Ökande antal hatbrott i Skåne

Antalet anmälda hatbrott i Skåne, vilket förmodligen bara är en liten del av alla hatbrott i landskapet, fördubblades under år 2009. Den totalt dominerande gruppen bland hatbrotten är främlingsfientliga/rasistiska brott och  homofoba etc brott, därefter följer islamofoba hatbrott och till sist det mycket låga antalet hatbrott med antisemitiska motiv:

Under år 2008 uppgick det totala antalet anmälningar som identifierats som hatbrott till knappt 5 900. I majoriteten av anmälda hatbrott, knappt 4 225 anmälningar, var motiven främlingsfientliga/rasistiska. Knappt var femte anmälan hade ett homofobiskt, bifobiskt eller heterofobiskt motiv (1 055 anmälningar) och var tionde anmälan hade ett antireligiöst motiv (islamofobiska, antisemitiska och övrigt antireligiösa). Vid knappt 15 anmälningar var motivet transfobiskt. 12 procent av samtliga hatbrottsanmälningar var utöver ett hatbrottsmotiv även vit makt-ideologiskt motiverade, genom att gärningspersonen till exempel skrek ”vit makt” eller klottrade ett hakkors.

De förändringar som genomförts av definitionen för hatbrott och i metoden för att fånga upp anmälda hatbrott gör att det inte utan vidare går att jämföra nivån för år 2008 med tidigare år. I jämförelse med föregående år har hatbrottsanmälningarna ökat med omkring 2 350 anmälningar. Den utvidgade definitionen har haft störst effekt på antalet hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv där också förändringarna har varit mest genomgripande, medan effekten är mindre på antalet hatbrott med andra motiv. Det främlingsfientliga/rasistiska motivet är det dominerande motivet i hatbrottsstatistiken, och det är Brå:s bedömning att omkring hälften av det ökade antalet hatbrott med detta motiv under året kan förklaras av definitionsförändringen. För resterande hatbrottsmotiv har definitionsförändringen inte haft någon betydelse för jämförbarheten mellan åren. Jämfört med år 2007 har antalet islamofobiska, antisemitiska och homofobiska hatbrott ökat med 32, 35 respektive 45 procent. Utöver definitionsförändringen har metoden för att fånga upp hatbrottsanmälningar förändrats under år 2008, men det är Brå:s bedömning att det enbart har en mindre betydelse för att förklara ökningen av hatbrottsanmälningar.

Trots att hatbrott riktade mot judar alltså är ett mycket ovanligt brott har det varit mer uppmärksamhet om de senare än om den stora mängden främlingsfientliga hatbrott eller hatbrotten mot muslimer och människor med muslimsk bakgrund.

Flertalet hatbrott i Sverige begås av högerextremister av olika slag som nazister och sympatisörer till Sverigedemokraterna. Mycket få begås av människor med andra politisk uppfattningar.

Polisen i Skåne ska på grund av den oroväckande utvecklingen i området tillsätta en specialgrupp för att arbeta med hatbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det stämmer att de förekommer flere islamofoba hatbrott än antisemitiska hatbrott i rena siffror.

  Men det bor avsevärd mycket färre judar än muslimer i Sverige.

  • Anders_S

   Det bor cirka 20 000 judar i Sverige och cirka 150 000 muslimer.

   Citat från BRÅ: ”Av samtliga anmälda antireligiösa hatbrott bedömdes 45 procent som islamfobiska, 28 procent som övriga antireligiösa och 26 procent som antisemitiska. 272 islamofoba brott anmäldes år 2008 gentemot 159 antisemitiska. Följaktligen fler brott per jude än per muslim.

   Detta handlar om anmälda brott. Eftersom judar är en integrerad del i det svenska samhället kan man anta att dessa i högre utusträckning än nytillkomna muslimska invandrare anmäler brott. Mörkertalet blir då större för islamofobiska brott vilket gör att förekomsten av islamofoba brott säkerligen är minst lika hög per muslim som för antisemitiska brott per jude. Med tank på Sverigedemokraternas tydliga islomfobiska karaktär så finns det dessutom en betydande politisk kraft som underblåser och stärker islamofobi.

 • Alexander

  I Södertälje blir muslimer misshandlade, hotade och trakasserade av kristna araber. I Malmö blir judar hotade, misshandlade och trakasserade av muslimer.

  Sverige ser ut att vara påväg mot att bli ett nytt Frankrike som präglas av våld mellan olika etniska grupper.

  • Anders_S

   Alexander: Antalet sådan brott är extremt få. Personöverfallen handlar om nåt tiotal per år. Det är försumbart. Alla dessa har i stort sett utförts av nazister och andra högerextremister. Problemet du målar upp finns alltså inte. Och assyrier/syrianer är inte araber. Bara så du vet. Både islamofoba och antisemitiska brott är som helhet mycket ovanliga brott vilket de siffror jag redovisat klargör.

 • Så länge det gäller klotter torde det vara irrelevant hur många judar eller muslimer som bor på ort. Då handlar det istället om att visa hur många människor som hyser hat mot en folkgrupp. Utan tvekan hyser fler folk i Sverige hat mot muslimer än gentemot judar. Det räcker med att läsa Expressens kultursidor för att se hur accepterat det är. Även de organiserade kampanjer som genomförs via Newsmill kan vara relevanta.

  När det gäller misshandels dåd är det självklart en annan sak.

 • Mats Evin

  Ja, Svensson, jag har inte sett ett enda inlägg om antisemitism från dig som inte har försökt att tona ned den.

  Du verkar inte inse att ANDELEN är hög, med tanke på den mycket lilla judiska befolkingen.

  Och i statistiken från Malmö har de anmälda antisemitiska hatbrotten fördubblats, medan de islamofobiska hatbrotten INTE har ökat, enligt BRÅ:

  ”Antalet anmälningar om antisemitiska hatbrott har fördubblats i Malmö under 2009, medan de islamofobiska hatbrotten inte har ökat.
  Källa: Brå, Polisen i Malmö (TT)”

  http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.749406-fler-hatbrott-mot-judar-i-malmo-men-i-vasteras-ar-det-sakrare

  • Anders_S

   Mats Evin: Du kanske skulle läsa minakommentarer lite noggrannare. Citat från mig själv:

   ‚ÄùAv samtliga anmälda antireligiösa hatbrott bedömdes 45 procent som islamfobiska, 28 procent som övriga antireligiösa och 26 procent som antisemitiska. 272 islamofoba brott anmäldes år 2008 gentemot 159 antisemitiska. Följaktligen fler brott per jude än per muslim.

 • Pingback: Ännu ett nazistiskt vansinnesdåd « Röda Lund()

 • Peder Nielsen

  Det saknas ofta nyanseringar i denna debatt.
  En sak som slår mig när jag kollar vilka hatbrott som klassas som antisemitiska, så handlar det i påfallande många fall om klotter – någon har sprayat ett hakkors eller en davidsstjärna på en husvägg. Förutom att man kan fråga sig varför såväl en judisk som en nazistisk symbol anses riktad specifikt mot judar, så handlar det rimligen ofta – eller rentav oftast – om just ”bara” klotter. Illa nog, men antisemitiskt?

 • Pingback: Ännu ett nazistiskt vansinnesdåd()