Totalt fel väg att gå i trafikpolitiken

Vi lever i en värld där vi släpper ut för mycket koldioxid som en följd av bland annat fossila bränslen i bilar. Utsläppen av koldioxid behöver minska för att inte jordens uppvärmning ska bli katastrofal. En uppvärmning där växthusgaser som exempelvis koldioxid har en avgörande betydelse. Att i det läget besluta om jätteinvesteringar i fler biltrafikleder som Förbifart Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg är direkt kontraproduktivt. Fler trafikleder innebär ökad bilism och ökade utsläpp av växthusgaser. Det innebär att påfrestningen på klimatsystemen ökar och att uppvärmningen av jordklotet påskyndas.

Inte heller innebär det någon lösning av trafikproblemen med köer och liknande. För nya biltrafikleder innebär ökad biltrafik och snart är köerna där igen. Lika mycket köer som innan, trots mer vägar. Att det blir så här vet forskningen. Men som vanligt lyssnar inte borgarregeringen (inte sossarna heller tyvärr) på forskarna och vetenskapsmännen. Det gör man ju inte på skolområdet eller när det gäller brottsbekämpning. Det är alltså knappast förvånande att man inte heller gör det när det gäller trafik.

Ökad bilsim gö det också svårarer att få till stånd en vettig och fungerande kollektivtrafik. Kollektivtrafik är på alla sätt mer miljövänlig än bilism. Dels blir det mindre utsläpp, dles tar kollektivtrafiken betydligt mindre ytor i snapsåk än bilismen med sina stora motorvägar och kala parkeringsytor.

Kort sagt innebär det stora Stockholmspaketet inga större förbättringar av något. Utan försämringar när det gäller klimatet och kollektivtrafiken. Detta trots att det finns bra satsningar på viss kollektivtrafik i paketet som utbyggnad av spårväg och snabbspårväg i Stockholm. Men satsningarna på ökad miljöfientlig biltrafik är desto större.

Intressant?
Läs mer: Effekt, Röda Malmö, HBT-sossen, Fogelqvist, Huddingeperspektiv,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • wot

  Har någon forskare tagit med konsekvenserna av peak oil i beräkningarna? Man talar om tidshorisont på 30 år. Vad kostar bensinen om 30 år? Dubbelt eller tredubbelt mot idag? Vad har det för konsekvens för antalet bilister – och antalet användare av kollektivtrafiken?

  • Anders_S

   wot: I det perspektivet förstärks ju bara dumheten i en utbyggnad av biltrafikleder. Om det inte finns några bilar (hårddraget), vad ska vi med lederna till (elbilar bygger ju på att vi producerar el, vilket i stor utsträckning gör med fossila bränslen, om än inte i Sverige)?

 • Det fullständigt absurda i sammanhanget är att alla argument pekar åt ett håll och all politisk handling åt rakt motsatt. Det här är en fråga där rationell argumentation inte tycks spela någon roll alls. Jubelidioten Andreas Carlgren behöver bara säga att ”jag har en annan uppfattning” så räcker det.

  Antingen är bilindustrin allsmäktig och kan tvinga politikerna att göra vad som helst. I så fall kanske vi kan vänta ett skifte framöver då bilindustrin försvinner från Sverige. Eller så handlar det enbart om de män i 50-60-årsåldern i övre medelklassen för vilka bilkörning är en kulturgrej (man måste skilja sig från losrarna som åker kollektivt) och då hjälper det inte hur mycket bilbranschen krisar, temperaturen stiger och/eller oljan tar slut, man måste underhålla den här parasitära gruppens parasitära kultur tills helvetet slukar oss. Det är en sorts modern motsvarighet till adelsprivilegierna.

  • Anders_S

   Jan: I vilket fall som helst är det hela mycket märkligt. Det finns, som du säger, ingen som helst rationalitet i besluten ur ett samhällsperspektiv.

 • Och det i sammanhanget allra mest bisarra (möjligen; bisarrerierna frodas verkligen i den här frågan) är socialdemokraternas totala stöd till vansinnet. Trots att LO Stockholms medlemsgallup säger att satsning på kollektivtrafiken är det som har störst stöd bland LO-medlemmarna och satsning på motorvägar är det som har minst.

  Det finns alltså inget som helst väljartryck. Det är ett vansinne som är helt begränsat till den politiska klassen. Men eftersom det inte är partiskiljande går det inte att göra politik omkring det.

 • Jag tror att regeringen faktiskt räknar med att människor kommer att åka bil även i framtiden, med andra bränslen… Således är satsningarna klart motiverade. Den som tror att bilismen kommer att försvinna bara för att oljan är en ändlig produkt, kan ju räcka upp en hand.

  • Anders_S

   Hans: Jag tror inte bilismen kommer att försvinna. Men bilismen som den ser ut idag kommer att försvinna. Elbilar eller nåt nnat innebär ingen större minskning av förbrukningen av fossila bränslen. Men inlägget handlade alltså om att det är en politiskt felaktig satsning såväl som en klimatmässigt felaktig satsning att satsa på vägar.

 • Hans: Det kommer att finnas bilar. Men inte i den utsträckning så det motiverar sexfiliga motorvägar i Stockholms periferi.

  Förbifarten motiverades ursprungligen av att man trodde på en amerikansk utveckling, med ständigt växande villaförorter i Stockholms periferi (det är alltså ingen ”förbifart”). Det är en omöjlig samhällsmodell som dessutom redan är omodern; efterfrågan riktas numera mest mot bostäder i centrum. Och den blir ännu mer omöjlig i framtiden då energin blir dyrare. Vilket den blir, oavsett var den kommer ifrån.

 • Hansson

  Det går inte att ta sig runt och förbi Stockholm. Alla tvingas in i stan! Det är därför som förbifarten behövs! Ja, alla vill faktiskt inte in till stan. Många vill förbi också!

  För Göteborg och Marieholmstunneln gäller lite samma sak. Tingstadstunneln är överfull och har så varit i nära 40år. Det behövs en avlastning!

  Varken bilar eller vägar släpper ut växthusgaser. Det är det bara dåliga bränslen som gör!

  Man ser ju redan nu hur det kommer fram olika hybridbilar och även rena elbilar. Framtidens bilar släpper ut mycket mindre, om någon, växthusgas.

  Nej, det finns inget som tyder på att energin skulle bli så mycket dyrare i framtiden, kompenserat för inflationen. bensin har en usel verkningsgrad men el har en faktor tre högre. Det går alltså åt mindre el-energi än volym bensin för samma transportarbete.

  Både Göteborg och Stockholm samma typ av trafiknät. En sjärna där alla vägar leder till centrum. Det är mycket effektivt, vid låg last. Man kommer in, lätt och enkelt, och kan sedan välja väg ut. Men vid högre trafiklast så korakr allt igen sig och ingen kommer någonstans. Det är därför som det behövs förbifarter! Om inte alla måste åka igenom centrum så blir det lättare och bättre för alla!