Mycket mygel med vaccinstudier

Ett internationellt nätverk av forskare som kallas för Cochrane har kommit fram till att det inte finns några belägg för att vaccination mot vanlig säsongsinfluensa har några positiva effekter för äldre. Man menar att de studier som finns är av för dålig kvalitet och att det dragits felaktiga slutsatser. Speciellt gäller detta för sådana studier som utförs i privat regi, studier utförda med pengar från läkemedelsföretagen:

För fyra år sedan gjorde Cochrane-institutet en bred genomlysning av 274 studier på området och fann skrala effekter av vaccination. Nu har arbetet följts upp med en genomgång av de 75 bästa studierna som bygger på verkliga försök. Bland dessa påträffades bara en enda studie som både uppfyllde högt ställda metodkrav och följde upp verkliga fall av influensa istället för att nöja sig med markörer som antikroppar i blodprov.

– Nästan alla studier är av låg kvalitet, även de som publiceras i de bästa tidskrifterna. Men inte nog med det, forskarna drar dessutom ofta överdrivna slutsatser som inte har stöd i deras egna data. De studier som är sponsrade av läkemedelsindustrin kommer genomgående fram till att vaccin har större verkan än då studierna är statligt finansierade, säger Thomas Jefferson.

Slutsatsen av genomgången är att det i nuläget saknas belägg för att vaccinationerna är till nytta för äldre över 65 år, och om det har effekt så är den på sin höjd liten.

Det heöa visar att man inet kan lita på läkemedelsstudier utförda av företag och parter som tjänar pengar på att få fram ett visst resultat. På något sätt känns det som om hela systemet kring läkemedel måste göras om. Det verkar var en alltför allvarlig fråga för att få ligga i profithungiga och vinstjagande intressens händer. Istället för mer privatisering behöevr vi nog faktiskt mer statlig kontroll på området. Att förstatliga läkemedelsindusterier, läkemedelsforskning och läkemdelsföräljning tycks vara en bättre väga att gå än den privatisering som genomförts de senaste 20 åren. I alla fall om vi vill ha mediciner som fungerar och inte är farliga för patienten, om vi vill behandla sjukdomar seriöst och få bort systemet med patent som ger för höga priser på läkemedlen.

Istället för influensavaccinationer för dyra pengar varje år föreslår Cochrane bättre hygien, bättre ventialtion och bättre mat. Influensavaccin är dock bevisat effektivare på unga, men där behövs det oftast inte för de klarar av en influesna med hjälp av sitt eget immunförsvar. Så kanske är det inte bara det stora vaccinationsprogrammet mo svininfluensa som var onödigt och att slänga pengar i sjön för de svenska myndigheterna, utan också de återkommande vaccinationskampanjerna mot svininfluensa. Att just det senare vaccinet fungerar vet jag dock då jag fick svininfluensa tillsammans med de andra ovaccinerade i min dotters hushåll i USA där jag befann mig då. Men de tre personer som var vaccinerade blev inte sjuka alls.

Däremot var förstås farligheten för svininfluensan enormt överdriven och dödstalen i Sverige hade nog blivit desamma även utan vaccinationskampanj. Dvs mycket låga. Det tyder ju dödstalen i länder (ex Chile, Australien, Nya Zeeland) som aldrig vaccinerade på. Och även i länder där ingen massvaccinering genomfördes försvann svininfluensan ungefär samtidigt som i länder med vaccinationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Håller som oftast med Dig.
  Det som är intressant, är dock något som inte nämns men som de ‘gamle’ kände till. Starka kryddor i maten i influensatider tillsammans med att man tvättade händerna både när man ‘gjort något’, varit ute i trädgården, innan man lagade mat och innan man åt….
  När man läser om pepparkakor första gångerna här i Sverige, så används pepparkakorna inte som kakor utan som medicin. Något som användes här mer under äldre tider än nu var vitsenap.
  En bekant till mig, medicinman i Odjibwas skrev en gång att chilifrukter i mat hjälper mot infektioner.

  Ibland är det bättre att känna till vad man visste förr 😛 än att lyssna till de som försöker uppfinna ett fyrkantigt hjul. Eller hur?

 • Men vi får ju ha lite förståelse för att det är bra för läkemedelsindustrin och därmed för BNP-utvecklingen att vaccinera oss. Lite biverkningar får man sedan räkna med, t.ex. att det inte har någon betydelse för influensan.

  Jag brukar inte vaccinera mig mot den vanliga influensan utan resonerar som så att blir jag dålig så får jag väl bädda ner mig några dagar. Inte värre med det. Men däremot tog jag vaccinet mot svininfluensan. Hade vi nu tvingats köpa alla dessa doser (där gjorde vi allt en bra affär…) så är det väl f-n om dom bara ska bli liggande. Vi måste stödja läkemedelsebolagen. Dom ska också leva.

 • Åke

  Tycker artikeln i SVD är grovt oseriös. Ingenstans nämns riskgrupper med hjärtsvikt/svår astma/transpanterade patienter – immunförsvar som är försvagat etc. Istället så klumpas alla äldre ihop som dom vore en homogen grupp där alla har snarlik hälsostatus och ungefär lika pigga. Inget kan vara felaktigare – det vet alla som jobbar innom sjukvården.

 • Anton

  Läkemedelsverket förringar uppgiften om allvarliga biverkningar av Pandemrixvaccinet och i ett bokslut av vaccinets nytta bör jämföras med ett land som INTE fått någon H1N1-vaccin alls.
  Detta får vi aldrig veta från gammelmedia…

  Vecka 7.
  Smittskyddsinstitutet rapporterar att 27 dödsfall pga svininfluensan inträffat i Sverige fram tom vecka 7, 2010.
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20092010/influensarapport-vecka-7-152—212–2010/

  Biverkningar av vaccin.
  Den 8 januari 2010 redovisade Läkemedelsverket att 3700 biverkningsrapporter gällande vaccinet Pandemrix inkommit och att 1700 av dessa inkommit från sjukvården.
  ”I 20% av de inrapporterade fallen har biverkningarna klassats som allvarliga.” (20 % av 1700 = 340 allvarliga biverkningar)
  ”Allvarliga biverkningar definieras vanligen som sådana som är livshotande, medför sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering eller medför missbildning eller leder till döden.”
  Fram till den 8 januari 2010 har totalt 20 dödsfall rapporterats pga allvarliga biverkningar.
  http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-Pandemrix-fram-till-8-januari-2010/

  Summa.
  27 personer har dött av svininfluensan A(H1N1) +
  20 personer som har dött av biverkningar av vaccinet Pandemrix.
  = 47 döda i Sverige av influensan samt av vaccinets biverkningar.

  Jämförelse med Kuba.
  4 februari 2010, skriver ACN, Cuban News Agency, att landet fortfarande väntar på att WHO ska börja tillhandahålla vaccin mot epidemisk influensa, A(H1N1).
  Kubanerna har alltså, liksom alla andra u-länder, INTE FÅTT NÅGON vaccin mot A(H1N1) hitintills.

  Kuba är jämförbart med Sverige både vad det gäller befolkningsmängd och sjukvårdsresurser och fram till 29 januari 2010 redovisar Pan American Health Organization (PAHO) att på Kuba har 53 dödsfall bekräftats för pandemi A(H1N1) se PDF sid 9:
  http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4598&Itemid=

  Sammanfattning.
  53 dödsfall på Kuba; – med 0% vaccinerade = 0 biverkningar.
  47 dödsfall i Sverige; – med 60% vaccinerade + 320 med allvarliga biverkningar av vaccinet.

  / Anton