Ökad övervakning och kontroll skapar inte trygghet

Att öka övervakningen och kontrollen av människor  är inte ett bra sätt att öka tryggheten. I länder med mycket övervakning och kontroll av människor där otryggheten ofta större än i länder med liten kontroll och övervakning. Ökad kontroll och övervakning av människor är i allmänhet resultatet av ökade klyftor i samhället. Övervakningen och kontrollen leder dessutom i sig själv till ökad otrygghet då åsynen av kameror, vakter etc gör att man automatiskt känner sig otrygg. För finns det sådant måste det ju vara farligt.

Storbritannien är ett av Europas mest ojämlika länder och man har övervakningskameror överallt. Men kriminaliteten minskar inte trots alla övervakningskameror. Det är ett bevis på att övervakning i sig inte kan avhjälpa brottslighet och otrygghet. Det som måste åtgärdas för att folk ska uppleva mer trygghet är de sociala skillnaderna. Med ett mer jämlikt samhälle minskar brottsligheten och tryggheten ökar. Det visas klart av internationell forskning (Wilkinson och Pickett, Jämlikhetsanden).

Fler drogtester, fler övervakningskameror, hårdare straff, mer repression, FRA-lagar, Ipred-lagar osv hjälper inte mot brottslighet eller mot en ökad brottslighet. Så länge det förs en politik som leder till ökade klyftor, ökad ojämlikhet i samhället, så får vi en ökad brottslighet. Ökad brottslighet och ökad otrygghet blir alltså konsekvensen av den nyliberala politik som länge förts i Sverige.  Av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Tankar om integritet « Trollan's Tankar om stort och smått()

 • Bengt

  Jag känner mig oerhört trygg när jag någon gång åker en spårvagn eller buss försedd med kameror! En ev. våldsverkare eller annan fridstörare syns alltid på bild och kommer att få sitt rättmätiga straff om denne någon gång får för sig att trakassera hederliga medborgare!

  • Anders_S

   Bengt- så fungerar det nu inte. Väldigt få åker fast på det sättet och våldet har inte minskat. De få sådan rättegångar jag följt har alltid slutat emd att ”filmbevisen” underkänts. Det viktiga borde vara att minska våldet, inte att sätta dit folk. Att sätta dit folk minskar tyvärr inte våldet. Det är bara sociala insatser som minskar våldet i samhället på sikt.

 • Bengt

  .. kanske det Svensson och även en rejäl dos gammal hederlig ”arbetarmoral” att man inte skall förstöra för andra medborgare eller förstöra allmänna ägodelar!

 • Pingback: Grattis på femtioårsdagen Christian Engström. « Emil Isberg()

 • Pingback: Fler poliser funkar men inte kameror | Svensson()