Gert Gelotte går vilse i fattigdomen

Gert Gelotte skriver för det mest bra saker på ledarsidan i GP. Undantaget är familjefrågor där han brukar gå helt vilse. Nu har Gert Gelotte också gått helt vilse i statistikens och forskningens världar. Det handlar dels som statistiken kring fattigdomen, dels om forskning kring människans natur.

När det gäller fattigdomen konstaterar Gert Gelotte helt riktigt att det fanns färre fattiga 2007 än tio år tidigare. Detta säger dock ingenting om vad som hänt därefter och man kan inte så Gelotte utgå från den redovisade rapporten för att resonera om läget idag. De undersökningar som finns om vad som hänt sen den borgerliga regeringen tillträdde visar nämligen att antalet fattiga ökat sen dess. Det betyder att det kanske inte alls finns färre fattiga idag än för 10 år sen. Gert Gelottes resonemang abserar sig alltså på felaktiga fakta och felaktiga antaganden. Därför går han förstås fel.

Inkomstskillnaderna ökar samtidigt. Något som Gert Gelotte menar är oviktigt. Han bortser därmed från den forskning som faktiskt visar att ökade inkomstskillnader innebär problem för ett samhälle. Ökade klyftor innebär att att samhälle av Sveriges typ, ett rikt samhälle, får ökade sociala problem. Gert Gelotte föröker låtsas som detta faktum och denna forskning inte existerar.

Forskningen kring människans natur har tydligt visat att människan inte är en enbar egoistisk varelse, man handlar alltså inte i slutändan med nödvändighet i egenintresset som Gert Gelotte påstår. En människa gör mängder av handlingar som gynnar gruppen, kollektivet utan att detta på kort sikt eller någonsin specifikt måste gynna den enskilda individen. Samarbete och kollektivt agerande är central för människan vilket forskning slagit fast. Det ironiska är att Gert Gelotte själv bevisar att egennyttan inte alltid styr. Han pläderar nämligen för att vi inte ska utvisa flyktingar.  Något han har för vana att göra. Själv har han förstås inget att vinna på detta och han motbevisar därmed effektivt sitt eget påstående.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hans Norebrink

  Jag har skrivit till Gelotte och skickat lite av mina blogginlägg och recensioner av biologi-samhälle-böcker.

  Förr brukade borgarna hänvisa till naturen för sina inlägg om naturlig mänsklig egoism. Det verkade under några årtionden som om denna tolkning hade vetenskapen med sig.

  Bland annat missförstånden om bästsäljaren ”Den själviska genen” fick borgarna att jubla. Men vi är INTE våra gener. Våra gener har i sitt ”själviska” (gener har inga själv och kan därför inte vara själviska) egenintresse gett oss tendenser för såväl själviskhet som osjälviskhet.

  Generna överlever bättre, och blir därmed bättre fortplantade via individer som stärker sin överlevnad/fortplantningsförmåga genom samarbete och altruism gentemot släktingar och andra människor.

  Genetisk ”själviskhet” kan alltså ge mänsklig osjälviskhet.

  Nu ska vi se om borgarna i konsekvens med deras tidigare hänvisning till vetenskapen accepterar dess nya rön. Tillåt mig tvivla.

 • Pingback: Stora inkomstklyftor innebär ett sjukare folk | Svensson()