Ingen minskning av antalet gruvolyckor

Det har inte alls skett en kraftig minskning av antalet gruvolyckor. Inte de senaste åren. Att det däremot skett en kraftig minskning sen 1960-talet beror på tre saker. Den viktigaste är att flertalet gruvor i Sverige stängts dvs lagts ner. Den näst viktigaste orsaken är det arbetsmiljöarbete som tog fart på 1960- och 1970-talen.  Ett arbetsmiljöarbete som den nuvarande regeringen monterat ner och som avstnnat under den senaste tioårsperioden. Och den tredje anledningen är en ökad automatsiering vilket gör att färre gruvarbetare utför farliga jobb.

Under 1990-talet omkom endast 4 gruvarbetare i olyckor. Under 2010-talet har 5 arbetare omkommit. Alla utom en under den senare halvan. Det ser dessutom ut som om det blir tätare mellan olyckorna och att antalet sakta ökar. 2006 dog en person, 2007 ingen, 2008 en, 2009 ingen och 2010 2 personer. Innan 2006 hade ingen dött på sen 2002. Det är en liten men kanske inte signifikant ökning och inte många döda de senaste åren, men uppenbart är att man inte alls kan tala om en minskning då den minskning som skett sen 1960-talet främst förklaras med färre gruvor och färre gruvarbetare.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, EX1, 2, 3, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements