Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske på nya ställen eller så på samma ställen som förut.

Förbifart Stockholm löser alltså inga problem, bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och är däfrö inget vettigt och miljövänligt alternativ. Följaktligen är Förbifart Stockholm också ett slöseri med pengar. För löser man inga problem är det ju som att slänga pengar i sjön.

Bättre är att satsa mer pengar på kollektivtrafiken så att resenärer kan åka kollektivt enklare, bättre och effektivare. Från fler ställen och på fler sätt. En utbyggnad av tunnelbanan och av snabbspårvägar i Stockholmstrakten vore då det bästa.

Miljöpartiets förslag om ”bussbana”  och en kollektivtrafik med typ ”spårtaxi” och enheter som ska fungera som bilismen ser jag däremot som ett av alla dessa välmenande och utopiska förslag som faktiskt gör mer skada än nytta i den trafikpolitiska debatten. En ”bussbana” enligt MP:s förslag utnyttjar inte flexibliteten med bussar och inte heller snabbheten och effektiviteten med spårbunden trafik, utan låser fast bussen utan att bli effektivt, följaktligen blir det dyrt. En sådan lösning har som jag ser det inga förutsättningar att kunna fungera med rimliga kostnader och effektivitet över en hel stad. Det känns rent spontant inte vettigt och relevant, men skulle förstås vara miljömässigt bättre än nya bilvägar.

En folkomröstning i frågan om Förbifart Stockholm som oppositionspartierna kommit överens om löser naturligtvis inga andra problem än att de slipper ta itu med den interna osämjan i frågan. Det är helt nekelt ett sätt att lasta över beslutet på medborgarna istället för genom förhandlingar mellan partierna. Inget fel på det, en folkomröstning är ett bra och vettigt demokratiskt instrument i såna här frågor och möjliggör att hela vägprojektet kan stoppas.

Intressant?
Bloggat: Roger Jönsson, In your Face, Sjölander, Röda Berget,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Eklund

  Nu gäller det att rädda vad som räddas kan. Snart är det val!
  Regeringsdugliga?

 • Bo L

  Dett kanske ska folkomröstas om Cityspårvägen också där mp,m,c,kd,och mp är överens men s motståndare på felaktiga grunder.
  När SVt ABC använde s felaktiga, uppblåsta siffror om meterkostnaden blev de fällda i granskningsnämnden.

 • Jacobz

  Fler vägar ökar inte biltrafiken. Det är antalet inflyttade som behöver mer utrymme!
  400 000 pers ska flytta till Region Stockholm till 2030. Aktiva, arbetande, oftast med familj. Det blir plus ca
  100 000 hushåll i förort. Med bil. Minst 80 000 bilar! Det är således inte fler vägar som ökar biltrafiken utan antalet inflyttade. Dagens miljömedvetna bilister tänker sig för och åker kollektivt när det är mest effektivt, i tid och pengar. Givetvis ska de näten byggas ut maximalt, men det räcker inte när befolkningen ökar så kraftigt. Vart ska 80 000 bilar ta vägen, om man inte bygger ut vägnätet, som Förbifart Stockholm?

  • Anders_S

   Jacobz: Du behöver nog läsa på. Trafikforskning har klart visat att mer vägar ökar trafiken. Det du försöker påvisa är resulatet av att bilar/bilism gynnas genom politiska beslut och vägsatsningar på kollektivtrafikens beskostnad. Sen är det också så att enbart cirka 40-50 % av alla hushåll i en större stad har bil. Lite mer i Göteborg och lite mindre i Stockholm. Höginkomsthushåll har ofta två bilar per hushåll och så finns det bilar ägda av juridiska personer varvid biltätheten kan lite högre än vad en bil per hälften av hushållen skulle ge.

   Biltäthet i några kommuner i Sverige:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1914759
   Kommuner med högst respektive lägst antal personbilar i trafik per 1 000 invånare vid årsskiftet 2007/2008. Antal per 1 000 invånare – Antal:

   Solna 702 – 44 634 (den höga siffran beror på en hög andel – 65% – juridiskt ägda bilar)
   Malung 632 – 6 582
   Älvdalen 631 – 4 651
   Torsby 608 – 7 838
   Laholm 597 – 13 837
   ———
   Gotland 558 – 31 876
   ———
   Sundbyberg 299 – 10 438
   Botkyrka 326 – 25 676
   Göteborg 357 – 175 982
   Huddinge 362 – 33 051
   Haninge 368 – 27 044

   Hela din kommentar är alltså fria fantasier utan verklighetsbakgrund.

 • Anders: Det är nog rätt att man inte ska flippra ut för mycket med konstiga tekniska lösningar, men man måste i alla fall beakta att det inte kan handla om mer av den kollektivtrafik vi har, den måste också vara kvalitativt bättre.

  Kommunals tidning Hjulet har en artikel om detta i sitt senaste nummer: http://www.kommunal.se/PageFiles/45421/Hjulet%201.pdf

  Alternativ Stad försöker köra en kampanj på temat ”spårväg med t-banestandard”. Vanlig spårväg kostar 100 miljoner per km, för 150 miljoner får vi den planskilt. Därmed kan vi köra automatiska tåg vilket är standard i många städer, t.ex. Köpenhamn. Och då kan vi få mycket hög turtäthet hela dygnet utan extra kostnader.

  Det är nämligen turtätheten det hänger på om vi ska få kollektivtrafiken att bli så bra att även bilister efterfrågar den.

  • Anders_S

   Jan W: Jag är överens med dig om att planskild spårväg är nödvändig liksom hög turtäthet. Göteborgs kollektivtrafik är idag undermålig, trots hög turtäthet, och det är därför så liten andel åker kollektiv i Göteborg.

   Spårtaxi och liknande är inget alternativ idag. Det används i princip endast på flygplatser där folk ändå känner sig säkra och där hastigheten och flexibiliteten inte spelar så jättestor roll. ”Bussbanor” som miljöpartisten vill ha innebär nackdelarna från två kollektivtrafikslag (ingen flexibilitet resp utsläpp), men inga av fördelarna (hög kapacitet resp flexibilitet).

 • Daniel

  Mer motorvägar ökar biltrafiken. Det är fakta. Se bara på Södra Länken.

  Sedan så kanske man tror att antalet inflyttade också påverkar, men om man bygger en utglesad stad där alla måste äga bil för att göra något så är det ju också ett sätt att öka trafiken. Kompakta städer med bra kollektivtrafik är bra mycket mer kostnadseffektivt än att bygga en motorväg för 1 miljard kronor per kilometer (+50% kostnadsökning).

 • Anders: Jag tror inte heller på spårtaxi som Lösningen idag. Man kan gott testa det i något avgränsat område, det kanske är lösningen om 30 år. Men det vet vi inte idag.

  Bärigheten hos nya tekniska lösningar är oerhört svår att bedöma på förhand. Det franska Minitel som var en föregångare till Internet blev en stor flopp, medan Internet blev en succé. Varför? Jo, för att på Internet kunde man lägga upp saker själv vilket man inte kunde på Minitel. En skillnad som ingen begrep då men som rymde allt.

  Jacobz: Trafikökning som beror på nya vägar kallas på fackspråk ”inducerad trafik” – det är bara att googla på detta och läsa.

 • Bo L

  Tänk efter – vad hände under förra mp+s – perioden ?
  Inte ett enda riktigt miljövänligt kollektivtrafikfordon tillkom på gatorna i Stockholms innerstad, bara bullande bussar. Däremot röstade mp och s ned ett förslag om spårväg på den överbelastade bullrande, energisösande stomlinje 4.
  200 diselbussar inköptes för trafik på innerstaden, bl.a. Sveavägen och Birger Jarlsgatan. Den bussatsningen kallade de rödgröna för ”den största kollektivtrafiksatsningen sedan T-banan” !!
  Nu har bygget av Cityspårvägen påbörjats – det första nya avgasfria och eldrivna kollektivtrafikmedlet på Stockholms innerstadsgator sedan 1950-talet. Men s är givetvis benhårda motståndare. En folkomröstning till ??

 • Pingback: Självklart är kollektivtrafik viktigare än vägar | Svensson()