Riktigt att skilja muslimsk advokat från uppdrag med kristen flykting

En kristen man som flytt från Egypten till Sverige för att söka skydd undan religiös förföljesle i hemlandet har naturligt nog dåligt förtroende för  muslimer. Det är förstås en fördom baserad på hans egna dåliga erfarenheter av en del muslimer och dessa bör inte generaliseras till att gälla alla muslimer. Men det är lätt att förstå att den asylsökande kände sig mycket obekväm med en muslimska advokat och att han därför begärde att få bli befriad från denna advokat.

Fallet är speciellt och bör inte kunna bli prejudicerande för andr falla som inte är lika speciella. Därför tycker jag nog att Ismo Salmi (en normalt förnuftig och bra advokat) tar i väl mycket när han ska kräva skadestånd för diskriminering. Min uppfattning är den att den asylsökande personen inte skulle haft en muslimsk advokat överhuvudtaget. Man borde tänkt på varöfr mannen sökte asyl och tagit hänsyn till dt redan från början. En klient måste kunna känna förtoende för sitt ombud och av förtåeliga skäl var detta svårt för en kristen flykting från religiös förföljelse i ett muslimskt land.

Domen har i sig inget med att kvinnan bar huvudduk att göra vilket tidningarnas rubriker implicerar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jens Rosbäck

  Mannen uppger som asylskäl att han blivit förföljd av ”muslimer”. Iaf om man skall tro media, men vi får anta att han har uppgivit noggrannare asylskäl än så.
  Media antyder att schalen tydligen varit central i förhandlingarna, men precis som du säger så är inte den (och får inte heller vara) ett domskäl.

  Det finns frågor att ställa innan man automatisk tycker att den asylsökande har rätt att byta advokat:
  – Om juristen varit muslim men inte burit en schal som visade hennes tro; hade han då fortfarande inte accepterat henne?
  – Om juristen varit en muslimsk man i kostym – det vill säga sett ut som vilken advokatstereotyp som helst – hade vi fått samma reaktion?
  – Hade exempelvis en asylsökande palestinier kunnat klaga på en svensk judisk advokat och få rätt? Eller är det ett specifikt specialfall när advokaten är muslimsk som kräver extra hänsyn?

  Jag anser nog att advokatfirman gör rätt i att pröva domstolsbeslutet och kräva skadestånd. Enbart religion, och eventuellt kön i detta fall, kan inte vara ett skäl att koppla bort en professionell jurist (det är givetvis så hon skall betraktas) via domstol. (Observera, det är inte den asylsökande som är målet för stämningen utan svenska staten.)

  Slutligen, den asylsökande mannen har givetvis rätt till en bra asylprövning som tar hänsyn till hans speciella omständigheter. Men kan vi garantera rättssäkerhet om inte en sån här dom blir prejudicerande?

  • Anders_S

   Jens: jag har håller delvis med om din invändning. Problemet är att vi inte kan garantera rättsäkerheten om en kristen som flytt undan islam försvaras av en muslim. Inte om den asylsökande upplever att advokaten inte går att lita på. För övrigt spelar religionen naturligtvis ingen roll. Men i ett visst specifikt fall kan det spela roll.

 • asd

  Om man nu tycker att det här är rätt, hur är det med dem fall då en kvinna inte vill ha manliga försvarare och en man inte vill kvinnlig försvarare av religiösa skäl? Tycker att man visserligen ska kunna få byta jurist om man känner för det, men att välja bort ngn pga deras religion är löjligt.

  • Anders_S

   asd: Men han vill inte ha det muslimska ombudet för ett han inte litar på detta ombud. Det är ett fullt legtimt skäl för att byta ombud. Anledningen till att han inte litar på ombudet är hans traumatiska upplevelser av islam som ju är själva orsaken till att han säker asyl. De sitautioner du tar upp har ingen som helst likhet med detta. Han säger inte nej till ombudet på grund av religion utan på grund av bristande förtroende i vilket eligionen föstås spelar en viss roll i detta fall. Det är an gradskilland, men en väsentlig och avgörande sådan.

   Jag misstänker att en kvinna som blivit våldtagen av man/män och vägrar ha en manlig försvarare slipper ha en manig försvarare. Det är ett jämförbart fall.

 • LArs

  Självklart ska man kunna byta ombud om man inte känner sig trygg eller säkert representerad.

  Att den muslimska juristen utpekades som ombud till en början visar på hur trångsynt korkade vi svenskar är.
  Ungefär som när migrationsverket placerar turkar och kurder på samma förläggning…

  Som Svensson nämner är det högst troligt att en våldtagen skulle kunna obehag att representeras (dvs ha ett intimt förhållande) med ett ombud av det våldtagande könet. Ombud ska kunna bytas, det är klientens rättigheter som är viktigast inte huruvida ombudet blir ledsen i ögat.

 • Lars, eller så visar det på hur svenskar inte är trångsynta? Naiva möjligtvis.

 • Rikard

  Det vansinniga i det har fallet ar inte domstolens beslut, utan det generalla forfarandet — at en asylsokande inte har ratt att valja sitt eget ombud. Myndigheten som ska avgora fallet valjer ocksa hur den sokande skall representeras? Det ar helt bankvant.

 • LArs

  @Hampus,

  Jo naiva är nog ett bättre ordval.

 • Tony

  För första gången håller jag med dig, nästan. Det enda som inte är riktigt och dessutom är helt ologiskt är att han skulle ha fördomar mot muslimer. Det är inte fördomar, han vet vad som händer i Egypten och han har varit utsatt för islamska läror. /*påstående om en person som inte har källa, borttaget*/ #AS

  • Anders_S

   Tony: Han har erfarenhet av förföljelse från muslimer i Egypten. I alla fall enligt vad han uppger. Att påstå att just de personerna förföljde hon på grund av att de var muslimer och att han är kristen är ingen fördom. Att utifrån detta generalisera och påstå att därför så kommer alla muslimer att förfölja honom är en fördom. Det betyder att hans ovilja mot en muslimsk advokat bygger på fördomar.