Fifflarna – bröderna Johansson på Tjörn

Del 19 av 28 i serien Fifflarna

Två bröder på Tjörn byggde under 1960 och 1970-talen upp en liten företagsgrupp kring rederi- och oljeverksamhet. Centralt i verksamheten var partrederier, en konstruktion av fartygsägande som ursprungligen skapades inom fisket och den gamla skeppsfarten i Bohuslän. Som centralpunkt i verksamheten hade bröderna Lars Johansson och Vilgot Johansson ett kommanditbolag, Bröderna Johansson KB. Vidare fanns bolaget AB Malaga, moderbolag i en koncern som omfattade oljehandel, varvsverksamhet (1960 köptes AB Oskarshamns Varv) och stuveribolag.

Ett annat företag som kontrollerades av bröderna Johansson var Wallhamn AB (1972 huvudsakligen ägat av familjen Wallenius, men 1976 kontrollerat av bröderna Johansson direkt och via AB Olje-Energi, i sin tur dotterbolag till AB Malaga) med sin stora bilhamn och till slut OT-rederierna som befraktade och skötte ett 25-tal fartyg, de flesta partrederiägda. En del fartyg ägdes dock av andra bolag i Johanssongruppen och ofta var nåt eller flera av Johanssons bolag också partredare i olika fartyg.

Under 1970-talet var det av bröderna Johansson ägda AB Oskarshamns Varv centralt för fifflaren KG Jansson och dennes partrederiaffärer som syftade till att föra ut pengar ur landet. Fartygen som beställdes, men aldrig byggdes, var nämligen alltid beställda på AB Oskarshamns Varv. 1982 så stod dock varvet med enorma skulder och omfattande problem. Varvet var konkursfärdigt, något som hoatde hela Johanssongruppens existens. Staten ville inte ge varvet nåt varvsstöd och t.o.m. facket uttalade sig för en konkurs. De snåriga och invecklade ägarförhållanden och många internaffärer i de olika bolagen gjorde situationen inom gruppen oöverskådliga.

När konkursen vid varvet var ett faktum drogs andra bolag i koncernen med och konkursförvaltarna upptäckte snart att allt inte stod rätt till. Det verkade som om Olje-Energi AG, brödernas bolag i Schweiz fungerat som ”sparbössa” för inkomster som borde ha beskattats i Sverige. Överföringen av pengar dit verkar ha skett i samarbete med KG Jansson, som dessutom köpte bolaget år 1983. Verktyget för överföringarna tycks enligt känd modell ha varit partredriaffärer på samma sätt som i Janssons egen koncern Agripeta.

Men även andra typer av skumma affärer hade bröderna Johansson ägnat sig åt. 1976-81 sålde man exempelvis ett antal fartyg till den norske redaren Erling Krogh-Jensen. Däffter tog tre andra bolag över fartygen. Det var Trans Container Corp i Liberia, Cargo Carriers Ltd på Cayman Islands och på Malta Kara Shipping samt Monterosso Shipping. De två senare bolagen ägdes till en början av Krogh-Jensen men togs senare över av Hans Bösch och Cibu Holding. I styrelsen för bägge Maltabolagen hamnade då bröderna Johanssons advokater Hans Bösch och Heinz Huber Bolagen i skatteparadisen antas ha ägts av bröderna Johansson via de liberianska brevlådeföretagen Cibu Holding och Panay Ltd. Något som dock inte gick att kontrollera.

Vid konkursen i Sverige 1982 så likviderades det ena bolaget på Malta, Monterosso, snabbt och det andra, Kara Shipping, köptes av KG Jansson som också köpte Olje-Energi AG. På det sättet kunde dessa bolag undantas från konkursförvaltarnas kontroller. Däremot så blev hela den övriga koncernen föremål för deras undersökningar. Ett flertal bolag, förutom Oskarshamns Varv, förklarades i konkurs och åtal om brott väcktes mot Lars och Vilgot Johansson. Bland annat för oredlighet mot borgenärer. Total gick i slutändan 18 bolag i konkurs. Därtill gick bröderna Johansson i personliga konkurser och 7 bolag kom att granskas för brott.

Bokföringen inom främst Malagakoncernen med de olika varven och oljebolagen hade också skötts på ett helt undermåligt sätt. Bolagens såg ut att ha en bättre ekonomi än de hade och var konkursfärdiga minst ett år innan Oskarshamns Varv sattes i konkurs. Genom att ägandet i bolagen reglerats genom reverser på samma sätt som inom familjen Hannell så kunde barnen till Lars och Vilgot Johansson komma ur det hela med kontanter, trots att flera bolagen var konkursfärdiga. Andra pengar, därav en del pengar i statligt varvsstöd (lånegarantier och lån) hade förmodligen på olika vägar försnillats och hamnat på konton i Schweiz.

Vilgot Johanssons barn kom också ur det hela som huvudägare (45%) till AB Shipinvest, som sin tur blev ägare till OT Shipping AB som tog över den rederiverksamhet som tidigare bedrivit i OT-rederierna, ett bolag i Johanssongruppen. Utöver barnen Johansson ägde familjen Dreijer 19%, familjen Björnram 15% och ett antal andra personer resten. Bolaget kom senare att via olika affärer med B & N (senare Transatlantic), gamla Broströms, Thunbolagen och andra att bli det nya Broströms med familjen Dreijer som huvudägare. Idag ägs företaget av Maersk.

Oskarshamns Varv köptes ur konkursboet av Allan Lundin, ägare av Djupviks varv på Tjörn som sedermera också har gått omkull. Varvet lades ner 1987. Wallhamn AB ägs idag av det italienska bolaget Grimaldi Group.

Läs mer: AB, NT, SVD, SR, Sjöfartstidningen, AV, Newsdesk, GU, VA,

Andra källor:
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Arbetet 15 januari 1982
Arbetet, 9 sept 1983
Arbetet, december 1983
Aftonbladet, 4-5 december 1983
Arbetet 8 sept 1984

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fifflarna – K.G. JanssonFifflarna – Cevianmannen och Nordeamannen >>
Advertisements

10 Replies to “Fifflarna – bröderna Johansson på Tjörn”

  1. Hej, jag letar efter detaljer angående Djupviks varv på Tjörn. Du får gärna höra av dig till mig om du vet lite mer. Var befann sig varvet?

      1. Jag känner kaptenen av fartyg som är väldig känd i Polen, nu heter det s/y Zjawa. Det byggts i Bröderna Johanssons varv i Djupviks i 1949. Kaptenen tänker sig att segla ditt i 2019 med s/y Zjawa för skeppets 70 års firande – bara för skojs skull – och letar efter alla möjliga informationen om varvet. Skeppet ägs av Skoutförening i Polen och seglar mest med ungdomar.

Kommentarer inaktiverade.