Verkningslöst förslag om hårdare straff från Ask

Regeringen och justitiminister Beatrice Ask har för avsikt att idag lägga fram ett förslag där straffskärpning föreslås en rad områden. Det är en fortsättning på den väg som den borgerliga regeringen sen länge slagit in på, mer repression och övervakning för att kontrollera medborgarna. I radio nu på morgonen erkände Beatrice Ask dessutom att åtgärderna förmodligen saknar effekt på brottsligheten, men hävdade att det var viktigt att införa dem ändå. Man kan fråga sig varför regeringen istället inte vidtar de åtgärder som behövs. Dvs satsningar på social åtgärder som minskar klyftorna i samhället.

Internationell forskning slår nämligen klart fast (läs Richard Wilkinson och Kate Pickett, Jämlikhetsanden) att ökade klyftor och ökad ojämlikhet, bland mycket annat, innebär en ökad kriminalitet. Ojämlika länder ha mycket högre kriminalitet än jämlika. Regeringens politik på de flesta områden innebär ökad ojämlikhet och ökade klyftor i samhället. Något som alltså innebär en ökad brottslighet.

Medan den borgerliga politiken på alla sätt och vis alltså innebär en ökad brottslighet föreslår man kosmetiska åtgärder utan effekt för att det ska se ut som om man försökte motverka kriminalitet. Vilket den alltså inte gör. Den borgerliga regeringen för en politik som istället ökar brottsligheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements