Landskrona – klass, etnicitet och brottslighet

Igår hölls manifestationer mot våld i Landskrona. Det var många som deltog i både den kyrkliga och i den mer profana ute på torget. Det var självklart en bra markering. Men manifestationer löser inga problem. När det gäller själva brottet, misshandeln verkar det ju som om polisen kommer att lösa fallet. Men när det gäller brottsligheten i stort så verkar det inte finnas några lösningar på gång. Sen den borgerliga regeringen började styra Sverige verkar det som om vi fått ett trendbrott i utvecklingen. Brottsligheten tycks faktiskt öka igen, efter nästan 20 års nedgång.

Våldsbrottsligheten har dock ökat en lite längre tid. Detta kan man koppla till ökade klyftor i samhället då man vet att klyftorna ökat och att ökade klyftor innebär ökad våldsbrottslighet. Men tidigare har egendomsbrotten minskat. Denna utveckling verkar nu ha upphört, troligen som ett resultat av sämre försörjningsmöjligheter på grund av den borgerliga regeringens politik. En politik som tagit pengar från de allra fattigaste och gett till de rikaste.  En politik som ökat arbetslösheten och gett arbetslösa och långtidssjuak sämre möjligheter att försörja sig. Det är en politik för ökad brottslighet det.

Däremot kan den ökade brottsligheten inte knytas till religion eller etnicitet. Det är inte ens så att man kan se en högre brottslighet bland invandrare än bland svenskar i samma socialgrupp eller klass. Våldsbrott har en klar koppling till alkohol, större alkoholkonsumtion, fler våldsbrott. Muslimer dricker inte så de har ingen del i den ökning som beror på alkoholen. Inte heller är det invandrare, flyktingar och muslimer som är ansvariga för ökade klyftor i samhället, utan för det ansvarar regeringen. Ökade klyftor som ökar kriminaliteten.

Läs också:
Ronny Åkerberg, Landskrona måste blicka framåt – kamp för jobb och välfärd
Måns Back Nilsson, Manifestationen i Landskrona
Peter Johansson, Vidrigt försök av rasister att utnyttja det brutala mordet i Landskrona

Intressant?
Läs mer: Efter Arbetet,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Källa när inte länk angivits: Statistik hos Brå.

Läs också gärna:

 1. Brottslighet i arbetarområden
 2. Brottslighet och klass
 3. Brottslighet och ungdomar
 4. Brottslighet och högerextremism
 5. Brottslighet och kön
 6. Brottslighet och gangstergäng
 7. Brottslighet och polisen
 8. Brottslighet och vänsterextremism
 9. Brottslighet och etnicitet
 10. Brottslighet och geografi
 11. Högerextremism och organiserad brottslighet
Advertisements
 • Sauzagold

  Nu tycker jag allt att du är lite väl fördomsfull och generaliserande, vet om många med muslimsk bakgrund som gärna är ute och dricker och svirar…

  • Anders_S

   Sauzagold: Med muslimsk bakgrund, ja. Det är inte samma sak som muslimer.

  • Anders_S

   Var vänliga följ kommentarsreglerna.

   http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

   1. Anonyma kommentarer accepteras inte. Det innebär att felaktiga mejladresser inte heller är okej.
   2. Osakliga personangrepp samt rena provokationer är inte tillåtet.
   3. Rasistiska, sexistiska, islamofoba, homofoba, antisemitiska eller på annat sätt stötande kommentarer är inte tillåtna.
   4. Länkar till sidor med ovanstående innehåll samt till fascistiska, nazistiska eller religiöst fundamentalistiska hemsidor tillåts inte.
   5. Uppmaningar till stöd för något av det som nämns i punkt 3 eller 4 eller till någon organisation som är att anse som rasistisk, sexistisk, islamofob, homofob, antisemitisk, fascistisk, nazistisk eller religiöst fundamentalistisk tillåts inte.
   6. Rena reklamlänkar för hemsidor, bloggar eller annat tillåts inte.
   7. Okontrollerbara och overifierbara faktauppgifter är inte tillåtet.
   8. Off-topickommentarer raderas liksom one-liners och andra typer av kommentarer som inte tillför nåt.
   9. Personliga hälsningar etc och meningslösheter raderas.
   10. Kommentarsfältet är till för kommentarer, inte långa artiklar. Såna får skrivas på egen blogg eller i nån tidning.
   11. Man måste följa god nätetikett.
   12. Påstå inte att jag tycker något som inte står i inlägget. En sådan kommentar godkänns inte.

   Observera att det inte är en demokratisk rättighet att få kommentera på denna blogg. Det är jag som bestämmer, det är min blogg. Precis som DN:s redaktörer bestämmer vad som får publiceras där. Jag kan besluta att släppa igenom kommentarer som bryter mot reglerna för att jag anser att det är värt det. Men jag kan också stoppa dem när jag anser det befogat. Vidare diskuterar jag inte (annat än undantagsfall) anledningen till att jag modererat bort en kommentar. Det har jag helt enkelt inte tid till.

   Dessutom är det meningslöst att skriva samma sak som det som står i den tidningsartikel eller det blogginlägg jag kritiserar. Det tillför ingenting (punkt 7), utan blir bara tråkigt. Tas följaktligen bort.

 • sudden

  Jag vet inte var du har hittat dina ”fakta” angående brottslighet bland invandrare. BRÅ skriver:
  ”Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status‚Äù.
  Och senare:
  ” de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1 när hänsyn tas till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning”
  Ingen större minskning med andra ord.
  Ehm, jag skulle gjärna vilja se fakta på att brottsligheten har minskat de 20 senaste åren, den kurvan har väl snarare stigit som en raket mot himmelen.

 • Hans Norebrink

  De politiskt, ekonomiskt och socialt underordnade grupperna arbetare, invandrare och unga har högre brottslighet. Där finns förstås ett samband.

  Däremot är den underordnade gruppen kvinnor UNDERREPRESENTERAD. Det beror på att de är fredligare än männen av evolutionära skäl.

  • Anders_S

   Hans N: Den sociala underordningen är helt klart den viktiga förklaringsfaktorn till att vissa grupper i samhället har högre brottslighet. Och därför är brottsligheten högre hos invandrare, arbetare och ungdomar som du skriver. Men det betyder också att det är den sociala underordningen som måste åtgärdas för att vi på sikt ska kunna få ner brottsligheten. Man är inte brottslig för att man är invandrare (invandrare i överklassen har samma brottslighet som svenskar i överklassen) utan för att man är socialt underordnad. Invandrade arbetare är lägre ner på samhällstegen än ”vita” arbetare och bör alltså ha en lite högre brottslighet. Eventuellt motverkas detta av att alkoholbruket är högre bland ”vita” arbetare.

   En norsk undersökning av alkoholbruk som visar att muslimer och icke-västerlänningar dricker mindre:

   Studien viser at ungdom med vestlig bakgrunn drikker oftere og mer hver gang enn ungdom med ikke-vestlig bakgrunn eller muslimsk ungdom. 61 % av vestlig ungdom hadde drukket alkohol siste år, mot 55 % av ikke-vestlig ungdom og 32 % av muslimsk ungdom. Og 47 % av vestlig ungdom hadde noen gang v?¶rt beruset, mens 34 % av ikke-vestlig og 22 % av muslimsk ungdom hadde v?¶rt det.
   http://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/354.html

   Jag är säker på att det är likadant i Sverige.

   På kort sikt behövs det fler poliser som är synliga på gatan, ett samhälle som är konstruerat för att vuxna och ungdomar ska kunna finnas på samma platser osv. Mer social kontroll alltså.

 • Erik

  ”Sudden: Det där handlar om anmälda brott, dömd för brott etc. Inte om faktiska brott som ju är många fler.”

  Har du till skillnad från BRÅ fört statistik över ”faktiskta” brott de senaste decennierna? Skulle vara intressant med en källa som styrker varför BRÅs statistik tydligen är helt felaktig och att invandrare bara är överrepresenterade i kategorin anmäla brott och inte alls i kategorin ”faktiska” brott. Du låter precis som Jerzy Sarnecki när du säger att BRÅ har helt fel och att all överrepresentation bland invandrare i brottsstatistiken visst kan skyllas på socioekonomiska förhållanden. Vad har du för egentligt underlag för såna påståenden som du faktiskt kan redogöra för här? Om vi nu ska sitta och ogiltigförklara statistik och därur dragna slutsatser så kan ju iaf BRÅ, till skillnad från dig, visa ett underlag för sina ”påståenden”. För vem som helst, t.o.m en åsiktsfrände till dig, så torde det ju vara självklart vad som väger tyngre.

  • Anders_S

   Erik: Jag har aldrig påstått att BRÅ:s statistik är felaktig. Den är korrekt. Däremot kan de flesta människor inte läsa den. För de vet inte hur den ska tolkas. Den handlar inte om faktiska brott (Det finns ingen sådan statistik). Alla brott utom mord och grov misshandel är underrepresenterade i statistiken. Mord är istället överrepresenterade (över 200 anmälda, men det verkliga antalet mord var cirka 90 förra året) Källa: Brå.

   Källan till allt jag påstår är BRÅ och annan forskning som jag har tillgång till. Om du bemödade dig om att läsa vad jag skrivit och att följa länkarna skulle du se det. Brå:s siffror säger inte invandrare är mer kriminella för att de är invandrare. Det är en felaktig tolkning som görs av statistikanalfabeter. Vilket jag redogjort för i åtskilliga inlägg.
   Återigen. Läs:
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/13/brottslighet-och-klass/
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/15/brottslighet-och-kon/

   Och om att läsa kriminalstatistik:
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/05/08/kriminalstatistik-ar-snarigt/
   http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/21/okningen-av-brottsligheten-skedde-1950-1970/
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/09/16/nej-valdtakterna-har-inte-okat-med-50/
   http://www.zaramis.nu/blog/2009/09/05/den-totala-brottsligheten-i-sverige-ar-inte-hogre-an-i-usa/
   http://www.zaramis.nu/blog/2009/04/28/valdtakter-och-sveriges-vardelosa-journalister/
   http://www.zaramis.nu/blog/2009/07/10/det-finns-inga-belagg-for-att-brottsligheten-bland-unga-okar/
   http://www.zaramis.nu/blog/2009/03/31/ingen-okning-av-vald-i-svenska-skolan/

   Orsaker till att en högre andel invandrare återfinns bland anmälda och dömda brottslingar:
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/
   1. Social underordning vilket ger högre brottslighet
   2. Högre anmälningsbenägenhet mot invandrare vilket ger fler möjlighetr att bli dömd
   3. Rasism och diskriminering inom polisväsendet vilket ger fler som går till rättegång
   4. Rasism och diskriminering inom åklagarväsendet vilket ger fler som går till rättegång
   5. Rasism och diskriminering i domstolen vilket ger fler som döms

   Orsaker till att en högre andel arbetare återfinns bland anmälda och dömda brottslingar:
   http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/13/brottslighet-och-klass/
   1. Social underordning vilket ger högre brottslighet
   2. Högre anmälningsbenägenhet mot arbetare vilket ger fler möjlighetr att bli dömd
   3. Diskriminering inom polisväsendet vilket ger fler som går till rättegång
   4. Diskriminering inom åklagarväsendet vilket ger fler som går till rättegång
   5. Diskriminering i domstolen vilket ger fler som döms

   • Anders_S

    Och några citat från inlägget Brottslighet och etnicitet:
    http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/

    Det sägs regelbundet att invandrare är överrepresenterade bland brottslingar. Lika ofta säger vänstermänniskor att det är osanning. Att invandrare är överrepresenterade kan främst förklaras med klass menar dessa. För att arbetarklassen är överrepresenterad i brottsstatistiken och bland brottslingar och att invandrare vanligtvis tillhör arbetarklassen det är alla överens om.

    Det finns heller ingen statistisk på anmälda brott från BRÅ som skulle kunna visa om påståendena är sanna eller falska. Men det finns undersökningar. Låt oss ta en koll på några av dessa genom att titta i några böcker där de redovisas. I flera av dessa framgår att överrepresentationen kvarstår även om hänsyn tas till klass och kön. I boken Likhet inför lagen av Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm och Tove Pettersson, Natur och Kultur, 2005, visas dock att detta inte beror på en högre faktiskt brottslighet bland invandrare utan istället på att misstänkta invandrare:

    1. anmäls oftare
    2. utreds noggrannare
    3. häktas oftare och längre
    4. åtalas oftare
    5. fälls oftare och hårdare
    6. behandlas sämre inom kriminalvården

    Invandrare diskrimineras alltså i hela den svenska rättsapparaten och genom hela den svenska rättsprocessen. I detta sammanhang ska jag främst beröra diskriminering innan ett ärende kommer till räten och skita i den diskriminering som äger rum efter att dom fallit.

    […]

    De faktorer man menar gör att invandrare anmäls oftare är följande:

    * bristande kunskap om lagar och regler
    * brott av invandrare är lättare att upptäcka (de utför ofta brott av typer som är lättare att upptäcka)
    * invandrare är mer påpassade (fördomar hos andra människor och poliser)
    * de som utsätts för brott av invandrare är mer anmälningsbenägna (brottsoffren upplever att det är svårt att göra upp i godo)

    Vidare är det fastlagt att när invandrare anmäls för brott kommer dessa ärenden att utredas noggrannare än ärenden där det är en helsvensk som är anmäld. Polisen lägger alltså ner mer resurser på ett ärende när en person med utländsk bakgrund är misstänkt. Orsakerna till detta är flera:

    * en förföreställning om brottsbenägenhet (man tror att invandrare är mer brottsbenägna)
    * brott begångna av invandrare är lättare att bevisa
    * förnekandekulturen (att man nekar även om man är överbevisad om något)

    • Anders_S

     Vad Brå skriver om att läsa brottsstatistik:
     http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.349.0.=1
     http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Konsten.pdf&url=/dynamaster/file_archive/060317/699f09f47d4edc1b264d15a663fa67ba/Konsten.pdf

     Brottsstatistiken innehåller uppgifter om an mälda brott, uppklarade
     brott och personer misstänkta för brott. Gemensamt för den är
     att statistiken belyser den del av brottsflödet som handläggs av polisen
     och till stor del även av åklagarna.
     Statistiken över för brott lagförda personer benämns vanligen
     lagföringsstatistik. Den belyser den del av rättsfl ödet som handläggs
     av domstolarna, men till viss del även av åklagarna. Statistiken utgår
     från domar som dömts av tingsrätterna (endast första instans samt
     fällande domar) och godkända strafföreläggande n som utfärdats av
     åklagarna samt åtalsunderlåtelse r som meddelats av åklagarna. En
     mer detaljerad statistik, benämnd narkotikastatistik, tas även fram
     om personer som lagförts för narkotikabrott .

     I Sverige har man valt att upprätta statistiken vid anmälan till
     polisen. Det innebär bland annat att man får något fl er antal anmälda
     brott än om man skulle valt att upprätta statistiken efter genomförd
     utredning, eftersom en del anmälningar inte visar sig vara brott.

     När det gäller antalsräkningen för brott har Sverige också valt en
     metod som innebär att fl er brott redovisas i statistiken. Vid seriebrott,
     där till exempel en kvinna anmäler att hon blivit misshandlad
     av sin man vid upprepade tillfällen, är huvudregeln att varje specifi –
     cerad händelse räknas som ett brott. Om fl era brott begås vid samma
     tillfälle, räknas också varje handling som ett brott.

     ….

     Det svenska redovisningssättet av statistiken får till följd att antalet
     brott blir större än i många andra länder.

     brott kan variera med vilket förtroende allmänheten har för de rättsvårdande
     myndigheterna. Ett polisväsende med gott rykte ‚Äùproducerar‚Äù
     högre anmälningsbenägenhet och därmed ett högre antal anmälda
     brott än ett polisväsende som allmänheten fruktar och föraktar.
     Anmälningsbenägenheten kan även variera med hur försäkringsvillkoren
     ser ut i olika länder, jämlikheten mellan könen etc.
     Anmälningsbenägenheten har en motsvarighet på myndighetssidan
     ‚Äì polisens registreringsbenägenhet.

     ….

     För till exempel mord, dråp och misshandel med dödlig
     utgång har djupare studier visat att andelen ‚Äùicke-brott‚Äù är så hög
     som hälften av de anmälda brotten (se avsnitt om mord, dråp och misshandel
     med dödlig utgång).

     Med hjälp av statistiken om brott och brottslingar kan man skaffa sig
     en bild av hur den faktiska brottsligheten ser ut. Som tidigare påpekats
     redovisar kriminalstatistiken endast den del av verkligheten som
     består av brott som anmälts till polis, tull eller åklagare. Varje dag
     begås brott som aldrig kommer till rättväsendets kännedom. Det kan
     vara snatteri, trafi kbrott eller innehav av narkotika som aldrig upptäcks.
     Det kan fi nnas många olika anledningar till att den registrerade
     brottsligheten förändras. Att den faktiska brottsligheten förändras
     är bara en av fl era möjliga förklaringar.

     Det antal brott som bildar underlag för statistiken påverkas också
     av allmänhetens benägenhet att anmäla brott. Benägenheten att anmäla

 • sudden

  Hej!
  Jag förstår fortfarande inte vad du får fakta ifrån som visar på att brottsligheten har minskat de senaste 20 åren. Enligt Eurostat, som visar siffror på alla europeiska brott, har Sveriges brottslighet ökat, framförallt våldsbrott, mord,rån och droghandel, medans brottsligheten totalt har minskat i Europa. /*felaktig faktauppgift utan källa, borttagen*/

  Sveriges 1.306.324 anmälda brott år 2007 kan jämföras med t.ex Finlands 343.820, Norges 271.712, Danmarks 445.271

  Sverige har ungefär lika många anmälda brott som Finland, Danmark, Norge, Baltländerna och Island ihop.

  Du kan ju inte bara påstå att det handlar om anmälningsbenägenheten, har vi svenskar då blivit totalt galna jämfört med andra länder att anmäla brott? Anmälde vi inte mord, misshandel, bankrån, och våldtäkter förr? Har vi svenskar blivit totalt galna, eller är det kanske andra orsaker som spelar in?

 • Pingback: Vilka är det som stöder SD? | Svensson()