Modernt jordbruk utarmar naturen

Sånglärka, Foto: Jan-Eric Hägerroth

Det moderna jordbruket, med stora åkrar, täckdikning, borttagning av åkerholmar och mycken användning av bekämpningsmedel, gifter och kemikalier utarmar de ekologiska systemen. Detta enligt forskningen vid bland annat svenska SLU. Värst är den stora kemikalieanvändningen:

På senare år har miljöfaktorer som bristen på diken och trädbevuxna öar insprängda i åkrarna framhållits allt mer. Samtidigt har problemen med kemikalieanvändningen tonats ned.

Men i en ny studie där forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet samarbetat med kolleger i sju andra EU-länder visade det sig att kemiska bekämpningsmedel fortfarande efter decennier av regleringar är den faktor som tydligast kan kopplas till utarmad artrikedom.

Av 13 studerade faktorer, där allt från antal grödor och avkastning till användningen av handelsgödsel kartlades, var det genomgående två som kunde kopplas till minskad artrikedom: bekämpningsmedel mot insekter och svampar.

–När hänsyn tagits till en mängd andra faktorer ser man ändå en effekt av insektsmedel och svampmedel, säger Sönke Eggers vid SLU som är en av forskarna bakom studien.

För att återställa den biologiska mångfalden finns det, enligt forskarna, ett akut behov av att jordbruket i hela Europa omvandlas så att det blir en minimal användning av gifter.

Förändringen av jordbruket från mindre enheter, med minskande extensiv djurhållning osv, medför också att hagmarker växer igen och förbuskas. Även om det uppenbarligen finns bönder som har extensiv boskapsskötsel. I Bohuslän där jag vistas mycket på somrarna tycker jag också att det visuella intrycket är att det blivit allt mer betande boskap utomhus. Det verkar som om det sker en övergång från mjölkboskap till köttboskap och hästar bland bönderna i området.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Kurt

    År 2010 har av FN utsetts till den biologiska mångfaldens år. Och just då råkar Sverige ha en borgerlig regering som skär ner på anslagen till biologisk mångfald med 200 miljoner. Regeringen försöker också fuska (lögner och fuskande är ju ett karaktärsdrag för regeringen) till siffrorna, genom att ta pengar från Länsstyrelserna för att hålla uppe arealinköpen av skyddad skog. Men när regeringen samtidigt tar bort alla pengar för underhåll och undersökning av skyddade områden, så visar det bara åter att regeringen återigen sätter sig ideologi framför fakta. Lyssna gärna på naturmorgon den 19/12-2009

    http://www.sr.se/sida/arkiv.aspx?programid=1027&artikel=3315357&date=2009-12-01

  • Göte

    Mjölkbönderna kan inte försörja sig som bönder. De slutar i en skrämmande takt och har sedan köttdjur och sköter dem när månen går upp…