Uppblåsta samhällsvetare

Boknytt
Den skapande evolutionen
Torbjörn Fagerström
Nya Doxa

Uppblåsta samhällsvetare

Livsformernas och människans uppkomst genom evolution är ett historiskt faktum. Ändå envisas fundamentalistiska kristna och muslimer med skapartro/kreationism/intelligent-design. Men naturen är inte intelligent formgiven. Där finns gott om obegåvade konstruktioner (eftersom det räcker att de är tillräckligt bra för bärarens överlevnad och fortplantning). Naturen och livet saknar mening, mål, syfte och plan.

Även människans (och djurs) beteende formas självklart av evolution och biologi (ihop med kultur). Men i motstånd mot denna sanning förenar sig religiöst bokstavstroende med dogmatiska feminister och naturvetenskapligt okunniga samhällsvetare. De två senare ser människans och de båda könens beteende som vid födseln oskrivna blad (tabula rasa), vilka senare helt formas kulturellt som ”sociala konstruktioner”.

Detta är social determinism formad av ideologi (”det BÖR vara så”) snarare än av vetenskap (”det ÄR så”). Att tänka ”Bör leder till Är” kan kallas ”det kulturalistiska felslutet”, i analogi med att tänka ”Är leder till Bör”, som kallas ”det naturalistiska felslutet”.

Exempel: ”Könen måste vara lika och därför är de också det” = kulturalistiskt eller ideologiskt felslut. ”Män dominerar i naturen, så de bör göra det i samhället också” = naturalistiskt felslut.

Ekologiprofessorn Torbjörn Fagerström spar inte på krutet i sin kritik av de samhällsvetare som ersatt prästerskapet som evolutionsförnekare. I sin debatt- och folkbildarbok ”Den skapande evolutionen – Om vad evolutionsteorin innebär och inte innebär” förundrar han sig över att den som är ”en etablerad kulturpersonlighet” kan ”fritt uppfinna hypoteser om mänskligt liv”. Hypoteser som kännetecknas av både ”retorisk tomhet och uppblåst okunnighet”.

Naturvetenskap och samhällsvetenskap brukar kallas för ”de två kulturerna” på grund av den mentala Berlinmur som går dem emellan. Så försöker humanister och samhällsvetare monopolisera begrepp som socialitet, samarbete, empati, moral och altruism. Men som Fagerström visar är dessa fenomen evolutionärt uppkomna gruppbeteenden som tjänar individernas kroppsliga (och genetiska) överlevnad.

Ja, egentligen och ytterst är det genernas överlevnad det handlar om. Och individerna (organismerna) i en grupp av släktingar kan rent biologiskt sägas höra samman eftersom de gemensamt delar ”ansvaret” för de delade genernas överlevnad i nya generationer av människor och andra djur.

Släktingarna utgör tillsammans en så kallad utvidgad eller förlängd fenotyp (fenotypen är resultatet av generna-genotypens samspel med miljön). Vilket förklarar ”osjälviskt” beteende släktingar emellan – så kallad släktskapsaltruism.

Men den mycket läsvärda, intressanta och debattglada 200-sidorsboken är även matnyttigt och bildande informativ i sin populariserade skildring av den moderna biologiska forskningen och vad den har att säga om de evolutionära mekanismerna. Många termer blir det. Som nybörjarbok är det ingen helt lätt läsning. Se exempelvis detta citat från boken: ”De flesta läsare har säkert också hört talas om heterosiseffekt.”

Slutligen. Den evolutionära utforskningen av människan leder varken till genetisk determinism eller till diverse ideologiska slutsatser. Men den ger en bättre grund för politiska beslut. Se följande citat från boken:

”Det jag som biolog vill hävda är således att det borde vara intressant att försöka ta reda på om – och i så fall hur – vi påverkas av vår evolutionära historia. I synnerhet om vi påverkas av den på sätt som vi är omedvetna om vore ju kunskapen viktig, ty vi är troligen det enda djur som har förmånen att kunna välja att i stor utsträckning sätta oss över eventuella oönskade delar av vår evolutionära historia. Denna valmöjlighet har vi just därför att vi är sociala, refekterande, skapande och medkännande varelser; men vi kan inte reflektera över saker som vi inte är medvetna om”.

Intressant?
I media: SDS1, 2, SVD1, 2, DN, VOF, B&P1, 2, Clarté, Lindenfors, Svensson, NM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • peje

  ”Livsformernas och människans uppkomst genom evolution är ett historiskt faktum.”

  För egen del betraktar jag evolutionen och naturlagarna som den matriella dimensionen av gudomligheten.

 • Hans Norebrink

  Inga problem. Vetenskapen sysslar med den materiella verklighet man objektivt kan forska i. Men inget hindrar att man tror på även någon form av andlig verklighet vid sidan av den materiella. Det gör jag. Och många forskare.

  Vetenskapen tar inte ställning till om det finns en Gud eller inte, eller om till livet har en djupare mening eller inte. Det ligger utanför vetenskapens kompetens och verksamhetsområde.

  Vetenskap och religion befinner sig alltså i princip INTE i något motsatsförhållande. Bara om religiösa påstår något om den materiella verkligheten DE inte har kompetens nog att uttala sig om.

  Som när vissa påstår att det ligger inbakad en ”intelligent design” i evolutionen. Det gör det inte, det är en helt planlös utveckling som sker. Inte alltid heller särskilt intelligent. Ofta har evolutionen ganska halvdana lösningar (som våra dåliga ryggar som upprättgående djur).

  Sedan kan man fråga de skapartroende kreationisterna varför Gud i så fall skapade polio och hiv. varför skapade han parasiter som enbart lever på att krypa in i ögonen på barn och på sikt göra dem blinda? Varför skapade han djur som lägger ägg inuti andra djur som därmed blir uppätna långsamt inifrån

 • Hans Norebrink

  Intresserad? Läs min och etnologiprofessor Åke Dauns bok ”Snällare än du tror ‚Äì Människan social av naturen”. Nya Doxa förlag.

 • Vi kan väl säga så här: Även om vetenskap och religion i sig inte befinner sig i något motsatsförhållande befinner sig flera religiösa utsagor i ett motsatsförhållande till vetenskap.

 • Hans Norebrink

  Vi är HELT överens för en gångs skull!

 • Pingback: Gert Gelotte går vilse i fattigdomen | Svensson()

 • Hans Norebrink

  Tillägg: Forskningen visar exempelvis att könen är av naturen OLIKA beteendemässigt. Men den säger INTE att ett kön därmed är bättre än andra, som en del feminister påstår (”om man delar upp gör man alltid en hierarki”).

  Jag ser könens olikhet som en FANTASTISKT MÖJLIGHET!

  Idag dominerar männen och världen mår dåligt. Ge halva makten till kvinnorna. Det måste bara bli bättre!

  Kvinnorna är ju av naturen fredligare, socialare, vårdande och jämlikare. Så:

  KVINNOMAKT FÖR DEMOKRATI OCH SOCIALISM!

 • Hans Norebrink

  Högern har alltför länge hänvisat till vår naturliga egoism. Nu visar forskningen allt mer att vi är även osjälviska, sociala, empatiska, generösa och kollektiva. Dags för vänsterfolk att läsa in detta för att kunna bemöta högerns mossiga ovetenskapliga människosyn.

 • Hans Norebrink

  Jag har under snart 50 år som vänstermänniska jämt fått höra att socialismen inte fungerar för det är emot människans själviska natur. Finns det andra med samma erfarenhet av motargument, eller är jag helt ensam?