Meningslöst att döma ungdomar för brott?

Väldigt många unga begår brott, men väldigt få vuxna och äldre gör det. Det betyder att de flesta unga slutar att begå brott oavsett om de döms för brott eller inte. Ja faktum är att de som inte döms slutar begå brott i betydligt större utsträckning än de som faktiskt begår brott. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att det är bättre att låta bli att döma ungdomar överhuvudtaget. En större andel av de som inte döms slutar med brott för gott än av de som döms för brott. Det kan kanske till och med var negativt att dömas för brott när man är ung och prognosen kan eventuellt bli sämre än om man inte dömts alls.

Nu är det lite mer komplicerat än så. Det flesta brott som ungdomar begår är bagatellbrott och de flesta ungdomar som begår brott begår bara ett fåtal brott. En väldigt liten grupp står faktiskt för de flesta brotten. Men rent generellt kan man faktiskt säga att ungdomsbrottsligheten inte kräver speciellt mycket insatser utan snarare ett minimum av insatser. Däremot krävs förmodligen insatser riktade mot de individer som är i riskzonen för allvarligare brottslighet och/eller har oliak fomer av diagnostiserade störningar.

Nolltolerans innnebär att man ingriper mot och griper ungdomar oavsett brottets karaktär. De flesta brotten som det ingrips mot kommer då att vara bagatellbrott. Om man alltså tillämpar så kallad nolltolerans kommer de flesta av dem som grips alltså att vara sådana som ändå inte skulle fortsatt med brott om inget gjorts. När de nu grips så ökar i själva verket risken för att de ska återfalla i brott. Nolltoleransen riskerar alltså att istället för en positiv inverkan, minskat antal brott, få en negativ inverkan, ökat antal brott och fler som återfaller i brott.

Klart är att risken för återfall är som högst bland de som tidigt börjar med brott. Ju tidigare man börjar med brott och/eller åker fast för brott ju större risk för återfall i brott. Det betyder att ju tidigare man kan sätta in insatser för att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i brott ju bättre. Det blri alltså viktigt hur förskolan och skolan fungerar, hur familjen fungerar, hur det social fungerar när barn har problem i hemmet. För att förebygga brott och för att individer inte ska dras in i brottslig verksamhet blir det alltså viktigt att resurser sätts in tidigt. Små grupper och små klasser i förskola och skola underlättar för samhället, lärare och föräldrar att tidigt identifiera problem och barn som löper risk att hamna i brottslighet eller i andra former av problem. Man kan då tidigt sätta in åtgärder. Sådana åtgärder torde vara lång mer effektiva för att bekämpa brottslighet än nolltolerans och straff.

För att detta ska vara möjligt krävs att samhället tilldelar förskola, skola och fritidsaktiviteter för ungdomar rejält med pengar. Det krävs också att man ser till att ungdomar bibringas uppfattningen att det finns jobb, att man kan få jobb, att det lönar sig att sköta sig. Med den arbetslöshet som finns idag inom arbetarklassen så är det inte en helt lätt uppgift. Att få ner arbetslösheten framstår därmed också som en viktig uppgift. Att åtgärda arbetslöshten kan man förstås inte göra genom att förneka den så som Fredrik Reinfeldt gör med ungdomsarbetslösheten. Ett vanligt jobb och samhället som sådant måste framstå som mer attraktivt än brottslighet och kriminella gäng.

Källor:
Hanns von Hofer, Åtgärder mot ungdomsbrottslighet, i Felipe Estrada & Janne Flyghed (red), Den svenska ungdomsbrottsligheten, 2001
BRÅ 2000a, Strategiska brott
Felipe Estrada, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem, 1999
L. Lenke, Ungdomsbrott och återfall, 1969-1975, i Rättsstatistisk årsbok 1977
BRÅ-rapport 1999:8, 8 reflektioner om kriminalpolitik
Apropå nr 2-3, 1992
Apropå nr 5-6, 1993
Felipe Estrada & Janne Flyghed (red), Den svenska ungdomsbrottsligheten, 2001

Läs mer om ungdomsbrottslighet hos BRÅ.

Läs också:
Döm färre till fängelse
Strängare straff har bara marginell effekt
Ökningen av brottsligheten skedde 1950-1970
Nolltolerans?
Hur är det egentligen med nolltoleransen?
Antalet poliser har betydelse
Det där med hårdare tag

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Meningslöst att döma ungdomar för brott?”

Kommentarer inaktiverade.