Liselotte Lööf backar om lönesänkningar

Företaget Liselotte Lööf AB som ägs av Liselotte Lööf backar nu när det gäller den lönesänkning man genomförde efter att man övertagit ansvaret för soptömingen inom vissa omrdåen i Stockholm. Detta efter att problemen med att hämta sopor i Stockholm växt enormt efter att soppersonalen på grund av lönesänkningen började arbeta strikt enligt regelboken. Den stora mängden snö gör nämligen att det ofta blir omöjligt att hämta sopor om alla lagar, regler och avtal för arbetsmiljön ska kunna hållas. Följden av arbetarnas beslut att följa regelboken tillsammans med all snö ledde nämligen till att sopbergen i Stockholm växte över alla bräddar.

Men nu har företaget som sänkte lönerna för sina arbetare och därmed bröt mot gällande avtal (ett avtalsbrott som absurt nog godkändes av arbetsdomstolen, AD) alltså backat. Sopgubbarna får tillbaks sina gamla högre löner och ackordssystemet. Ett annat företag, Resta, behåller dock de sänkta lönerna så aktionen från sopgubabrna i Stockholm om att arbeta enligt regelboken lär fortsätta ett tag till. Ett av grundproblemen i det hela är dock hur upphandlingarna faktiskt går till, för oseriösa upphandlingar ger uppdrag åt oseriösa företag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Problemet är inte bara ”oseriösa” avtal; problemet är också att en massa verksamheter som läggs ut på entreprenad knappast kan regleras genom avtal alls, eftersom så mycket av det som kan komma upp inte kan förutses.

    Vård är ett typiskt sådant fall.

    Men också byggverksamhet, absurt nog (eftersom det har varit ett område där det alltid har rått entreprenader). Det finns väl inte ett byggprojekt där inte byggbolaget har lurat skjortan av sin uppdragsgivare, särskilt om projektet har varit lite större och mer svåröverskådligt.

    Sällan visas säljarens konstanta informationsövertag så tydligt som vid entreprenader. Och med tanke på att det här är det område där nyliberalismen först kraschade i den akademiska världen – http://en.wikipedia.org/wiki/Information_asymmetry – så är det märkligt hur tron på entreprenadernas välsignelsebringande egenskaper lever kvar bland våra kommuner.

  • Pingback: Jobbuppror i Sverige « Röda Lund()