Fattigpensionärer och andra

Pensionärer har fått det sämre i jämförelse med andra de senaste åren. Främst gäller detta pensionärer utan tilläggspension (framförallt ATP) och därför också ofta beroende av olika typer av bidrag. Denna grupp består dels av folk som är födda utomlands och inte betalat in till pensionssystemet, dels av kvinnor som varit hemmafruar i hela eller större delen av sitt liv. Såvida de inte tillhör överklassen i samhället och haft möjlighet att skaffa sig privata försäkringar av olika slag via mannens inkomster. Eller så kan de leva på sin förmögenhet och drabbas därför inte så hårt av dålig pension och högre skatter än många andra.

Alltså, pensionärer har fått det sämre i förhållande till andra grupper i samhället och allra värst är det för de fattigaste pensionärerna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Rudis

    Men egentligen så har pensionärerna fått det mycket bättre än för 10 år sedan. Den riktiga nyheten är ju att pensionärer idag har i genomsnitt 31 000 mer per år att röra sig med än för tio år sedan, och den arbetande befolkningen 54 000 mer.

    En enkel fråga: Hade det varit bättre om alla hade fått en ökning med säg 10 000 kr per år än att pensionärerna får 31 000 mer och den arbetande befolkningen får 54 000 mer. För mig är det självklart att det senare är bättre, det som är viktigt är att levnadsförhållandena förbättras för alla. Om sedan höginkomsttagarna tjänar ännu mer och klyftorna ökar så är det för mig oviktigt sålänge de sämst ställda i samhället får det bättre, vilket de ju enligt SCB faktiskt också har. Alla grupper har alltså fått det bättre de senaste tio åren, frågan är bara hur mycket bättre.

    • Anders_S

      Rudis: De flesta har fått det bättre de senaste tio åren. Visst. Men vissa grupper har fått det sämre de senaste tre åren (under den borgerliga regeringen). Nämligen de allra fattigaste, däribland en del pensionärer. Samtidigt har klyftorna i samahället ökat, vilket man vet medför ökad eproblem med hälsa, kriminalitet och mycket annat. Ojämlikheten ökar och det är ett mycket större problem än den eventuella fattigdomen. Svaret är alltså att det hade varit bättre att alla hade fått samma ökning än att vissa har fått mer. Bättre att alla fått 25 000 än att några fick 54 000 och andra 10 000.