Inte bra att det går framåt för miljöpartiet

Det är olyckligt att Miljöpartiet går framåt i opinionen när de övriga partierna i oppositionen, , socialdemokraterna och vänsterpartiet, går bakåt. Miljöpartiet är det mest högervridna av de tre partierna och är uttalat fackföreningsfientligt och fientligt mot arbetares rättigheter samt för privata lösningar på de flesta områden. Det är ett klart borgerligt parti med en klart borgerlig politik. Man får utgå ifrån att det är deras rykte i frågan om miljön som är det som gör att partiet ökar i opinionen. Men med ett stort miljöparti minskar chansen för en radikalt annorlunda politik i det fall oppositionen vinner valet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: De politiska svinen « Röda Lund()

 • Johan

  Jag ser det mer som att inte mijlöpartiet ”snöat in” på den politiska vänster – högerskalan utan har insett att tillvaron är mer komplicerad än så.

  Miljöpartiet tar sin utgångspunkt från, ja självklart miljöfrågan, men också småskalighet och lösningar nära människan. Genom att inte se allt från ett sedan 100 år inövat höger- vänsterperspektiv gör man insikter som andra missar. Ibland behövs det någon som ser på verkligheten från ett annat håll.

  • Anders_S

   Johan: Miljöpartiet försvarar dåliga lösningar, lösningar som ökar ojämlikheten i samhället Den ojämlikhet vi idag vet innebär ett sämre samhälle. Bland sådna saker är privata skolor, privat vård, sämre skydd för arbetare, uppluckring av LAS osv. Miljöpartiet medverkar till ett sämre samhälle genom attf öreslå och medverkar till lösningar som ökar klyftorna. Vilket vi idag vet leder till n mängd problem. Jämlika samhällen är bättre och miljöpartiet motverkar ett jämlikt samhälle. Om du tycker det är är en vettigt väg att gå så är du också för ett mer ojämlikt samhälle, ett orättvisare samhälla osv. Ur min synpunkt spelar det då ingen som helst roll hur man ser på höger-vänsterskalan. Miljöpartiet agerar för ett sämre samhälle. Det är problemet.

 • Krister

  Skillnaden mellan miljöpartiet och Vänstern:
  Miljöpartiet tror att även privata lösningar kan vara till nytta för samhället.
  Miljöpartiet är skeptiskt till storskaliga tekniska lösningar och föredrar småskaliga dito.
  Miljöpartiet tror på varje människas förmåga att själv planera sitt liv

 • Johan

  Anders: Men det behöver väl inte vara ojämlikt för att Miljöpartiet är för småskaliga lösningar där t.ex. en skolla på landsbygden, som kommunen vill lägga ner, drivs vidare som friskola?

  Miljöpartiet har inte ”snöat” in på det som är politiskt korrekt på ”ismernas” höger eller vänsterskala. För den som är ”vänster” är friskola definitionsmässigt något dåligt, oavsett i vilken omgivning den verkar, medan en kommunal skola, för den som är ”höger” alltid är sämre än en friskola. Miljöpartiet står för det som är jordnära utifrån den situation det är frågan om utan att så mycket bry sig om ”ismernas” patentlösningar.

  • Anders_S

   Johan: Privata skolor medverkar till ökad ojämlikhet och det är alltid dåligt då det för med sig än mer problem, vilket internationell forskning visat (Läs Jämlikhetsanden). Det är alltså i stort sett alltid dåligt med privata skolor sett i det stora hela.

 • Mijlöpartiet är främst av allt ett anti-fordistiskt parti. Det ogillar det fordistiska massproduktions-masskonsumtionssamhället. Tyvärr tycks det inte ha så mycket egna förslag för att komma ur det, utan hakar på förslag från de andra medelklasspartierna, typ privatskolor.

  Det var mycket som var bra i fordismens samhälle, men också mycket som var dåligt. Något av det mest regressiva vi har – städernas utglesning och uppsplittring på klass-homogena enklaver – var en direkt följd av fordismens samhälle. Det är bra att miljöpartiet är emot detta, men vilset som det är i en diskurs där polerna är fordistisk modernism och artonhundratalet är det begripligt att de har en osmaklig politik.

 • Johan

  Anders: Du står för vänstersynen och jag för en mer jordnära syn, där det inte finns patentlösningar, om det tror jag inte vi blir överens. Om dessa patenlösningar funnits hade vi redan idag levt i ”lyckosamhället”.

  Lycka till med bloggandet.

  • Anders_S

   Johan: Du står för en borgerlig syn. En högersyn. Varför den skulle vara mer jordnära begriper jag inte! Dessutom går du mot all modern forskning om jämlikhet osv.

 • Ganska känt att borgarna vill införa tankebrott, och det är det Johan gör ett, om ändå milt, så uttryck för i den här frågan.

 • Pingback: Är MP en populär vattenmelon? « Frihet är inte gratis.()

 • Pingback: Den gröna färgen har bleknat()

 • Pingback: De politiska svinen()

 • Pingback: Miljöpartiet - inget att lita på | Svensson()