Fler vargar – färre tamdjursangrepp?

Det har de senaste 20 åren blivit fler vargar i Sverige. Sakta men säkert har vargantalet stigit och därmed också antalet vargrevir, såsom Bredfjällsreviret utanför Göteborg och ett nytt revir strax norr om Stockholm. Nya revir har också uppstått nära de gamla vargområden som exempelvis ett revir i närheten av Ramnäs i Västmanland.

Samtidigt som antalet vargar ökat syns i alla fall i vissa områden med varg och andra rovdjur ett minskat antal angrepp på tamdjur. Huruvida detta är en generell trend vet jag inte, men det skulle ju kunna vara att bönder har blivit bättre på att skydda sina djur och om det är det så har jag ingen vettig förklaring till utvecklingen. Men det innebär ju helt klart färre konflikter mellan bönder och vilda rovdjur.

Intressant?
Borgarmedia: VLT1, 2, 3, 4, 5, GD1, 2, 3, 4, 5, VF1, 2, SVT1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sedan när gick angreppen på tamdjur ner?
  För jag tänker på att det är mycket färre människor idag än för något årtionde sedan, som håller sig med får. Det blev för krångligt med EU-registreringarna så vanliga människor med lite mark runt huset lade ner. Men som sagt, trenden med allt färre betande får måste ju ha börjat för minst tio år sedan, eller lite mer så det är kanske inte en orsak.

  • Anders_S

   Kerstin: Antalet får i Sverige ökar snarare än minskar. Det finns fler betande får idag än förr så vitt jag förstår. 1990 fanns det omkring 400 000 får (inkl lamm) i Sverige och 2007 fanns det mer än 500 000. Antalet nötkreatur minskade med cirka 200 000 under samma period. Köttboskap ökade och mjölkboskap minskade, vilket ökar risken för konflikter med rovdjur. (Källa: SCB)

   Enligt Viltskadecentrum så har tamdjursangreppen minskat från 2008 till 2009. 1990

 • olle B

  Eftersom du censurerade mitt inlägg tidigare om hur många vargpar det finns i Sverige vill jag att du läser följande. Jag påstod då att det fanns 43 vargpar i Sverige men nu säger Inga Ängsteg på viltskadecenter att det finns 47 par och då är inte inventeringen klar.
  http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=417914&context=60321

  • Anders_S

   olle b: Jakt och Jägare är inte direkt trovärdig och hon från Viltskadecenter uppger inte någon stans att det skulle finnas 43 eller 47. Du hittar på eller så kan du inte tolka texten ordentligt. Det är tidningen som påstår att det finns 43 eller 47, inte hon från Viltskadecenter och inte någon inventering. Enligt den inventering som finns, finns exakt 23 revir som hade föryngring 2008, ytterligare två familjegrupper (flockar) plus ytterligare 11 säkra och 4 osäkra revirmarkerande par (totalt 37). 2009 var det troligen 21 revir med föryngring plus ett tiotal revirmarkerande par utöver det. Inventeringen finns att hämta hos Viltskadecenter och Skandulv.

   Inte på något sätt kan detta bli de siffror du pratat om tidigare. Att det finns par innebär inte att det finns revir, att det finns revir innebär inte att det finns en flock och att det finns en flock eller ett par innebär inte föryngring. Så jag vet liksom inte vad som är ditt problem. Du hade fel, har fel och det är väl lika bra att du accepterar det.

 • profanum_vulgus

  Anders_S:
  Det ska bli intressant att se hur vargslakten påverkar nästa föryngring och parbildning. Jag har försökt leta information om detta men inte hittat någon.

  Jag är själv vildsvinsjägare och med vildsvinen så innebar ju ogenomtänkt jakt i syfte att utrota svinen att vildsvinen fick en explosionsartad och besvärlig antalsökning.
  Mekanismen bakom detta borde gå igen hos vargarna.

  Grejen var ju den att jägarna sköt det första svin de såg på åtlarna och det svin som höll sig längst bak i flocken vid drevjakterna. Med andra ord sköt man ledarsuggorna. När ledarsuggan faller bort så brunstar alla jyltor och flocken splittras, man får 4-5 kullar kultingar istället för en den kommande föryngringen. Dessutom får man omogna ledarsuggor vilket skapar ”värstingflockar” som går in i trädgårdar, springer längs vägar osv.

  Det kan tänkas att man nu gjort samma sak med vargarna. Att man skjutit de första vargar som visat sig, vilket jag tror oftast borde vara föräldraparet. Om en varg ur föräldraparet faller bort så löper tikarna och flocken splittras.
  En positiv effekt av detta skulle då vara en kraftig föryngring nästa gång och en negativ effekt skulle vara att vi fick mängder av okunniga flockledare hos vargarna och därmed också ökande vargproblem. Det kan vara bra att veta vilka som skapat dessa problem (okunniga jägare) om de uppkommer och mina spekulationer är riktiga.