Kristfundamentalistisk mobbning

Boknytt
Om det så skulle kosta mig livet
Margareta Sturesson
Pocketförlaget

Kristfundamentalistisk mobbning

Det finns vettig, positiv och progressiv kristendom. Där religionen utrycks i solidaritet med medmänniskorna. Där tron på Gud leder till ett engagemang för ett bättre samhälle. Typ broderskapsrörelsen.

Och det finns destruktiv, negativ och reaktionär kristendom. Där religionen i hurtigt högeramerikansk anda besatt pysslar med den egna lilla själen i simpelt syfte att nå självisk och individuell framgång (som nidbilden av voodoo). Typ Kristet Center Syd/Kingdom Center.

I denna fanatiska, isolationistiska, bokstavstroende och auktoritära sekt hamnade fyrabarnsmamman Margareta Sturesson, bokens författare. Vilket hon skrämmande, medryckande, upprörande och utlämnande beskriver i ”Om det så skulle kosta mig livet”. Engagemanget ledde så småningom till närmare två år på psyket, många självmordsförsök, 25 skärsår på kroppen, och diagnosen posttraumatisk stress.

Den egotrippade pastorn, diktatorn i församlingen, skyllde alla motgångar på onda demoner som han såg husera hos vissa församlingsmedlemmar (påminner om forna tiders häxtro). Mest hos handikappade Margareta som år efter år överfölls av grupper av församlingsmedlemmar, och kastades till marken i hårda, absurda, och sexuellt kränkande demonutdrivningsförsök. Som frystes ut och förnedrades.

Det handlade om kristen mobbning och boken är en ”förfärlig läsning om psykisk misshandel i Guds namn”, som den kristna tidningen Dagen skriver.

Och som författaren påpekar: Att fördöma denna förvrängda, fundamentalistiska form av kristendom är inte att fördöma kristendomen i sig. Samma gäller förstås islam och andra religioner (min reflexion som recensent).

Men att läsa boken räcker för att fördöma religiösa (och andra) friskolor (sekten hade egna skolor), menar jag. Barn är ingen privat föräldraegendom de ska få hjärntvätta efter behag och utan konkurrens. Barn är egna individer med rättigheter som fritt bör få välja sin tro – i varje fall få den möjligheten i skolan.

Kristen fundamentalism (och kristofascism) bör generellt tas mer på allvar. I USA avslöjades nyligen en radikal kristen milis (en av otaliga) som planerade polismord och krig mot myndigheterna (ZOG i dessa kretsar: Zionist Ockupation Government). All religiös fanatism är farlig, och snart kan den kristna USA-extremismen sprida sig till Europa.

Läs också:

Intressant?
I media: Sektinfo, Knuff, Kulturen, En annan sida, Dagen1, 2, Anjocapi,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

29 Replies to “Kristfundamentalistisk mobbning”

 1. Vad fundamentalism ytterst är frågan om är brist på ödmjukhet och brist på insikten i den egna förmågans begränsningar. Fundamentalisten ställer upp ”den enda sanningen” varefter allt som avviker från denna sanning förkastas, bekämpas och bestraffas. Förkastandet sker definitionsmässigt och utan att ens reflektera över att de enkla sanningarn och svaren mycket sällan finns i den komplicerade verkligheten.

  I den kristendom jag bekänner mig till är ödmjukheten en viktig beståndsdel. När jag någon gång kommer i diskussion med ”fundamentalister” brukar jag referera bibelordet ”…den som är utan synd kaste första stenen”.

  Vidare är det viktigt att skilja mellan fundamentalism och olika trosinriktningar. Efter moget övervägande kan var och en komma till ståndpunkter som inte stämmer med det som för tillfället är ”politiskt korrekt” vilket måste respekteras utan att stämplas som ”fundamentalism”.

  Sedan finns fundamentalism inte bara på religionens område utan på de flesta områden – politik, ekonomi, sport, …. I grunden är det dock samma företeelse – bristen på ödmjukhet.

 2. Instämmer. Jag skiljer ju också noga mellan din slags vettiga kristendom och fundamentalism. Jag ser i grunden positivt på världsreligionerna kristendom, islam och buddhism för deras universalism (ser till alla människor) och egalitarism (alla människors lika värde). Dessutom tror jag själv på nån slags andlig verklighet.

  Och ja, fundamentalism finns i ekonomin & politik ‚Äì se den dogmatiska, ödestroende, privatiseringsfanatiska nyliberalismen. Se även den marxist-leninistist-stalinist-maoistiska vänster jag en gång tillhörde.

  Där når man inte målet tillsammans i en bred ödmjuk rörelse. Nej, en elit av kunniga vet redan svaret på allt. Ett svar som står ristat i sten och inte kan ändras, för det är revisionism och förräderi mot den vetenskapliga socialismen. Politisk fundamentalism alltså.

 3. Lika lite som vänstern bör alliera sig med kristofascister eller nazister för att dessa är emot USAs regering (”anti-imperialism”), lika lite bör vänstern av samma skäl alliera sig med islamsk fundamentalism. De är två återvändsgränder.

  1. Det finns som Hans N säger ingen anledning till att liera sig med fundamentalister av något slag. Varken muslimska eller kristan. Fundamentalistisk tro måste bekämpas.

 4. Nej. Mina två favoriter i Sydamerika, Morales och Chavez, gullar med Iran. Kallar dom anti-imperialister. Som exempel.

  Vänstern i Iran allierade sig med Khoumeiny. Sedan fördes de till slaktbänken.

 5. Ja, Iran är ett antiimperialistiskt land. Jag kan inte se att Chavez eller Morales har allierat sig med fundamentalismen där däremot. Det har du nog hittat på.

 6. Visst är Iran antiimperialistiskt. Lika mycket som nazisterna är anti-imperialistiska. Därför har också en av de ledande i gamla vänsterextremistiska Bader-Meinhof-ligan-terroristerna gått med som ledande i den tyska naziströrelsen ‚Äì den är ju emot USA! Ändamålen helgar medlen.

  Iran är ett fundamentalistiskt islamofascistiskt land. Morales och Chavez har allierat sig med Iran i storpolitiken. De har berömt mulladiktatuen. Det är att alliera sig med med religiös fascism och reaktionär fundamentalism.

  På liknande sätt har USA allierat sig med det islamofascistiska fundamentalistlandet Saudi-arabien som är en medeltida mulladiktatur som hugger huvud och händer av folk. USA, som säger sig bekämpa fundamentalismen, har alltså allierat sig med en av de värsta fundamentalistländerna i historien.

  Lika fel det.

 7. Paul Krugman:

  ”For one thing, there isn‚Äôt actually any such thing as Islamofascism ‚Äî it‚Äôs not an ideology; it‚Äôs a figment of the neocon imagination.”

  Norman Finkelstein:

  ””Islamo-fascism” is a meaningless term. If I am not mistaken, it was coined by the commentator Christopher Hitchens. The term is a throwback to when juvenile leftists, myself among them, labeled everyone we disagreed with a ”fascist pig.””

  Niall Fergusson:

  ”I mean, ”Islamofascism” illustrates the point well, because it’s a completely misleading concept. In fact, there’s virtually no overlap between the ideology of al Qaeda and fascism. It’s just a way of making us feel that we’re the ”greatest generation” fighting another World War, like the war our fathers and grandfathers fought. You’re translating a crisis symbolized by 9/11 into a sort of pseudo World War II. So, 9/11 becomes Pearl Harbor and then you go after the bad guys who are the fascists, and if you don’t support us, then you must be an appeaser.”

  I USA används uttrycket framförallt av Anne Coulter, Sean Hannity och Daniel Pipes. Det är ett utttryck skapat av den extrema högern i rent propagandasyfte. Spännande att den israelvänliga vänstern börjar plocka upp det.

 8. Läs igen. Var kallar jag Iran nazistiskt? Det är de förstås inte. Nazism var den speciella tyska varianten av fascism på 30-40-talen, vilken senare fått små efterföljargrupper västerlandet över.

  Jaha unga vänstermänniskor som brännmärker alla som fascistsvin. Låter som vissa unga vänstermänniskor idag som brännmärker alla som rasister…

  Jaha, det finns folk som har olika åsikter (om i detta fallet islamofascism). Vilken överraskning. Speciellt som det finns väldigt många olika åsikter om fascism och hur den ska förstås. Så jag säger inte att min syn på fascism/islamofascism är den enda allenarådande (samma inställning i definitionen av rasism).

  Men fascism, som jag ser det, bygger på TOTALITARISM, inte vanlig diktatur utan en totalitär för hela samhällslivet omfattande diktatur. En tanke att sitta inne med hela sanningen, och att all opposition mot den är kriminell.

  I valet mellan vänsterns egalitarism (jämlikhet) och högerns hierarki (ojämlikhet) står fascismen på den extrema HÖGERKANTEN, med sin centraliserade makt och ledarstyre, med sin elitism och sina klasskillnader.

  Fascismen står för en REAKTIONÄR MODERNISM-KONSERVATISM, den representerar ett ofta folkligt stött försvar mot moderniserings-processen, och ett nationellt försvar mot de ledande moderna länderna. Samtidigt vill man motsägelsefullt modernisera, men på sitt nationella och reaktionära anti-demokratiska sätt.

  Fascismen står för en MISSLYCKAD REVOLUTION. Där vänstern och socialismen har misslyckats utgöra ett svar, eller bli ett svar på ett samhälle i kris, och där själva demokratin är vag eller obefintlig har fascismen sin chans.

  Fascismen står (när den närmar sig makten) för BORGERLIGHETEN, en ny och/eller en gammal överklass/medelklass som försvarar sin privilegier. Det är dock ingen enkel koppling mellan kapitalism och fascism som vänstern ofta tror (”fascism är kapitalismens sista försvarsvall”). Fascism för delvis en ny elit till makten.

  Fascismen är KORPOPORATV, i teorin klass-samarbetande, men i verkligheten har inte arbetarklassen någon makt. Tanken på gemensamt intresse över klassgränserna gömmer och krossar klasskampen.

  Fascismen är NATIONELL/UNIVERSELL. Den lyfter fram den egna nationen, men representerar en internationalistisk tanke ‚Äì hela världen ska organiseras enligt de egna idéerna.

  Fascismen bygger på FOLKLIG MOBILISERING, ofta med ett anti-elitistiskt och anti-intelektualistiskt språk. Den säger sig representera Folket, de breda massorna, men dessa är bara ett kollektiv att leda för dem.

  Detta tycker jag stämmer väl med italiensk fascism, nazism, kristofascism och islamofascism. Men som sagt det finns många tankar i frågan och detta var min argumentation om begreppet fascism.

  Du kanske har andra definitioner av fascism som motbevisar kopplingen till religiös fascism?

 9. Mussolini hade inte skägg. Mussolini var fascist. Alltså har fascister inte skägg. Sålunda är inte muslimer fascister. Logiken byggar på samma asociationssammanband som du använder. Oavsett att du gillade att tala med stora bokstäver för att det ser mer viktigt ut då.

  Det är inte upp till mig att motbevisa mer än att jag ska motbevisa guds existens. Det är upp till dig att bevisa och inte bara genom att använda ord med stora bokstäver i hopp om att de ska kleta fast.

 10. Stora bokstäver är en journalistisk teknik för att räkna upp ett antal saker. Det med stora bokstäver sammanfattar vad jag skriver i de olika styckena. Man kan då snabbt kasta en blick och se vilka huvud-element jag tillskriver fascismen. Man hade också kunnat göra så här, kanske hade det varit klarare:

  /* På internet är stora bokstäver detsamma som att skrika. Det anses oartigt och ohyfsat. Alla vet inte detta, men så är det. Vill man understyrka något så ska man använda kursivering eller fet stil. Jag vill inte ha skrikande på bloggen, därför strök jag detta */ #AS

  Hans N, du får anpassa dig, även om det i papperstidning görs på annat sätt.

 11. Kommentera gärna min definition av fascism (som inkluderar religiös fascism). Det är väl en ganska viktig definition. Det är viktigt att ha en klar syn på den religiösa fundamentalismen, vad den står för. Detta för att veta hur den ska bemötas.

 12. Ja till islam

  I GP den 18 april skriver Kenan Malik fantastiskt bra om multikultivänsterns daltande med reaktionär islam. I samma tidning tar insändarsignaturen ”Hercules” även han avstånd från samma sak i samband med moskébråket på Hisingen. Jag instämmer.

  Men sen kräver ”Hercules” att progressiva muslimer helt ska ta avstånd från sin religion. Då protesterar jag högljutt. Ingen ska behöva lämna sin religion för att kunna delta i kampen för ett nytt, bättre och socialistiskt samhälle. Klyftan går inte mellan religiösa och icke-religiösa, den går mellan höger och vänster.

  Jag säger ja till äkta islam, som jag anser står för internationellt brödraskap, social rättvisa och medmänsklig solidaritet. Jag säger nej till bakåtsträvande fundamentalistisk islamofascism. Sekulära, demokratiska och moderna muslimer är mina vänner, och vänsterns naturliga allierade. Medeltidsfanatiker är mina motståndare.

  Jag betalar mycket gärna lite mer av mina skattepengar för att finansiera nya moskébyggen, i kompensation för statens stöd till kristendomen under tusen år av svensk historia. Jag välkomnar vettig islam som en naturlig, integrerad och självklar del av Sveriges folk, nation och samhälle.

  Hans Norebrink

  PS Jag tyckte denna insändare stämde med diskussionen om kristendomens två sidor, liksom med kritiken mot vänsterns dalt med radikalislam.

  1. Hans N: Men kritiken mot vänstern och deras ”kärlek” till fundamentalistisk islam slår ett slag i tomma luften. Det finns ingen sådan inriktning i vänstern i Sverige. I Engand finns det, brittiska SWP. Kritiken mot vänstern är alltså meningslös då den enbart får till syfte att förvirra begreppen och folk.

  1. Hans N: Det kan finns hos enstaka individer. Den som ofasta nämns i smmanhnaget är då Andreas Malm, som har en romantisk syn på Hizbollah. Men samtidigt har han skrivit en skoningslös kritik av wahhabismen etc.

  1. Hans N: Jaså, den gången. Jag kan berätta att jag var rejält sur på honom efter talet och hans flickvän (från Iran) skällde ut honom rejält. Kenan Maliks artikel är bra, men den handlar i huvudsak inte om vänstern och multikultur utan om den kapitalistiska västvärldens liberalism samt vänsterns och de sekulära muslimernas misslyckande. Vidare kritsierar han ju den överdrivna nationalism som jag tcyker du hemfaller åt ibland. Men den diskussionen får vi ta i samband med nåt annat inlägg.

 13. ”Kommentera gärna min definition av fascism”. OK. Att göra rigida ting av ideologier hör till de mer meningslösa sysselsättningar man kan hålla på med. Ideologier är språk, som folk som vill mobilisera måste ta till. Ett slags förkortningar. De är inte saker, bara föreställningar i folks huven.

  Politiskt mobiliserande ideologier använder sig av ett fåtal element, och det är självklart att det finns likheter; det är helt enkelt få idéer som verkar mobiliserande. Så om man vill kan man hitta likheter mellan vad som helst. Det har skrivits spaltkilometer om t.ex. likheter mellan nazism och kommunism. Vilket är lika meningslöst det.

  Det viktiga är vad de grupperingar som använde(r) ideologierna egentligen vill(e). Tyska nazister: etablera Tyskland som hegemonisk stormakt. Italienska fascister: i första hand slå ner arbetarrörelsen. Islamister bland nordafrikanska invandrare i Europa: i första hand protestera mot diskrimineringen och – föreställer jag mig – skapa en enklav där man får vara i fred. Islamister i låt oss säga Palestina: slå tillbaka israelerna. Sen kan man tycka att det är bra, dåliga eller meningslösa mål, men i första hand är det målen man måste ta ställning till.

  Nästa steg är om språken, ideologierna är tjänliga eller inte, rent pragmatiskt. Där tycker jag att islamismen har en jättestor nackdel: den skapar falska solidariteter. Solidaritet med muslimska oljemiljardärer, konflikt med sluminvånare som inte är muslimer. Där är den ecuadorianska indianrörelsen smartare – den erkänner alla småbönder och sluminvånare som indianer, även om man så är svart. Och vad de har för religion eller annan ideologi är irrelevant för dem, det är intresse/klasstillhörighet som är de viktiga.

 14. Nja Anders, jag hittade 9 ställen där Malik tar upp vänster/multikulti. Ordet vänsterintellektuella återkommer sex gånger i GP-artikeln.

  Nja Jan, jag håller inte med. I definerandet av en ideologi ingår att se var den sociala kraften kommer ifrån, och vilka saker som används för att mobilisera vanligt folk, och varför det fungerar. Viktigt för se vad till exempel fascism står för.

  Att definiera vad vi vill med socialism, vilka dess ideologiska mål är, känns även detta för mig meningsfullt.

  1. Hans N: Det där är översättarens ordval, inte Maliks så för att veta vad han menar måste vi se originalet på engelska. Väldigt ofta är den här typen av texter felaktigt överstta då man använder översättare utan tillräcklig politisk kunskap. Jag har sett det många gånger. Left wing intellectual på engelska kan ju lika gärna betyda liberal och gör det i stort sett alltid på US-amerikansk engelska. För socialister använder man ordet socialist.

   Men oavsett det så handlar artikeln mycket lite om det. (jag har den framför mig nu). Den är ju faktiskt på nästan två hela uppslag. Den handlar i huvudsak om islam och olika typer av islam och det är så den också är annonserad och ur media i väst låtit fundamentalister bli talesmän för islam oavsett hur man ser på islam, positivt eller negativt.. Den går inte att uppfatta som ett angrepp på vänstern i Sverige eller Europa på något sätt (möjligtis den brittiska vänstern). Mångkultur ja, men vänstern i organiserad mening är ju i väldigt liten utsträckning anhängare av det. Det är snarare DN:s kultursida och sådana som är anhängare av sådant dvs socialliberaler.

   Det är komplicerat att övarsätta politisk artiklar. På franska så används ordet ”social liberal” och då betyder det nyliberal osv. Jag är därför alltid försiktig om jag inte vte att det är en socialist som översatt politisk texter från andra språk.

   1. När jag läser Kenan Malik på engelska framstår det som om han kritiserar multikulturalism från vänster på samma sätt som jag brukar göra och det betyder att han inte menar att kritisera vänstern som helhet. Jag kan se att artikeln är felöversatt för i originalet står det inte ens vänsterintellektuella utan ”Western liberals” vilket absolut inte betyder vänsterintellektuella. Översättningen i GP är grovt ohederlig för i originalet står det liberals.

    http://www.kenanmalik.com/essays/gp_cartoons.html

    1. Kenan Maliks artikel ska alltså uppfattas som en kritik av liberalerna och deras omfamnade av multikulturalism, inte som en kritik av vänstern. En ståndpunkt som naturligtvis är korrekt.

 15. Ja det var ju en gräslig felöversättning som förändrar innehållet väsentligt. Jag uppfattar också att han kritiserar vänstermångkulturalism, inte hela vänstern (tänkte inte ens den tanken!) Vänstern i bred bemärkelse är definitivt multikulti anser jag.

 16. Hans: Givetvis funkar olika mål olika bra för olika klasser/grupperingar. Men det gör ju i så fall kopplingen mellan islamism och fascism ännu mer meningslös eftersom den senare vände sig till krisdrabbade småborgare och tjänstemän i i-länder, den förra vänder sig till sluminvånare som aldrig har sett annat än kriser.

  Men min poäng är att ideologier är flyktiga; att de som hävdar dom än betonar ett, än betonar ett annat, ofta efter heltigenom pragmatiska skäl.

  Islamismen, t.ex, formulerades som en antikolonial mobilisering i Egypten och Iran i början av 1900-talet och tog fasta på inhemska kulturella drag på samma sätt som motsvarande rörelser vid samma tid gjorde på Irland eller i Indien (Gandhi skälldes också för fascist från kommunistiskt håll, inte sant?).

  Sen var det ganska dött under lång tid eftersom andra, profana antikoloniala ideologier dominerade ca 1945-1975, men sedan dessa lidit bankrutt i samband med skuldkrisen kom islamistiska tolkningar och språk tillbaka, först i Iran, sen på andra håll. Och då var udden först riktad mot IMF:s strukturanpassningsplaner, och fokus var social rättvisa.

  Eftersom ett huvudinslag i den islamistiska rörelsen var att erbjuda en kooperativ/ideell välfärd istället för den välfärd som IMF förbjudit staterna att bedriva blev man efterhand beroende av bidrag från oljemiljardärer vid Persiska viken. Det ledde till att man var tvungen att skära bort det socialreformatoriska drag som hade funnits ända sen början, och hela rörelsen tippade över alltmer mot gammaldags välgörenhet med fokus på patriarkal moral. Och så är vi framme hos det vi tycker så illa om. Det här har Olivier Roy skrivit om.

  Och ännu mer splittrat blir det om vi betänker att det är olika personer/grupperingar som bedriver detta mobiliseringsarbete under olika tid. Jag misstänker till exempel att Ali Shari’ati skulle känna sig ganska främmande inför de mer socialkonservativa islamistiska tolkningarna om han hade levt idag. Men det skiljer sig inte från att kommunism var något helt annorlunda 1919 mot vad det var 1935.

 17. Ledande islamister är ofta universitetsutbildde, ofta tekniker och naturvetare. Inte sällan har de studerat i väst. Islamism är också ett svar till den frustrerade medelklassen som inte får jobb efter sin utbildning.

Kommentarer inaktiverade.