Invandrare och brottslighet

Del 1 av 6 i serien Invandrare och brottslighet

Paulina Neuding på SVD:s ledarsida skriver om brottslighet och invandrare. Hon är som vanligt okunnig om det ämne hon skriver om och spelar Sverigedemokraterna och deras ledare Jimmie Åkesson rakt i händerna genom att hävda en rent rasistisk och fördomsfull ståndpunkt. Det finns inga belägg för att brottsligheten påverkas i någon större utsträckning av etnicitet eller ursprung. Två saker har däremot mycket stor betydelse, kön och ålder och en sak, klass har relativt stor betydelse.

Invandrares överrepresentation i brottstatistiken försvinner till viss del när man tar hänsyn till klass, den försvinner ännu mer när man tar hänsyn till att de genomsnittligt är yngre och genomsnittligt består av större andel män. Unga män. Men det räcker inte som förklaring till överrepresentationen som ju Neuding och Brå visar.

Sen förstår inte Paulina Neuding heller de mekanismer som finns och gör att invandrare är överrepresenterade ändå. Mekanismer som inte har ett dugg med etnicitet eller ursprung att göra utan med rasism och okunnighet, som den hon själv visar upp, att göra.

Det finns forskning om detta, förutom BRÅ:s rapporter om brottslighetens utveckling och den visar följande bakomliggande orsaker till att invandrare är överrepresenterade (förutom klass, kön och ålder som är viktigast):

”I flera av dessa framgår att överrepresentationen kvarstår även om hänsyn tas till klass och kön. I boken Likhet inför lagen av Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm och Tove Pettersson, Natur och Kultur, 2005, visas dock att detta inte beror på en högre faktiskt brottslighet bland invandrare utan istället på att misstänkta invandrare:

 1. anmäls oftare
 2. utreds noggrannare
 3. häktas oftare och längre
 4. åtalas oftare
 5. fälls oftare och hårdare
 6. behandlas sämre inom kriminalvården

Invandrare diskrimineras alltså i hela den svenska rättsapparaten och genom hela den svenska rättsprocessen. I detta sammanhang ska jag främst beröra diskriminering innan ett ärende kommer till rätten och skita i den diskriminering som äger rum efter att dom fallit.

När det gäller den första punkten slås klart fast att klass är en betydligt viktigare variabel än etnicitet när det gäller brottsbenägenhet i ett samhälle av Sveriges typ. Men att det ändå är så att om du är invandrare och arbetarklass kommer du att anmälas oftare än en ”Svensson” i arbetarklassen. De faktorer man menar gör att invandrare anmäls oftare är följande:

 • bristande kunskap om lagar och regler
 • brott av invandrare är lättare att upptäcka (de utför ofta brott av typer som är lättare att upptäcka)
 • invandrare är mer påpassade (fördomar hos andra människor och poliser)
 • de som utsätts för brott av invandrare är mer anmälningsbenägna (brottsoffren upplever att det är svårt att göra upp i godo)

Vidare är det fastlagt att när invandrare anmäls för brott kommer dessa ärenden att utredas noggrannare än ärenden där det är en helsvensk som är anmäld. Polisen lägger alltså ner mer resurser på ett ärende när en person med utländsk bakgrund är misstänkt. Orsakerna till detta är flera:

 • en förföreställning om brottsbenägenhet (man tror att invandrare är mer brottsbenägna)
 • brott begångna av invandrare är lättare att bevisa
 • förnekandekulturen (att man nekar även om man är överbevisad om något)

Typexempel på hur det kan gå till eller vara är brottet olaga hot. Här är överrepresentationen för invandrare stor. Detta har visat sig bero på att domstolar oftare dömer för olaga hot om en invandrare är den som hotat. Det anses per definition alltså vara ett allvarligare hot i det läget än om en svenne hotar. I sin tur leder detta till att polis och åklagare noggrannare utreder fallen där den som hotar är invandrare och den som hotats svensk. För att det är lättare att få en fällande dom i det läget. För att det helt enkelt är lättare att bevisa brott om den som hotar är invandrare.

Ett annat exempel är våldtäkter inomhus där invandrare också är överrepresenterade. När den misstänkte och anmälde brottslingen var invandrare hördes 84% av de misstänkta och när den misstänkte brottslingen svensk bara 77%. När brottsoffret var invandrare hördes 63% av de misstänkta men när brottsoffret var svenskt hela 91%.

Svenskar använder i huvudsak försvaret att ”kvinnan var med på det” medan invandrarna nekar helt och hållet. Konsekvensen är att en större del av invandrarna döms. Vilket sin sin tur får polisen att utreda våldtäktsbrott där den misstänkte är invandrare noggrannare, vilket ju siffrorna ovan visade.

Sammantaget leder alltså fördomar till att invandrare har en viss överrepresentation när det gäller anmäld brottslighet. Däremot finns det inga belägg för att invandrare skulle vara mer kriminella. Hela snedheten i statistiken beror på klass och fördomar.

Det finns alltså inget bevisat samband mellan etnicitet/urpsrung och brottslighet rent generellt. Det är en fördom att tro det. Och det är fördomar som kan få det att se så ut i statistiken”

Paulina Neuding medverkar till att sprida såna fördomar och därmed till att göda folks rasism. Hon borde kanske inte skriva om sådant som hon inte vet något om så slipper vi ledarskribenter som går Sverigdemokraternas ärenden.

Läs mer:

 1. Brottslighet i arbetarområden
 2. Brottslighet och klass
 3. Brottslighet och ungdomar
 4. Brottslighet och högerextremism
 5. Brottslighet och kön
 6. Brottslighet och gangstergäng
 7. Brottslighet och polisen
 8. Brottslighet och vänsterextremism
 9. Brottslighet och etnicitet
 10. Brottslighet och geografi
 11. Högerextremism och organiserad brottslighet
 1. Den totala brottsligheten i Sverige är inte högre än i USA
 2. Brott och straff – USA överger hårda tag
 3. Nolltolerans?
 4. Vad vi kan lära om brottslighet från USA
 5. Vad vi kan lära om brottslighet från USA – fallet Chicago
 6. Vad vi kan lära om brottslighet från USA – gängen
 7. Det våldsamma USA
 8. Massinlåsning löser inga problem med brott och våld
 9. Hur är det egentligen med nolltoleransen?


target=”_blank”>Intressant?
Om brottslighet i media: SVD1, 2, DN1, 2, 3, GP, SDS,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Det finns enskilda invandrargrupper som man belagt med större kriminalitet. Det gäller ofta när större grupper kommer vid nåt uppror där fängelser rivits och stormats (ex. Ungern 1956, kubaner till USA då Castro släppte fångar) eller från länder med högre kriminalitet (ex. Finland, USA). Traumatiska krigsupplevelser kan också göra att folk lättare använder våld (ex. Jugoslavien, Libanon, Irak, Afghanistan, Somalia, USA under Vietnamkriget) osv. Men detta är i huvudsak orsaker som finns på en individuella nivån och är inte ursprungets (ex. Finland, USA, Kuba, Ungern, Jugoslavien) fel och ger inga signifikanta utslag i den totala statistiken. DS.

Series NavigationÄr syrianer/assyrier mer kriminella än andra? >>
Advertisements
 1. Jag tror du missuppfattat Paulina grovt. Hennes poäng är inte att invandrare begår brott av den anledningen att de är från ett annat land eller har en annan etnicitet – exemplet med USA illustrerar ju tydligt att så inte är fallet.

  Hennes poäng är att det ändå måste bero på något att de är kraftigt överrepresenterade, även när man korrigerar för inkomst, ålder och kön. De anledningar du listar här i din bloggpost är säkerligen kraftigt bidragande till detta faktum, och om det är så är det ju något som måste uppmärksammas och åtgärdas, inte förtigas och döljas!

  Men sålänge etablissemanget (nyligen DNs ledare och justitieministern, exempelvis) vägrar att erkänna att det ens finns ett problem, än mindre titta på hur man kan lösa problemet, så kommer ju detta inte komma i ljuset. Sålänge de beter sig så blir Jimmie Åkessons och SDs förklaring på problemet den förhärskande.

  Vi kommer inte kunna tiga ihjäl SD, utan måste bemöta dem med sakliga argument på de områden som de just nu tillåts äga helt och hållet i debatten. Du gör själv en bra ansats till informationsspridning i detta inlägg, något som inte hade kommit mig till del om inte Paulina hade väckt frågan från första början.

  Håller du inte med?

  • Danni: Nej, jag tror inte jag missupfattat Paulina. Hon har tidigare skrivit klart islamofoba saker. Men det är naturligtvis inte omöjligt.

   Brottsligheten I USA är skyhögt över Sveriges och det är den bland invandrare också. Men genom att USA har tre inhemska befolkningsgrupper (svarta, indianer och spansktalande) som i stor utsträckning tillhör de extremt underpriviligierade så gör dessa gruppers överrepresentation att invnarre inte sticker ut lika mycket i siffermaterialet. Paulina har fel så vitt jag vet och är inte van att läsa kriminalstatistik.

   Vi kan både tiga ihjäl SD och argumentera mot dem. det måste vi göra. De ska betraktas som icke-rumsrena och inte bjudas in till debatter men samtidigt måste vi tala om hur fel de resonerar och hur de ljuger.

 2. ”De ska betraktas som icke-rumsrena och inte bjduas in till debatter men samtidigt måste vi tala om hur fel de resonerar och hur de ljuger.”

  Om vi tänker oss att ovanstående citat istället hade publicerats på Jimmie Åkessons blogg och handlat om människor med utländskt påbrå, vad tror du människor hade tyckt då? Är det rättfärdigat att du ska uttala dig om andra människor på det viset?
  Det hela ligger ruskigt nära hyckleri må jag säga och med sådana kommentarer så ser jag nog ogärna att varesig vänsterpartister eller sverigedemokrater uttalar sig.

  • Sandra: Jag tror att folk hade tyckt att Åkesson var rasist. Vilket ju också är sant. Men skillnaden är också att jag inte uttalar mig om människor, jag uttlar mig om en organisation. Ett parti.

   Vad har vänsterpartister med detta att göra? Eller med mig att göra?

   • Mitt inlägg handlar om invandrare och brottslighet. Inte om sverigedemokraterna eller vänsterpartiet. Jag är inte heller vänsterpartist så hänvisningar till det partiet är i sammanhanget obegripliga och off-topic.

 3. Jag tror att du vantolkar Paulina Neuding. Hon lyfter troligen frågan för att den förtjänar att belysas. Det är svårt att bedöma eventuella dolda avsikter men det är orimligt att göra den mest avoga tolkningen. Hennes inlägg var intressant, ditt var ännu mer intressant och skulle förtjäna en bredare spridning. Pröva att maila till henne och se om hon vill ta in något liknande i sin tidning. Så kan du pröva hennes intellektuella integritet!

 4. Tack för ett bra inlägg. Att använda sig av statistik för att beslå en grupp människor med ett visst beteende är precis som du skriver extremt komplicerat då det finns så otroligt många saker som kan göra statistiken värdelös eller åtminstone inte hållbar efter en kritisk granskning, vilket många av dina punkter visar på. Exempelvis är väl arbetslösa väldigt överrepresenterade när det gäller brott av de flesta slag, kanske är det den gruppen vi ska rikta vår udd mot(ironi).
  ________________________
  kriminal.se

 5. Pingback: Våld kan visst ha nationalitet | Svensson

 6. Pingback: Malmö - Våldsammast? Utlänningarnas fel? | Svensson

 7. Pingback: Att uppge en gangsters namn och nationalitet är inte rasism | Svensson