Dubbelkatastrofens land

Boknytt
Björn Kumm
Tito – Folkets diktator
Historiska media

Dubbelkatastrofens land

Tito ger oss Jugoslaviens historia. Och den berättelsen ger läsaren en koncis sammanfattning av vår tids två stora misslyckanden; Realsocialismens kollaps och den etniska samlevnadens sammanbrott i inbördeskrig, kultur/religionskamp, rasism och högerextremism. Ändå var ambitionerna så höga med anti-stalinism, nationell självständighet, Tredje världen-engagemang, decentralisering, arbetarmakt i företagen och uppbygget av en övergripande sydslavisk identitet. Ändå bytte ”den nya klassen” av partibyråkrater lättvindigt ”gammsocialism” mot ”nynationalism”. Sorgligt, men tankeväckande och lärorikt. Etniska grupper i resurskamp är ett våldsrecept!

Intressant?
I media: SVD, Occident, Enn Kokk, HD1, 2, BT, DN, NSD, UNT, Internationalen, Folkbladet,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hans Norebrink

    Det vänsternationalistiska socialkonstruktivistiska projektet att skapa en sydslavisk nation misslyckades tyvärr. Då blev det etnisk-regional kamp om resurserna. Jugoslavien slets sönder i barbariska etnokrig, vilka väcker människans lägsta instinkter.

    Samma problem har mångkulturalismen ‚Äì bara att där slåss icke-territoriella identitetsprojekt om resurserna. Utan delade värderingar och gemenskap på nationell nivå, urartar vi-känslan till splittrande vi-dom-etnicitet. En fungerande nation/samhälle är ett vi-projekt.