Investmentbolagen

Investmentbolag, förvaltningsbolag, utvecklingsbolag etc är företag som används som verktyg för att kontrollera andra företag. De äldsta investmentbolaget är familjen Wallenbergs Investor som bildades redan 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank. Bolaget tog över ägarintressen som banken hade i olika industriföretag, bland annat Scania och Atlas-Copco. Senare tog bolaget också över ägandet i Separator (Alfa-Laval), ASEA, Stora Kopparberg, Kopparberg-Hofors och Wifstavarf. Flera av dessa företag är sådana som bolaget fortfarande har intressen i.

Under krisen på 1920-talet och 1930-talet fick de flesta svenska banker direkta ägarintressen i många företag då man övertagit aktierna i bolagen för att rädda sina lånefordringar på företagen. Storbankerna överlät från slutet av 1930-talet successivt dessa aktier till av bankerna bildade investmentbolag, AB Custos (bildat av Skandinaviska Kredit år 1937), AB Industrivärden (Svenska Handelsbanken 1944) och Förvaltnings AB Providentia (Stockholms Enskilda Bank 1946). Andra bolag bildades utan bankanknytning så som Klingspor/Stenbecks Investment AB Kinnevik år 1936 och familjen Söderbergs Förvaltnings AB Ratos.

Kring 1960 kom ytterligare en våg av nybildningar av investmentbolag, ofta genom ombildningar av rörelsedrivande bolag som exempelvis Säfveåns AB 1959, Investment AB Öresund 1961, Investment AB Asken 1961, AB Cardo 1968, Investment AB D.Carnegie & Co 1962, AB Fannyudde 1962, AB Malcus Holmquist 1965, AB Hevea (numera Latour) 1969 och Kilsunds AB 1965. Under 1970-talet ombildades ett flertal textilföretag till investmentbolag.

På 1960-talet bildades också de så kallades utvecklingsbolagen eller finansieringsbolagen. Dessa var oftast kopplade till olika banker, som exempelvis Investment AB Promotion till Handelsbanken, AB Företagsfinans till Skandinaviska Banken, AB Incentive till Stockholms Enskilda Bank, Sponsor AB till Götabanken, Utvecklings AB Tulwe till Sundsvallsbanken, AB Sydinvest till Skånska Banken och Hexagon AB till 5 andra regionala banker.

Läs också: Stockman1, 2, 3, 4,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

Ett Svar på “Investmentbolagen”

Kommentarer är stängda.