Elfstrand – det tidiga 1800-talets största redare

Del 3 av 9 i serien Gävlekapitalet

Daniel Danielsson föddes 1706 i Älvkarleby som son till en bonde från Västanå. På 1720-talet flyttade han till Gävle tillsammans med sin bror Per och de tog sig då namnet Elfstrand. 1738 grundade Daniel D:son Elfstrand ett handelsföretag som vid hans död övertogs av sonen Daniel Elfstrand d.y. (1748-1815).

Daniel Elfstrand d.y. utvecklade tillsammans med Olof Elfbrink faderns företag till grosshandelsfirman Dan Elfstrand & Co. Han var även med om att rekonstruera Stenebergs sockerbruk. Deltog i borgarståndet i riksdagarna 1800 i Norrköping och Stockholm 1809, arbetade för avsättning av Gustav IV Adolf. Blev kommerseråd 1811. Firman utvecklades även till skeppsvarv och rederi.

När Pehr Elfstrand (1783-1845) inträdde i firman övertogs ledningen av verksamheten snart av Olof Elfbrink som blev kompanjon år 1802. Olof Elfbrink (1773-1835) var brorsonson till Daniel D:son Elfstrand och från 1800-talets början ägare av Mackmyra bruk och Valbo masugn.  Pehr Elfstrand blev ansvarig för skeppsbyggnadsverksamheten och Norra varvet blev det största i Gävle. Firman köpte nu också andelar i och hela  järnbruk i Gästrikland, däribland Edske masugn samt Högbo Bruk (det senare 1854) och Dalarna samt utvecklades till ett stort rederi, 1829 var det Sveriges största rederi, vilket det fortfarande var år 1845. 1831 skaffade rederiet sitt första ångfartyg. Pehr Elfstrand och firman deltog i grundandet av Kungsfors Bruk, varvid Pehr Elfstrand tog titeln brukspatron. Vidare ägde han Holmsunds herrgård i Bomhus samt grundade skolor och donerade pengar till många olika ändamål. Pehr Elfstrand var gift med Ulla Valley, hans bror Gustaf Adolf med Carolina Garberg från en av de rikare köpmannafamiljerna i Gävle.

På 1810-talet fick fiman en ny delägare vid namn Anders Petter Göransson (1789-1850) och han var en del av förklaringen till firmans stora framgångar under den första halvan av 1800-talet. Per Elfstrand (1822-1862), son till Pehr Elfstrand, blev vid faderns död 1845 chef för varvsverksamheten som flyttat från Norra varvet till Södra varvet vid Gavleån år 1837. Norra varvet övertogs senare för en period av P.C. Rettig & Co. Tillsammans med brodern Daniel Elfstrand (1815-1856) övertogs ägandet i firman med A.P Göransson som chef. Per Elfstrand var en av grundarna av bolaget Korsnäs AB. A.P. Göransson var gift med Maria Catharina Elfstrand (1797-1851), en syster till Pehr Elfstrand. En annan syster, Ulla Elfstrand var gift med ovan nämnde Olof Elfbrink. Per Elfstrand var gift med kusinen Karin Elfstrand, brodern Gustaf  Elfstrand var gift med en annan kusin, Frederique Elfstrand och brodern Daniel gift med Charlotte Sehlberg från en annan grosshandlarfamilj.

Göran Fredrik Göransson blev chef för verksamheten år 1856 vid Daniel Elfstrands död. Skeppsbyggeriet fick ett stort uppsving och 1854 byggdes där ett av Sveriges största klipperskepp, barken Triton.

1857 gick firman i konkurs på grund av ökad konkurrens från järnvägar när det gällde transporter. Men konkursen ogiltigförklarades dock 1861 och under ledning av G.F. Göransson rekonstruerades företaget som Högbo Stål & Jernverks AB. Ett företag som idag, dock efter ytterligare minst en rekonstruktion efter en konkurs år 1866, går under namnet Sandvik. Firman var också en av de finansiärer som stod bakom Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ).

Wilhelm Elfbrink (1813-1870), son till Olof Elfbrink, grundade företaget Elfbrink & Luth tillsammans med Gustaf Luth. Man bedrev handelsrörelse, varv och rederi. Wilhelm Elfbrink var också den viktigaste personen bakom grundandet av Korsnäs AB.

Läs mer: GD1, 2Arbetarbladet,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: loaderrorready skriver En socialistisk kvinnokamp, Kaj Raving skriver En läxa för ett bortskämt patrask

För mer vänsterbloggar besök Konfliktportalen och Vänsterbloggar.

Powered by Qumana

Series Navigation<< Göransson – från ingifte till storindustriElfbrink – gävlefamilj av samma ursprung som Elfstrand >>
Advertisements

4 Replies to “Elfstrand – det tidiga 1800-talets största redare”

Kommentarer inaktiverade.