Mer kaos för att lösa kaos

Åsa Torstensson är en minister som föreslår att ett järnvägskaos som orsakats av dåligt underhåll och bristande snöröjning ska lösas med mer av samma medcicin som orsakat det dåliga underhållet och den bristande snöröjning. Bolagisering, privatisering, upphandlingsystem och avreglering har lett det svenska järnvägssystemet in i kaos, uppstyckning och brist på övergripande ansvarstagande under denna vinter.

Torstenssons och regeringens medicin mot detta är mer privatisering, mer avrgerleing, mer bolagisering och mer uppsplittring. Följaktligen vill man lösa kaos med kaos. Det kommer nog inte att fungera. Och förstås med ny lagstiftning, något som tycks vara borgaralliansens grundlösning för allt. Fungerar det inte så lagstiftar vi om det. Nästan lika bisarrt som SVD.s ledarsida.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements