Bildt uppmanar Israel att inte attackera Ship to Gaza

Enligt ett pressmeddelande från Ship to Gaza så uppmanar utrikesminister Carl Bildt Israel att inte attackera Ship to Gaza:

Sveriges utrikesminister, Carl Bildt, klargjorde på tisdagen, i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Helén Pettersson (s), regeringens inställning till Ship to Gaza och dem som har hotat att stoppa det humanitära projektet med vapen: ”Jag utgår från att seglatsen till Gaza genomförs med fredliga medel och att den bemöts på motsvarande sätt av israeliska myndigheter”.

Bakgrunden är att Israels regering har hotat att, om nödvändigt med militärt våld, stoppa Ship to Gazas och Freedom Flotillas helt igenom fredliga, lagliga och humanitära aktion. Så här lyder Carl Bildts svar i sin helhet:

”Helén Pettersson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skydda initiativet Ship to Gaza. Låt mig först framhålla att jag delar frågeställarens oro över den allvarliga humanitära situationen i Gaza. Civilbefolkningen har drabbats hårt av den pågående isoleringen. Det är angeläget att humanitära leveranser, inklusive materiel för återuppbyggnad, släpps in. Europeiska unionen och Sverige verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas. Vi har konsekvent framfört budskapet att gränserna omedelbart och utan villkor måste öppnas – och hållas öppna – för humanitär hjälp, handelsvaror och personer.

Jag sympatiserar med det humanitära engagemang som jag förstår ligger bakom den resa som organisationen Ship to Gaza nu genomför. Det är inte regeringens uppgift att ha synpunkter på den metod organisationen valt, sålänge svensk lag respekteras. Samtidigt kan konstateras att UD sedan länge avråder från alla resor till Gaza, med anledning av säkerhets läget. Jag utgår ifrån att seglatsen till Gaza genomförs med fredliga medel och att den bemöts på motsvarande sätt av israeliska myndigheter. Inte heller arbetet för att häva Gazas isolering vinner på att denna situation utvecklas till en konfrontation.”

Ship to Gaza-Sverige hälsar med tillfredsställelse att utrikesministern och den svenska regeringen sympatiserar med vår humanitära aktion och avvisar varje försök att avbryta den med tillgripande av militärt våld.

Intressant?
Bloggat: Röda Göinge, Röda Malmö, Annarkia, Bo Forsberg,
Läs mer: Arbetaren, Internationalen, ETC,
Borgarmedia: EX, AB, NM, Newsdesk, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements