Oppositionen presenterar ny bostadspolitik

För att få igång byggandet i Sverige, speciellt byggandet av lägenheter för de fattigare i samhället, för arbetare och vanligt folk, så tänker oppositionen satsa på ett investeringsstöd för att få igång byggandet av hyresrätter om de vinner valet. Ett investeringsstöd med krav på miljövänlighet och rimliga hyror. Målsättningen ska vara att det ska vara billigare att bo i hyreslägenhet än i bostadsrätt:

Det mer långsiktiga målet är att 40000 bostäder per år ska påbörjas från och med 2016. En majoritet av dessa bostäder ska vara hyresrätter. Och redan nästa år ska antalet påbörjade hyresrätter fördubblas. För att detta ska vara möjligt kommer en rödgrön regering att införa ett nytt investeringsstöd med krav på låg energiförbrukning och ”rimliga hyror”.

Exakt vad rimliga hyror innebär kan Lars Ohly inte svara på, men han lovar att inte riva upp den överenskommelse om allmännyttans villkor och ett nytt hyressättningssystem som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sabo nyligen träffat.

Som jag ser det är investeringsstöd en riktig väg att går, men förmodligen räcker det inte för att komma upp i en nivå på 40 000 bostäder per år Förmodligen måste även andra åtgärder vidtas. Förenklade planlagar och en uppluckring av stadsplaner av olika slag som låser fast byggandet i funktionsindelade områden. Industrier där, kontor där borta och bostäder här-tänkandet behöver försvinna. Dels för att detta tänkande i kombination krångliga planregler ger en obehaglig, otrivsam och miljöovänlig stad, dels för att få fart på byggandet. Att det däremot behövs planer och demokratisk bestämmanderätt över byggandet är dock ett som är säkert.

Fastighetsskatat ska återinföras för de med dyra hus. Enligt uppgift utan att de som är fattiga ska drabbas:

Återinförandet av fastighetsskatt för hus som är taxerade till 4,5 miljoner kronor eller mer står samtidigt fast. Hushåll med låga inkomster ska däremot få sänkt fastighetsskatt liksom de som bor i flerfamiljshus, oavsett om det rör sig om hyres- eller bostadsrätt. Och på sikt ska skatten på uppskov, som regeringen föredrar att kalla ränta, avskaffas.

–Vi kommer också att se till att det finns bostadsförmedlingar i samtliga kommuner. Och de ska förmedla en majoritet av samtliga lediga lägenheter, såväl allmännyttiga som privata, säger Mona Sahlin.

Att bostadsföremdlingar återinförs är också en bra åtgärd, även om den kanske inte har någon direkt påverkan vad det gäller byggandet av bostäder. Men det ökar rättvisan på bostadsmarknaden.

Läs som Socialistiska Partiets syn på bostadspolitik, hos partiet självt och hos Röda Malmö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Oppositionen presenterar ny bostadspolitik”

 1. /*påstående utan källa, borttaget*/ #AS

  Sedan så kommer säkert en stor majoritet undra på varför de via skatterna skall subventionera boendet för några när de själva får betala sitt eget..

  Och varför skall en viss bostadstyp (”flerfamiljshus”) premieras med lägre skatt?

  1. Hyresrätter ska subventioneras därför att de inte byggs annars, för att det är de fattigaste som bor i hyresrätt och för att det som det är nu blir dyrare att bo i hyresrätt än i bostadsrätt och villa. Fattigare människor får idag får alltså ett dyrare boende (de kan inte ta upp så stora lån att de kan köpa bostadsrätter och villor för de priser som gäller) så en subvention och minskade hyror i hyresrätter ger ökad rättvisa och minskad ojämlikhet. Vilket är bra för ett samhälle och bra för de fattigare i ett samhälle.

 2. Men hur ställer du dig då till Egnahemsrörelsen? En rörelse som dels var avsedd att även ”fattiga” skulle kunna ta livet i sina egna händer och inte vara beroende av någon och dels lät egnahemsägarna inte bara bygga sina egna hus utan även äga och drifta dem själva…

  1. Bengt: Jag bor i ett område som är byggt av arbetare, idag är det små hyreshus (andelen sådan ökar igen, liksom antalet ägarlägenheter, något som funnits här i mer än 20 år) och villor. Från början var allt små hyreshus och tvåfamiljshus. När det byggdes var det en kåkstad, som byggdes av de fattiga utan tilltsånd och utan regelverk utanför stadsgränsen. Min frus släkt har varit med och skapat stadsdelen. De har bott här i 5 generationer, 6 med våra barn. Med början i små torp (inklusive det gamla soldattorpet), träkåkar som knappt kudnnde stå osv till emd moderna bostäder. Det är en av Svriges få kvarvarande stadsdelar som uprusngligen avr kåkstad (finns tre-fyra stycken kvar i Göteborg).

   I övrigt är jag överens med Jan Wiklund.

 3. Vad som behövs är inte bara en ”uppluckring” av planlagstiftningen utan (också) en helt annat typ av planläggning. En som inte bara är reaktiv – sätter igång när det råder panik alternativt någon byggkapitalist vill bygga – utan proaktivt lägger stora delar av kommunens areal under byggbar kvartersmark. Som man t.ex. gjorde i Stockholm 1866 men sen dess har struntat i: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lindhagenplanen.

  Bengt: Självbyggeri får nog ske i form av flerbostadshus om de ska vara i tätorter. Villor blir ekonomiskt vansinne när oljepriserna går upp, vilket de kommer att göra, drastiskt.

 4. .. men varför svarar du inte på min fråga?
  Skulle inte en ny egnahemsrörelse vara till gagn och nytta för mången?
  /*off topic*/ #AS
  Kunde man på 20- och 30-talen så varför skulle man inte kunna göra detsamma idag..
  Var klämmer skon Svensson?

  1. Bengt: Jan Wiklund svarade och jag höll med. Du har alltså fått ett svar. Det svar du kommer att få. Tjat förändrar inte svaret. För att upprepa. Egnahem kanske inte är en lösning för framtiden.

 5. Herr Wiklund har inte alls svarat utan bara skrivit om att han tycker att PBL skall luckras upp.
  Men vad har detta med min fråga om egnahemsrörelsen att göra?
  En rörelse som på 20- och 30-talen gjorde det möjligt även för ”fattiga arbetare och tjänstemän” att ta livet och sitt eget öde i egna händer och själv bygga sig och äga ett hus.
  Dessa områden är idag mycket väl underhållna och hör till de mest eftertraktade och populära på marknaden.
  Mer egnahem skulle ge mycket bra boendemiljöer och vara en framsynt bostadspolitik!

Kommentarer inaktiverade.