Det finns ingen anledning att tillåta nazister på en skola

Rektorn på Värmdö gymnasium vid Gullmarpslan tillät nazister att ha bokbord på skolan. Självklart blev det tumult och stök. Det finns som jag ser det ingen som helst anledning att tillåta en sådan totalt odemokratisk grupp som nationaldemokraterna (ND) på en skola.

Det är en nazistgrupp med uppfattningar om att vissa så kallade raser eller kulturer skulle var bättre än andra. Det var bl.a. sådana åsikter om skapade utrotningslägren och koncentrationslägren udner andra världskriget. Det var sådana åsikter och människor som startade det blodigaste kriget i mänsklighetens historia och som genomförde den industrimässiga utrotningskampanjen mot kommunister, judar, romer och homosexuella med flera.

Jag kan inte förstå varför sådana totalt odemokratiska element skulle tillåtas få ha ett bokbord på en skola. Heder åt den elev som anmälde dem och heder åt de elever och individer som inte ville se dem på skolan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Att folk som hyser en viss ideologi har begått brutala handlingar kan knappast vara något skäl att förbjuda andra som hyser samma ideologi att yttra sig? Folk med kommunistisk ideologi byggde upp slavarbetsläger, ska då inte kommunister få yttra sig?

  Det rimliga skälet till att köra ut nazister från en skola måste väl vara att de hetsar mot och hotar vissa av skolans elever. Eftersom rektorn rimligen har skyldighet att skydda eleverna mot våld på skolans område måste ett sånt skäl vara helt okontroversiellt.

  • Anders_S

   Det klart de får yttra sig men de behöver inte få tillåtelse att yttra sig överallt. Precis som att jag inte ger tillstånd för dem att yttra sig i mitt hus eller i min trädgård, så behöver vi inte ge dem tillstånd att yttra sig i en skola. Det är ett val man kan göra i helt demokratisk anda. De får gärna yttra sig, men inte där vi väljer (i media, i TV, i skolan osv) att de inte ska få göra det. Det är också en del i demokratin. Man kan inte välja var, hur och till vem man pratar helt fritt. Det vore diktatur om man kunde det. Man behöver inte lyssna och man behöver inte tllåta dem att prata.

 • profanum_vulgus

  Jo det finns all anledning om man är allvarlig med sitt tal om demokrati. Demokrati bygger ju nämligen på fritt meningsutbyte och fri åsiktsbildning. Så fort man fråntar en eller flera grupper demokratiska rättigheter så slutar man/det vara demokrati, sedan spelar det ingen roll om den gruppen är judar, nazister, icke-demokrater, kommunister eller arbetare. Det är något av det finaste med demokratin.
  Tycker man inte om nazister, judar eller arbetare så får man argumentera emot dem.

 • SKolan har tidigare låtit andra politiska partier ha bokbord. Då måste de tillåta alla partier att ha bokbord. allt annat vore ett lagbrott.

  Sen så skall det faktiskt påpekas att det inte var ND folket som startade bråk utan en ospecificerad mängd AFA’are som inte var elever på skolan och som kom dit för att bråka.

  Jag må tycka att ND är ena totala idioter men förvägrar vi dem rätten att yttra sig så är vi inte bättre än de själva är.

  Lite rellevanta citat i ämnet.
  ”Om vi inte tror på yttrandefrihet för människor vi föraktar, tror vi inte på det alls.” ~ Noam Chomsky
  ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” ~ Evelyn Beatrice Hall
  ”Frånvaro av yttrandefrihet är en förlust för både dem som sätter på munkavlen och dem som beläggs med den. De som beläggs men munkavle förlorar möjligheten att skifta åsikt om de skulle ha misstagit sig. Avsaknaden av denna frihet innebär också att de som förbjuder rivaliserande åsikter degenererar eftersom de inte får möjlighet att bevisa att de eventuellt har rätt. Deras övertygelse blir deras dogm.” ~ John Stuart Mill
  ”Om frihet betyder någonting alls, betyder det rätten att säga till människor vad de inte vill höra.” ~ George Orwell
  ”Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.” ~ Sigfrid Siewertz
  ”Vad är yttrandefrihet? Utan friheten att förolämpa, upphör den att existera.” ~ Salman Rushdie
  ”Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.” ~ Sigfrid Siewertz

  /C

 • Bengt

  Alla organisationer som inte kan ställa upp på skolans värdegrund skall inte beredas tillfälle att synas i skolmiljön. Vare sig de har brun eller röd skjorta!

  • Anders_S

   Bengt: Jag vet nu inte några organisationer som inte kan göra det förstås. Förutom nazister. Det finns säkert nån mer, men det är inte så vanligt.

   Christoffer: Jag är inte för föbud mot nazister och de får gärna uttala sig. Mne inte var som helst och inte hur som helst. EN skoal är ingen offenltig plats. PÅ offentli plats får de gärna uttala sig bästd e vill, men vilka som fr uttal sg och sprida propganda på en skola, det bestämemr skolan ocg jag tycker attskolan inte skulle accepterat nazister. Det är ingend emokratiskr ättighet att få prata var man vill, däremot att få prata.

 • Jimmy Windeskog

  Anders, varför anser du att du alltid måste ljuga när du behandlar vänsterns antidemokratiska våld?

  • Anders_S

   Jimmy: jag förstår inte vad du menar? Nazister är odemokratiska. ND är nazistiskt osv. Sen vet jag inte riktigt vad detta har med vänstervåld att göra? Det verkar ju överhuvutaget ha varit lite våld, så det verkar inte ens ha med våld att göra.

 • profanum_vulgus

  Anders_S
  Men det är en demokratisk rättighet att få sprida sina åsikter under samma förutsättningar som ens meningsmotståndare. Det är skolans skyldighet att verka för fritt meningsutbyte och demokratiska ideal, om de tillåter vissa politiska partier så kan de inte förbjuda andra för att åsikterna inte passar.

  Skulle du tycka att det var förenligt med demokratin om skolor i Danderyd inte lät vänsterpartiet eller riktiga socialister ha bokbord där medan alla andra riksdagspartier fick det?

  • Anders_S

   profanum_vulgus: Skolor väljer redan idag vilka som ska få komma och inte komma. Den rätten anser jag att skolor har. Det är inte en demokratisk rättighet att få sprida sina åsikter under samma föutsättningar som meningsmotståndarna. Var har du fått det ifrån? I alla fall är det inte det i dagens samhälle. Ett litet fåtal kapitalister (Bonnier, Hjörne, Stenbeck med flera) bestämmer nämligen vem och vilka som ska få sprida sina åsikter på de flesta ställen. Dagens pressystem skulle inte vara möjligt om det vore som du sa och vi skulle kunna kräva att DN; SVD osv publcierade även motståndrnas uppfattningar och det på lika stort utrymme som regeringens. Så kan et och komemr det aldrig att fungera.För då ä steget inte långt till att en myndighet bestämmer allt om allt, vad som får publcieras och vad som inte får det. Då föredrar jag ett system med många beslutsfattare och skolledningar är en sådan. Problemet med tidningar och annat i dagens Sverige ligger främst inte där, utan i att det kapitalistiska systemet gynnar ett fåtal, gynnar monopol.

   Christoffer: Skolor är inga offentliga inrättningar och platser. Vem som helst får inte vistas på dem och man kan inte kräva att få yttra sig i dem. I detta fall är det dessutom en privat skola. Som sgat, vi har visst rätten att besluta om vad vi tycker är ok i de sammanhang där vi verkar. Skolledningen har den rätten på sin skola, jag har den rätten på min blogg osv.

 • Anders: Du missar en viktig sak. skolan är enn offentlig instutition och den varken skall eller kan disktiminera pga åsikter.

  Antingen får INGA politiska partier komma till skolan eller får ALLA partier komma till skolan.
  Och eftersom de redan släppt in andra politiska partier så har de inget val varken legalt eller etiskt.

  I ditt eget hem får du gärna förbjuda Nasister, vänsterhänta,rödhåriga elelr vad som passar dig. men en skola måste låta bli och diskriminera och det gäller även politiska åsikter. (elelr ska vi slänga ut elever med”otrevliga” åsikter ? ) Desutom har vaken du elelr jag elelr ngn rätt att bedömma vika åsikter som är OK eller inte OK att propagera för. För börjar vi gå den vägen så är det inte långt kvar till ”folkdomstolar” och ”osvensk verksamhet” och jag vill inte ha det i detta landet.

  eftersom JAg har börjat med citat så kan jag fortsätta 🙂
  ”Battle not with monsters, lest ye become a monster, and if you gaze into the abyss, the abyss gazes also into you.”
  Friedrich Nietzsche

  mvh
  /Christoffer

 • Adrian

  Möjligen var några från AFA där men vi var faktiskt många andra som också skällde ut nazisterna. Själv är jag liberal och mina kompisar center och miljöpartister. Vi tänker aldrig tillåta nazister på våra skolor.

  Det handlar inte om yttrandefrihet utan om att ingen ska behöva känna sig hotad på en skola.

 • Christoffer, statshuset är också en offentlig institution. Måste de nu ha nazistiska bokbord? Måste södersjukhuset också ha det?

  Skilj på offentlig plats och offentligt institution.

 • profanum_vulgus

  Anders_S:
  Ja men; om urvalet av vilka som ska komma baseras på kön, ras, åsikter eller något annat så är det inte förenligt med en demokratisk grundsyn.
  De kapitalisterna är knappast demokrater, dessutom är de inte staten och det är bara mellan staten och medborgarna som det finns rättigheter. Men det är svårt att klaga på att staten särbehandlar ens egna åsikter negativt om man förordar att andras åsikter ska särbehandlas negativt. Det är som när USA förbjöd kommunistpartiet och baathistpartiet i Irak innan valet, med samma argument som de klagar på när Kina förbjuder politiska grupper.

  Det är alltså helt ok för skolan att säga att ND eller M inte får komma till skolan därför att det finns så upprörda åsikter om dem att det kommer bli bråk. Men att säga att S inte får komma för att de förordar ett bidragssamhälle som man inte vill att ungarna ska förgiftas med så är det inte förenligt med demokratisk grundsyn.

  • Anders_S

   profanum: ja det är helt okej för en skola att göra så som du föreslår i sluett som jag ser det. Men min inställning kräver att skolan är offenltigt ägd, så inte religiösa sekte och obskyra politisk sekter kan utnyttja detta.De kräver också ett poltiskt aktivt folk som protestera mot det som de tycker är fel. En tidning behöver inte ta in vilka åsikter som helt. Det behöver inte en skola göra heller. Tidningen Internationalen tar inte nazistisk eller rasistisk skit. vad som är detta avgör redaktionen. Så fungerar det i de flesta sammanhang och det är riktigt.

 • Jimmy

  För det första; ND är inte uttalat nazistiska. Det är en etikett DU valt att sätta på dem

  För det andra; Som många redan påpekat kan man inte göra skillnad på olika partier. Har man tillåtit Socialdemokraterna och/eller Moderaterna måste man tillåta Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Kalle Anka-partiet. Oavsett vad man tycker om partiet. Även om det nu hade varit Svenska NationalSocialistiska Arbetarpartiet..

  Anders_S: Skillnaden på en tidning och en skola är att tidningen är privatägd. Förstår du inte skillnaden?

  Ps. Innan ni frågar: nej, jag är inte NDare. Jag är socialist och tar varje chans jag kan till att motdemonstrera vid nationalistiska/rasistiska samlingar. Vilket INTE betyder att jag skulle vilja förbjuda dem.

  • Anders_S

   Jimmy: Skolan i detta fallet är också privatägd. 😉

   Och ND är nazister. Du kanske inte anser det, men det gör jag.

   Nej man måste inte tillåta alla bara för att man tillåter en. Så fungerar inte demokrati och inte Sverige. Och så har det aldrig fungerat i skolan. Man väljer jälvklart utifrån vad man tycker om partiet i fråga och dess åsikter.

 • profanum_vulgus

  Anders_S:
  Men skolan måste det, de får inte sålla på grund av åsikter, vilket är den demokratiska ordningen.

  Men vad skulle med din uppfattning vara fel om en skola som drevs av nazister vägrade ta emot några politiker som inte var från partier dem närstående?
  Eller om en rektor som är moderat bara tar emot moderaterna och deras småpartier?

  • Anders_S

   profanum: Skolan får och ska sålla åsikter. Det är så det är.

   Jag är mot privata skolor. Det löser problemet med nazister och fundamentalister av olika slag.

   Lärare som är nazister kan ju inte jobba i skolan då skolans läroplan och värdegrund är mot deras uppfattningar.

 • profanum_vulgus

  Anders_S:
  Ett tillägg:
  Det du beskriver om att kapitalismen får en särställning i demokratin på grund av sina företrädares ekonomiska förmåga.
  Det är ju en av de viktiga grunderna till socialismen. Demokratin befäster ju de politiska friheterna, socialismen ser ju att detta inte räcker för att medborgarna ska vara fria, utan det krävs även ekonomiska friheter. När alla har samma ekonomiska förmåga och samma ekonomiska förmåga så blir det fria meningsutbytet jämställt.

 • Mikael

  Tycker det ?¶r bra att skolan tar st?¶llning. Skolans v?¶rdegrund ?¶r något vi skapat tillsammans, och vi ska så långt som m??jligt hålla oss inom den. Bjud g?¶rna in ND ellar vad kr?¶ken nu kallar sig till debatt på skolan, men absolut inte någon promotion f??r deras politik.

  Som f??r?¶lder hade jag blivit skogstokig om detta tillåtits på min sons skola.

  SD ?¶r dock ett st??rre problem, alla partier har den idiotiska tanken om att om vi osynlig??r dom i debatten vinner vi, inget kan vara mer fel. Tycker h??ger o v?¶nster skulle bjuda in dom i alla debatter nu innan valet o platta till dom totalt. Vilket borde vara en barnlek.

  Mikael i Ballerup

 • Mikael

  Bara en liten passus:)

  Som liberal tycker jag det ?¶r ganska trist att hela tiden l?¶sa om kommunisternas våld under ett visst antalet år på mer eller mindre stenåldern. Sista kommunisten jag talade med som f??rordade revolution var nog någon gång på 70 talet:) och dom var då inte många då:) Så jag ser det ganska ointressant n?¶r folk anklagar dagens v?¶nster f??r dåd som utf??rdes f??r en evighet sedan.

  Mikael i Ballerup

 • Anders att skolan skall sålla må vara din åsikt menvarken jag eller Justitiekanslern håller inte med dig.
  se:http://www.jk.se/beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/8527-07-22.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl

  I detta fallet så litar jag avsevärt mer på justitsiekanslerns kunskap och omdömme och eftersom han stöder sig på våra grundlagar så har du rätt bra uppförsbacke att få detta ändrat.
  mvh
  /Christoffer

  • Anders_S

   Christoffer: Och? Varför skulle jag och JK tycka samma sak. han ör ju en av det kapitalistiska systemets försvarare.

 • Det är intressant att du inte på ngt sätt bemöter de argument som finns annat än med att du tycker anorlunda.

  Så min motfråga blir då. vika delar av regeringsformen och tryckfrihetsförordningen anser du vi skall ändra på för att få tillstånd den ändring du vill ha ?

  ska vi ta bort yttrandefriheten i regeringsformen ?
  ska vi ta bort att staten inte får förhindra spridning av trycksaker ut tryckfrihetsförordningen ?
  eller ska vi ta bort bjektivitets- och likabehandlingsprincipen ur regeringsformen ?

  För det är de VÄLDIGT grundläggande reglerna som beslutet grundar sig på.

  Sen är jag enormt road av att du som är uttalad socialist inte mins den tid då liknande beskrivningar och glåpord som ni använder nu, användes mot alla socialister för att förhindra er från att sprida era åsikter. Är ert minne så kort att ni inte inser vikten av frihet för alla även de man inte gillar. ?

  • Anders_S

   JK:s yttrade handlar om vilken anledning man ger till avslaget. Ger man en korrekt anledning så är JK:s yttrande inte giltigt. Skolor kan alltså fortsätta säga nej och gör det hela tiden, ofta mot vänstergrupper och mot högergrupper. Så dina retoriska frågot är bara dumma och tyder på att du är oinsatt och inte förstår det här. Ytrandet har ingen bäring på Värmdöskolan agerande utan bara på det ärende somd et handalr om. Skolor får säga nej sägs det i yttrandet, men inte hur som helst och hänsyn måste tas till grundlagen (RF) och tryckfrihetsförordningen såväl som till befarade ordningsstörningar.

   Dessutom behöver jag ju inte dela JK:s tolkning av grundlagen och tryckfrihetsförordningen.

   Och till sist vill jag säga att dett naturligtvis är känsliga saker som man måste betraktas ur fler synpunkter. Men min åsikt om nazisters närvaro i skolan står fast. alla bhöver inte vara överens med mig om det.

 • profanum_vulgus

  Anders_S
  Förresten varför skulle en lärare som inte delar uppfattningarna i läroplanen och värdegrunen kunna jobba där?

  • Anders_S

   profanum: Man vill väl inte sprida uppfattningar man inte står för och det är väl också tveksamt om en lärare om uttalade att han tog avstånd från skolans värdegrund skulle få ett jobb.

 • GustaV123

  @ Mikael: Så jag ser det ganska ointressant n?¶r folk anklagar dagens v?¶nster f??r dåd som utf??rdes f??r en evighet sedan.

  Så du menar att Kommunistiska Partiet, Rättvisepartiet Socialisterna eller AFA inte använder våld? Läs på lite!

  • Anders_S

   GustaV123: KP och RS använder inte våld annat än i självförsvar på samma sätt som SP.

 • Och där övergick diskutionen till personangrepp och då är det inte lönt att prata längre.

  Vi kan bara konstatera att du anser att skolor skall få stänga av grupper som inte passar DIN lista på ”bra” grupper. och motivationen till detta är att du inte gillar dem politiskt.

  Att du inte förstår vilket övergrepp detta är på ett demokratiskt samhälle gör att Jag nu kan sortera dig med ND och andra som inte vill ha ett demokratiskt samhälle. Jag hoppas att du ändrar åsikt i framtiden

  • Anders_S

   Christoffer: Personangrepp? Att jag påstår att du inte förstår? Eller vad menar du? Ett personangrepp är om man kallar en person för idiot, svagsint eller nåt liknande (vilket du ju inte är), men även kloka människor kan vara okunniga, missförstå och inte förstå. Det är inget personangrepp.

   Min definition på ett demokratiskt samhälle överstiger vida din definition och kräver mer än din version av ”demokrati”. jag är fösvarer av en djupar mer komplettd emokrati där människor genom egenaktivitet styr det mesta inklusive vilka som får komma till deras skola.