Dödligt våld minskar

Den enda mätare på brottsligheten inom brottsstatistiken som är pålitilig för jämförelser över tid är just dödligt våld. Men man kan inte ta siffran över anmälda fall av dödligt våld direkt. För den är alldeles för hög. I själva verket har det sen 1970-talet varit cirka 90 – 100 fall av dödligt våld i Sverige per år. Med dödligt våld menas mord, dråp och vållande till annans död.

Dödligt våld är också en av de få brott där man kan jämföra från land till land. Men man måste ta de siffror som finns i den officiella statistiken med en nypa salt och läsa på innan man jämför. I Sverige anmäls över 200 fall av dödligt våld per år, men det är bara cirka 90 av dessa som verkligen handlar om dödligt våld. Vi har alltså överanmälning av dödligt våld, främst beroende på att polisen anmäler alla underliga dödsfall som mord för att kunna utreda dem bättre. Flertalet av dessa visar sig slutändan vara självmord eller olyckor.

Men inte ens när man rensar statistiken från dessa överanmälningar kan man jämföra direkt. I andra länder är det ofta så att om två personer mördas på samma gång är det ett brott. Ett fall av dödligt våld. I Sverige är det alltid två fall av dödligt våld. Det finns också andra orsaker till att statistiken förs lite olika i olika länder. Det är något man måste tänka på vid internationella jämförelser.

Sveriges befolkning har sedan 1970-talet ökat, men antalet fall av dödligt våld står alltså still. Något som betyder en minskning av antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare (det som kallas mordfrekvensen). Sverige ligger alltså kring 1 fall av dödligt våld per 100 000 invånare och har så gjort sen 1700-talet enligt tidskriften Forskning & Framsteg. Dödligt våld påverkas i motsats till andra brott inte av mörkertal och anmälningbenägenhet. Inte heller påverkas antalet anmälda fall av dödligt våld av lagförändringar då döligt våld är döligt våld. Det går liksom inte att ändra på.

Stabiliteten över tid tyder på att olika sorters kriminalpolitik också har en mycket lite inverkan på antalet fall av dödligt våld, antalet mord eller dråp. Enligt undersökningar och siffror som Kate Pickett och Richard Wilkinson sammanställt så har dock mordfrekvensen ett samband med jämlikheten i ett samhälle. Ju mer jämlikt ett land är ju färre mord, dråp och vållande till annans död har man i ett land. Nu är det dock inte fullt så enkelt, vilket jag redogör för i ett annat inlägg.

I Sverige tycks det som om mordfrekvensen minskat rejält i Stockholmsområdet, medan den inte minskat i samma omfattning i de två av gängkrig plågade orterna Göteborg och Malmö. Två orter som dessutom är fattigare och mer segregerade än Stockholm. Men tydligare klyftor mellan fattig och rik och större arbetslöshet, fler socialbidragsatagre och fler under fattigdomsgränsen i förhållande till befolkningsstorleken.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, SVD, BLT, VF, SMP, Bohuslänningen1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements