Nyamko Sabunis lögn på Folk & Försvar

försvarskonferensen Folk & Försvar uttalade sig Sabuni (enligt media) om att regeringen gett ungdomstyrelsen i uppdrag att kartlägga islamister samt undersöka hur folk ska kunna lämna dessa rörelser:

Hon har redan gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur islamister, som vill lämna våldsbenägna extremistiska rörelser, ska kunna få hjälp att hitta ut; ungefär som nynazister som fått stöd för att bryta med sina organisationer.

Det är minst ett problem med detta. Nyamko Sabuni ljuger. Hon har aldrig gett något sådant uppdrag till Ungdomstyrelsen. Enlig regeringsbeslut 2009-12-17, IJ2009/2331/DEM, så är uppdraget:

Regeringen uppdrar åt Ungdomsstyrelsen att undersöka verksamhet som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål och stödjer personer som har lämnat sådana grupper. Ungdomsstyrelsen ska för genomförandet av uppdraget anlita forskare med särskild kunskap om avhopparverksamhet.

Uppdraget innebär att Ungdomsstyrelsen ska

1. utvärdera Exit Fryshusets avhopparverksamhet,

2. kartlägga, beskriva och värdera annan genomförd och pågående verksamhet som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål samt stödjer personer som har lämnat sådana grupper, i Sverige och några andra länder,

3. bedöma behovet av verksamhet som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål och stödjer personer som har lämnat sådana grupper i Sverige, och

4. lämna förslag på hur verksamhet som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål och stödjer personer som har lämnat sådana grupper kan stödjas och finansieras, om sådant behov bedöms finnas.

Det finns alltså överhuvudtaget inget i uppdraget som berör islamistiska grupper lelr någon udnersökning om hur folk ska kunna lämna islamistiska grupper. Det kan naturligtvis vara så att man eventuellt kan hitta någon våldsam muslimsk grupp i Sverige, men de lyser med sin frånvaro i Säpos rapporter och material så jag tvivlar att någon sån grupp kommer att innefattas av skrivningarna om våld och hot och i övrigt ingår inte islamistiska grupper i uppdraget. När Nyamko Sabuni uppgav detta på Folk & Försvar så ljög hon alltså. Hon ljög och bidrar därmed till en ökande islamofobi och föröker bortförklara misslyckandet när det gäller invandrares integration i samhället. För som Cecilia Verdinelli skriver i GP är det i stor utstäckning den borgerliga regeringens egna politik som lämnar människor utanför:

Tonen i integrationsdebatten har tagit en tvär vändning. Nyamko Sabuni har skickligt arbetat för att koppla ihop integrations- och säkerhetsfrågorna. Genom att knyta samman Rosengård med säkerhetspolitik behöver hon inte explicit säga att unga män i Rosengård är rikets inre fiende. Vi fattar det ändå. Två förklaringsmodeller har seglat upp på bred front: självvalt utanförskap och hat mot majoritetssamhället. En allt vanligare förklaring till integrationsmisslyckandet handlar om enklavisering: invandrarmän med primitiv kultur sluter sig aktivt inåt och förvägrar sin familj Pippi Långstrump, mellanstadiedisco och preventivmedelsrådgivning.

Nej, jag tror inte att integrationen är rosaluddigt oproblematisk. Det finns problem. De största är att barnen inte lär sig en svenska som håller hela utbildningsvägen och att många går i religiöst och kulturellt segregerade privatskolor. Det anser jag vara direkt bisarrt. Men hur blev det så? Var det en kryptomuslimsk konspiration av skäggiga pappor som terroriserade eller gnällde sig till undantag för de egna barnen? Nej, snarare vanlig hederlig nyliberal valfrihetspolitik.

Då tänker jag på friskolereformen. Och så en gnutta kristdemokratisk mamma-hemma-fundamentalism – vårdnadsbidraget som nästan ingen är intresserad av men som blivit något av en succé i våra fattigaste storstadsförorter. Och som effektivt skapar ett incitament för att hålla de barn som är i störst behov av svenska språket borta från förskolan.

Läs också: Nej till islamisk arvsrätt – men är det verkligen ett problem?, Förintelsens dag, antisemitismen och islamofobin

Intressant?
Bloggat: Kristen vänster,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements