverka den skandinaviska (svensk/norska) stammen så länge den är så liten som 200 djur. Enligt forskningen så behövs det minst 500 djur för att vargarna i Skandinavien ska klara sig på längre sikt. Men ännu bättre är ännu fler vargar, uppemot 2000 vore en vettig siffra på antalet vargar som bör kunna finnas i Sverige och Norge. Kanske ännu fler är ännu bättre.

Att plantera in 20 vargar gör säkerligen en viss nytta då antalet vargar som hela den svensk/norska vargstammen härstammar från är 5 stycken. 1 hona och 4 hannar. Två av de senare invandrade bara för två-tre år sen och en kom 1991. Men på sikt hjälper inte heller inplantering. Det måste till en större vargstam för att den skandinaviska vargstammen ska bli långsiktigt livskraftig. Det betyder att vargar också måste tillåtas i norra Sverige, i renbeteslandet. Licensjakt på varg borde inte heller tillåtas (skyddsjakt ska förstår vara möjlig) förrän antalet vargar är tillräckligt stort. Jakten har nämligen i sig mycket få, eventuellt inga, positiva effekter:

Men att licensjakt skulle vara en effektiv metod för att öka acceptansen ifrågasätts kraftigt av sju forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Artdatabanken och Naturhistoriska riksmuseet på torsdagen:

”Så vitt vi känner till saknas forskning som stöder detta argument. Det återstår att se om licensjakten faktiskt medför ett minskat illegalt dödande, eller om den i stället leder till en ökad ‘legitimitet’ för illegalt dödande,” skriver forskarna i ett pressmeddelande och uppmanar regeringen att ”skyndsamt” tillföra friskt blod till den svenska stammen.

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren konstaterade också att man måste börja förankra vilka platser som vargar ska placeras ut i i god tid. Det arbetet måste få ta tid, sa Andreas Carlgren.

– Utplaceringen måste bygga på förtroende mellan oss och de som bor i området, sa Carlgren vidare under presskonferensen.

Jag är också säker på att människorna i Göteborg som ju bor i det omrdåe där det finns varg är positiva till en större vargstam. Göteborg är ju enda storstaden i Sverige som har vargar och vargflockar i sin närhet, i sina friluftsområden och i områden där många har sina sommarstugor (Bredfjället-Svartedalen, Herrestadsfjället, Kroppefjäll, Kynnefjäll, Dals-Ed etc). Så jag utgår från att regeringen också frågar oss och inte bara de som bor på landsbygden. Det är bland annat i vår natur vargarna finns och vi vill ha dem där.

Intressant?
Bloggat: Annarkia, Jinge,
Borgarmedia: DN, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Kollade SCB:s namnbas. Det finns över 400 st Carlgren men det framgår inte om flera heter Andreas. Rekommenderar du skyddsjakt om det skulle visa sig att det finns flera?

    • Anders_S

      Björnbrum: Vi får väl diskutera skyddshäkte i alla fall. För deras egen skull.