Sverige byggdes trots kristendomen

Det har flera företrädare för den organisation som kallas Humanisterna skrivit i Svenska Dagbladet och jag håller med. Samtidigt utlämnar de dock ett par saker som stärker denna bild.

Dels det faktum att den moderna svenska välfärdsstaten byggdes av den svenska arbetarrörelsen som i huvudsak var och är ateistisk. Arbetarrörelsen hamnade många gånger i direkt motsatsställning till kristendomen och kyrkan, som exempelvi i Bohuslän med den konservativa kristendom som fanns och fortfarande finns där. Där kan man exemeplvis säga att människorna trots kristendomen lyckats minska bruket av konsrvativt kristna symboler som huvudduk och liknande. Genom upplysning och utan förbud.

Vad man också glömmer bort är att det på många sätt verkar som om Sverige aldrig blev ordentligt kristnat. I jämförelse med många andra kristnade länder i västeuropa så har betydligt fler förkristna företsällningar och firanden överlevt i Sverige. Det gäller i stort ett alla våra stora helger, men kanske tydligast midsommar där inte ens namnet är kristet.

De förslag om skolan som Humanisternas företrädare kommer med i SVD är förstås saker jag håller med om:

Felet Björklund gör är att han inte skiljer på kristendomens religionshistoria och dess kulturhistoria. Självklart intar kristendomen en särställning i den svenska kulturhistorien. Om detta tvistas icke. Den undervisningen sker lämpligast på historielektionerna, i svenska och i samhällskunskapen.

[…]

I religionskunskapen (ett ämne som snarare borde kallas livs- åskådningskunskap) ska man alltså berätta om alla de olika sätt mänskligheten har utvecklat för att besvara de existentiella frågorna och beskriva människans plats i tillvaron. Där ska ingå undervisning om kristendom, men inte i kristendom. Tonvikten inom ämnet religionskunskap skall läggas på vad religioner är, hur de har uppkommit och varför de ser ut som de gör idag.

Sverige är idag ett i huvudsak icke-religiöst samhälle, ett i huvudsak icke-kristet samhälle och det ska också prägla vår skola.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Sverige byggdes trots kristendomen”

  1. Som Anders säkert vet är ideologier – även sådana som kallas religioner – sliriga saker som kan användas nästan hur som helst i vilka syften som helst. I Sverige på 1800-talet var statskyrkan ett ideologiskt redskap för överheten. Medan frikyrkorna i början av 1800-talet var ett redskap för underklassen – det var t.o.m. frikyrkoaktivister som organiserade den berömda strejk i Sundsvall som betraktas som arbetarrörelsens definierande ögonblick.

    Och idag är Movimento Sem Terra genompyrd med kristen befrielseteologi. Movimento Sem Terra är, som förstås Anders också vet, den starkaste organisationen i Via Campesina som i sin tur var och är ryggraden i den globala rättviserörelsen.

    Vem och vad som byggde ”Sverige” kan förstås diskuteras. Menar man den svenska staten så nog hade kyrkan mer än en slev med i det – nutida historiker är noga med att peka på kyrkans organisatoriska roll under medeltiden då den stod för praktiskt taget den enda läskunnighet som fanns. Och så sent som på 1600-talet var det biskop Rudbeck i Västerås som organiserade läskunnighet och folkbokföring i sitt stift till mönster för hela landet.

    Den diskussion de organiserade ateisterna kör med missar poängen: ideologiers allmänna slirighet och opålitlighet. Kristendomen som faktum hör med till den allmänna kulturhistorien, tillsammans med en massa annat. I övrigt är det bra om ungdomarna lär sig att använda ideologier med viss misstänksamhet – som provisoriska generaliseringar till exempel som man kan använda tills erfarenheten visar att de är fel.

Kommentarer är stängda.