Ta bort reseavdraget

Reseavdraget som man gör för resor till och från arbetet gynnar i praktiken bilismen. Det är bilisterna som drar av. Fusket är också mycket utbrett:

Dagens reseavdrag (skatteavdrag för resor till arbetet) gynnar bilresande. Den som gör avdrag för bil får dra av ett bestämt belopp per mil. Den som gör avdrag för kollektivtrafik får istället dra av för det sammanlagda biljettpriset. För cykel medges endast ett avdrag med 250 kr per år. I praktiken är det främst bilpendlare som kan använda avdragsmöjligheten.

Fusket är omfattande eftersom systemet är svårkontrollerat. Skatteverkets undersökningar visar att närmare hälften av antalet avdrag är felaktiga. Fusket kostade år 2003 statskassan ca 1,4 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter.

Det betyder att reseavdragen fungerar som en subvention av resande med bil från oss andra och samhället. En stor del av avdragen sker dessutom i Göteborgsregionen och hälften sker i storstadslänen där den bästa kollektivtrafiken finns:

De sammanlagda reseavdragen i Dalarna, Gävleborg och alla län norr om dessa uppgick till 1,8 miljarder kr 2003, vilket är samma belopp som drogs av enbart i Stockholms län. Hälften av den sammanlagda summan som drogs av 2003 (5,9 miljarder av totalt 12,3 miljarder kr) hamnade i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Bara en tiondel av de totala avdragen gjordes i Norrlandslänen.

Av de 10 kommuner som det dras av mest i ligger 7 stycken i Göteborgsområdet och 8 i Västra Götaland. Sammanlagt drogs år 2003 2,4 miljarder av från skatten för resor i Västra Götaland vilket är lika mycket som i Stockholmsregionen (inklusive Uppsala län). De tre län där störst andel av inkomsttagarna drar av för resor är Hallands län, Uppsala län och Västra Götalands län.

Ett miljöovänligt sätt att transportera sig subventioneras alltså. Subventionerna är extra stora i göteborgsområdet. Det finns ingen anledning att ha en sådan subvention kvar. Det bästa är därför att ta bort reseavdraget. Det är ett bra sätt att minska trafiken, till och med bättre än trängselavgifter. Precis som trängselavgifter är det dessutom fördelningspolitiskt riktigt. Det slår hårdare mot de som har mer. Framförallt är det nämligen dessa som utnyttjar reseavdraget.

Att ha ett resformsneutralt reseavdrag kvar kan också vara en variant, men jag kan inte se nån anledning för samhället att subventionera resande. Det är inte klimatsmart och miljövänligt helt enkelt. Därför är det bättre att att bort avdraget.

Intressant?
I media: ETC, Fria1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Det kan ha förekommit förändringar i reseavdraget efter år 2003 som jag inte är medveten om. DS.

Advertisements

14 Replies to “Ta bort reseavdraget”

 1. När det finns miljövänliga alternativ för transport skulle det funka, annars skulle det bli en regionalpolitiks katastrof. Min arbetsdag skulle öka med cirka 4 timmar, gångtid till bussen (+ 2 tim) och passande av bussar. Nu är det cirka + 1 tim i resor.

  1. Wonder W: Du kan ju faktiskt fortsätta köra bil om du vill. Det är bara inte så att du får nån subvention av oss andra längre. Det blis ditt beslut om du vill fortsätta bo så långt från jobbet eller inte. Du får kanske väga låga boendekostnader mot höga reskostnader. Nu behöver du inte det då vi andra subventionerar resan.

 2. Det där avdraget har alltid haft en märklig egenskap: När SL höjer priset på sina månadskort så höjs gränsen för avdrag.

  Så poängen med avdraget verkar vara att se till att hålla bilismens konkurrenskraft uppe. När man borde prioritera tvärt om.

  Se till att man får dra hela beloppet med kommunaltrafik och en hög gräns för avdrag med bil. Då gör ju avdraget nytta utan att helt slå undan benen för folk i glesbygd. Fast att helt avskaffa är såklart det enklaste, låt bilen konkurrera på marknadens villkor, statsubventionera den inte.

  1. martin: Enklare är att ta bort avdraget helt och sänka skatten på arbetsinkomster i vanliga inkomslägen, alternativt sänka bensinskatten lite. Det hars mam effekt i praktiken plus attd et eliminerar fusk. Enklare system är alltid bättre. Men som siffrorna i naturskyddsförningens förslag visar så innebär det inet speciallt mycket för landsbygden om avdraget tas bort. Även där finns ju dessutom mislömässiga behov av att minska resandet och att bo närmare sin arbetsplats.

 3. Nu är det väl ändå så att avdraget inte är tänkt som stöttning åt bilismen utan tanken är ju att man inte skall behöva betala för att få arbeta. Samma gäller ju om man jobbar hemifrån då får man ju faktiskt dra av för delar av kontoret och bredbandet eller om man tvingas till dubbelt boende så får man också dra av för detta.

  Det verkar som om många har svårt att förstå att kollektivtrafiken faktiskt inte når överallt och i närsomhellst i tid dvs före kl7 och efter 22.

  Vi kan ju om vi vill sträva efter ett samhälle med enorm förtätning mot ett fåtal megastäder helt utan bilar, helt utan villor och förorter men jag tror detta är en utopi som ingen vill ha.

  1. Danne: Men i praktiken är det ett stöd för bilismen. Det spelar liksom ingen roll vad som är tänkt. Med en väl utbyggd kollektivtrafik kan den nå de flest ställen utom där det bor för lite folk. Där är man hänvisad till bilen. Men vi andra behöver inte sponsra det boendet. Varför ska vi göra det? Vill man bo i glesbygd (vilket är billigare) har man säkert råd att betala bilresorna själv.

   Jag vet hur kollektivtrafiken funegar på obekväma tider. har arbetat skift större dlena av mit tliv och desutom på bageri. Så inbilla dig inte att jag inte vet vad jag pratar om. Men jag har fått anpassa mina jobb till var jag bor. Helt enkelt därför att jag inte kan och inte får köra bil (epilepsi). jag tror att andra människor kan leva påd et sättet också om man nu inte vill betala sina bilresor själv. Jag kan inte på något sätt känna att det har inkränktat på mitt liv eller min frihet.

 4. Äntligen håller jag helt med om något du skriver. Det finns två möjliga varianter. Den ena är att helt slopa alla reseavdrag. Den andra är att göra som dom gör i Tyskland, där jag bor för tillfället; gör ett km-avdrag, oavsett färdsätt, gärna så lågt som möjligt.

  Det finns ju många skäl att inte direkt slopa alla reseavdrag. På sikt måste ju människor anpassa sig genom att flytta närmare jobbet, men en sådan process tar tid, och därför är det bra om man kan fasa ut avdraget över flera år, kanske 5 år eller så. Att göra det direkt kommer att göra onödigt många människor arga, oavsett om dom har moralisk rätt bli det eller ej. Om man nu ska avskaffa det helt, vill säga.

  Det finns ju faktiskt vissa fördelar med att genom ett reseavdrag öka det geografiska området inom vilket man kan jobba utan att behöva flytta. Familjer har ju ofta två föräldrar som jobbar och det underlättar samordningen om man får ett litet avdrag i alla fall. För ren glesbygd håller inte riktigt det argumentet eftersom det också blir billigare att bo om man bor längre ut på vischan, men för tvillingstäder som Norrköping/Linköping t.ex. kan det finnas en poäng med att utöka arbetssökarområdet geografiskt så att det innefattar båda städerna. Sålunda bör det vara en regionalpolitisk fråga, och inte beslutas på riksnivå.

  Jag håller alltså med. Slopa reseavdragen helt från statligt håll. Tillåt kommunala/regionala avdrag, men bara om dom är färdsättsneutrala.

  Mycket bra, liberalt inlägg för att komma från en ”vänstermupp”!
  😉

  1. Strutsman: Ska man ta bort reseavdraget behöver det nog göras genom utfasning precis som du skriver.

   Jag ju en liberal socialist. Sen har du ju faktiskt hållit med mig tidigare också.

 5. Danne,
  visst skall man inte behöva betala för att arbeta. Den intentionen tror jag ingen motsätter sig. Men man måste också se till verkligheten. Det är en subvention för bilism som minskar efterfrågan på kollektivtrafik och försvårar kollektivtrafikens konkurransläge, det är den reella effekten ute i det kapitalistiska samhället, goda intentioner till trots.

Kommentarer inaktiverade.