Ingen ökning av narkotikabruk bland unga

Precis som när det gäller uppgifterna om om en skenande ökning av knivvåldet i västsverige och Göteborg så är uppgifterna om att narkotikabruket ökar bland unga helt enkelt falska uppgifter. Det finns ingen bevisbar ökning av knivvåldet om man tittar på den officiella statistik och de undersökningar av kriminalitet och våld bland ungdomar som finns. I knivvåldsfallet var det polisen och Göteborgs-Posten som kom med falska uppgifter.

När det gäller narkotikan så visar frågeundersökningar och annat att det inte föreligger något ökat narkotikabruk bland ungdomar:

Det enda statistiska underlag som finns på nationell nivå när det gäller ungas kontakt med narkotika är CAN:s  så kallade skolundersökningar. Undersökningen görs i form av enkäter till elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Enligt undersökningarna har ungas kontakt med narkotika i princip inte förändrats de senaste tio åren. Det gäller både andelen som svarar att de använt narkotika och de som svarar jakande på att de någon gång haft möjlighet att använda narkotika.

Om man tittar på Folkhälsoinstitutets statistik över cannabiskonsumtionen i åldersgruppen 16-84 år så har det inte heller skett någon ökning mellan 2004 och 2008. Det finns inga uppgifter tidigare än 2004.

I fallet med narkotikan så är det folkpartiet som ljugit och uppger sig ha gjort det med stöd av socialtjänsten, sjukvården och polisen. Det är uppenbart att det ljugs och sprids en hel del lögner om kriminalpolitik och brottslighete i det här landet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Och som när vi tidigare diskuterat missbruk och droger stämmer inte dina uppgifter Svensson. Det sker visst en ökning, vilket både statistik från undersökning (har du verkligen studerat grundmaterialet eller enbart gått på SvDs uttalanden?) som kvalitativa källor (de som arbetar med frågorna) visar.

    • Anders_S

      Magnus: Jo, mina uppgifter stämmer, jag har studerat materialet tidigare. Men jag ansåg inte att jag behövde göra det igen. Det finns inga belägg för att drogbruket bland unga ökat mellan de år som jämförs. Jämfört med 1970-talet har det minskat enormt, jämfört med slutet av 1980-talet har det ökat, men de senaste tio åren finns ingen egentlig ökning (det har gått ner och upp). Så jag vet inte riktigt vad du är ute efter, men fel har du.