Snöröjning

Del 4 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Från Planka.nu, Del 4, Snöröjning

Det här är del fyra i Planka-nu:s serie Trafikmaktsordningen, som började med rapporten med samma namn. Del två handlade om vägvrede. och del tre om spärrar och gränser.

“Trafikmaktsordningen är en hierarki bland trafikslag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna underst, och tar sig uttryck i att dessa färdmedel tilldelas olika mycket resurser och plats.”

Snöröjning
En närmast övertydlig illustration av trafikmaktsordningen och en alltför vanlig syn på våra gator.

Reglerna för vem som är ansvarig för snöröjningen är glasklara när det kommer till bilvägar. Staten och Vägverket ansvarar för sina vägar och kommunen för sina. När det kommer till trottoarer så är det oftast kommunen som har ansvar, men på vissa ställen har detta ansvaret lagts på fastighetsägarna (som också är ansvariga för innergårdar, trappor, uppfarter och tak). Förvirringen kring vem som ska ta ansvar är uppenbarligen stor, endast en tredjedel av Stockholms läns invånare vet vad som gäller.

Vid en jämförelse mellan bilvägar och trottoarer och cykelvägar verkar det snarast som att ingen är ansvarig för att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig fram snabbt och säkert. För att inte tala om folk med barnvagnar och rollatorer, för dem blir det nästan omöjligt att ta sig fram när snön plogas upp på trottoarer. Snöröjningen är ett i raden av exempel på att bilismen prioriteras på andra trafikslags bekostnad och en logisk konsekvens av ett samhälle byggt på automobilitet. Precis samma sak ser vi i andra städer världen över, här är ett exempel från Washington.

I det här fallet ser vi inte bara skillnad i prioritet mellan olika trafikslag, även inom bilismen finns en rangordning. Ett samhälle som anpassat sin industri efter just in time produktion, har gjort sig beroende av en armada av lastbilar i ständig rörelse. Kommersiellt viktiga vägsträckor görs tillgängliga omedelbart medan den vanliga bilisten inte kan göra mer än att hoppas på viss framkomlighet i sitt bostadsområde. Det gäller både inne i städerna och på landsbygden där bilen faktiskt är en nödvändighet i många hushåll.

Planka.nu

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Spärrar och gränserHöghastighetståg >>
Advertisements