Inget skadestånd för oskyldigt utpekade

Allmänläkaren och obducenten som oskyldigt utpekats för att ha styckat Catrine da Costa år 1984, men som friats för mord får inget skadestånd. De båda hade stämt den svenska staten på skadestånd för det lidande och de problem som utpekandet i domen för mordet på Catrine da Costa. En dom där de friades för mord men ansågs skyldiga till styckningen av den mördades kropp. Men inget skadestånd alltså:

Läkarna hävdade i en rättegång i december att de fått sina liv förstörda av en lång rad fel och försummelser som poliser, åklagare, rättsläkare och andra myndighetspersoner begått mot dem sedan de först åtalades för mordet på Catrine da Costa 1988, ett brott som skedde fyra år tidigare.

Enligt en enhällig tingsrätt har läkarna dock inte lyckats visa att någon av de konstaterade felaktigheterna eller försumligheterna orsakat eller bidragit till de påstådda skadorna. Inte heller en sammantagen bedömning av samtliga fel och försummelser är tillräcklig för att det ska anses visat att det föreligger något samband mellan dessa och skadorna som läkarna yrkat ersättning för.

Att de med all sannolikhet är oskyldiga också till styckningen har sedan kunnat beläggas genom bl.a. DNA-tester som visat att inte någon av de två läkarna kan bindas vid den mördade Catrine da Costa eller styckningen av liket.

Denna dom blir dock inte sista ordet i cirkusen kring mordet på Catrine da Costa då läkarna tänker överklaga. Troligen är deras utsikter till skadestånd ändå mycket små då det är mycket svårt att få rätt mot staten och mycket svårt att bevis att de problem som de två haft beror just på den problematiska domen från rättegången 1988 där de utpekas för att ha styckat Catrine da Costa.

När det gäller just skadeståndsfrågan är jag tveksam till att vi borde ha skadestånd i Sverige eller att de som ansett sig utsatt för övergrepp ska kunna få sina utredningar och processer betalda av staten. Risken är att mans kulle få en mängd okynnesfall till stora och onödiga kostnader. Detta problem kringgås dock av det upplägg med en resningskommission som förelså av 14 personer i en debattartikel i SVD.  Ett US-amerikanskt system där man kan stämma för allt möjligt, ditten och datten, är jag direkt motståndare till. Ett sådant system skulle innebär mer problem än det löser.

Intressant?
Bloggat: Juridikbloggen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Victor

  För vad ska de få skadestånd för? Visst, efter paragrafrytteri frikändes de i brist på bevis men de styckade likt förbannat ett mordoffer. Har de kunnat lämna en godtagbar förklaring varför de har gjort det? Nehej… jag är glad för att sådana avarter till läkare får sina läkarleg indragna. Sorry, jag vill inte ens tänka på att bli behandlad av en läkare som av rent nöje styckar upp folk.

 • Andreas

  Tror nog att du missuppfattat domen lite Victor. De är helt oskyldiga till alla anklagelser. Anledningen att de fortfarande är dömda för styckningen är för att brottet var preskriberat elelr liknande och därför inte kunde överklagas. Däri ligger hela problemet, de är fullständigt oskyldiga men en teknikalitet som gör att de inte kan frikännas för styckningen får folk att tro att de ändå är skyldiga.

  Sanningen är att de aldrig haft något alls med den mördade att göra.

  • Anders_S

   De är inte dömda för styckningen, men utpekade i den friande domen om mordet för att ha styckat liket. Aneldningen till att de inte är dömda (eller friade) för styckningen är attd et var ett preskriberat brott när rättegången genomfördes. Vilket också gör att det inte går att överklaga just den biten i domskälen för den friande morddomen.

   De är i efterhand (genom DNA-tester) friade också från att ha haft några kontakter med liket. Alltså förmodligen helt oskyldiga till styckningen.

 • Månkaninen

  @Anders_S, som du korrekt skriver handlar det inte om friade eller fällda eftersom de är friade från alla anklagelser.

  Så när du skriver friade i DNA-tester, menar du då att det inte gått att få fram DNA-bevis mot dem eller att man hittat DNA-bevis mot någon annan (som klarar sig pga preskription eller genom att förbli okänd)?

  Om det bara är så att det saknas DNA-bevisning är ju inte det samma som att de inte genomfört styckningen, bara att de inte skulle kunna dömas för den (vilket de ju inte heller blev).

  • Anders_S

   Månkaninen: DNA-testerna har fått fram en okänd persons DNA. Så mycket riktigt betyder det att de två inte kan bindas vid styckningen, villket ju är det väsentliga enligt svensk rätt. Naturligtvis skulle de ändå ha kunnat ha begått styckningen. Men i en domstol hade det säkerligen inneburit en friande dom.

 • profanum_vulgus

  Månkaninen:
  Man har funnit DNA på kroppen och fingeravtryck på plastsäckarna som den var inslagen med. Dessa kom inte från någon av de anklagade. polis, åklagare och domstol har dock vägrat att testa dessa mot andra som varit misstänkta i utredningen. Mest aktuell just nu var en polsk styckmördare som är död, en annan aktuell person (som avfärdades utan att utredas alls för att en polis gav honom alibi) är också död.
  Sista avslaget kom bara några månader innan mordet preskriberades, motiveringen var i princip att de döda inte kunde fällas och att de utpekade som levde hade friats.