Jan Hallberg och Jan Björklund är som vanligt ute och cyklar

Bägge två föreslår hårda tag mot nånting som inte kan avhjälpas med hårda tag. Det visar hur okunniga de bägge är. Hårda tag mot ungdomarna i förorterna kommer ofelbart att resultera i mer missnöje, mer problem. Man kan kanske lösa vissa problem på mycket kort sikt, men på lite längre sikt ökar man problemen då man ökar segregationen, missnöjet och utanförskapet genom repression och hårdare tag.

Det är ingen tvekan om att massiv närvaro av vuxna, poliser, socialarbetare och andra behövs i de förorter som nu drabbats av oroligheter, bränder och upplopp. En viss kontroll kan uppnås på det sättet och situationen kan lugna ner sig. Men på sikt behövs sociala satsningar och minskade klyftor i samhället. endsat så kan man lösa denna typ av problem. Mer pengar till förskola, skola och fritidsverksamhet är nödvändigt. En skola som är likvärdig för alla är också en nödvändighet. Det betyder en statlig enhetsskoladet. Och nedläggning av privatskolorna, de så kallade ”friskolorna”. Privatiseringen av skolorna har inneburit ökade klyftor och ökade klyftor innebär mer problem.

Antalet anmälda brott av denna typ, våld mot tjänsteman, våldsamt upplopp etc har ökat de senaste tre åren. Över längre tid har också antalet anmälda brott av våld mot tjänstemän som inte är polsier ökat, medan det för poliser i stort sett legat still sedan 1980-talets början, med några upp- och nedgångar. Ett markant undantag finns. År 2001. Det året toppar samtliga listor för de senaste 40 åren när det gäller anmälningar av våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. Den problematiken löstes inte med hårdare tag utan med mjukare tag, dialog och samtal. Precis det man faktiskt ägnar sig åt i Tynnered. Sådant bör vara huvudingredienser också i förorterna när man ska lösa problemen kort sikt.

Herrarna Björklund och Hallberg har ingen som helst aning om hur man löser såna här problem. De har ingen egen erfarenhet på området, varken som problemlösare eller som förövare. Jag har båda delarna, dvs erfarenhet både som förövare och som problemlösare. Jag vet att det recept som Björklund och Hallberg föreslår är helt fel väg att gå. Det är tur att polisen och socialarbetarna i Tynnered vet mer om detta än slagordspolitikern Hallberg. Hur det är hos polisen och socialarbetarna i Rinkeby är jag mer osäker på.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Surgubben

  /*borttaget, off topic*/ #AS Det sociala förfall vi ser i många förorter är ett resultat av ”den mjuka dialogen”. Glöm inte att alliansen suttit i tre och ett halvt år medan socialdemokrater med stödpartier totalt dominerat politiken i sjuttio år. Något som ni vänstermänniskor gärna tränger bort.

  /*borttaget, rasistiska påståenden*/ #AS

  Och det tack vare ”den mjuka dialogen”.

  /*borttaget, uppmaning till brott*/ #AS

 • Det finns en sak jag håller med dig om och jag väljer att kommentera endast den. De religiösa friskolorna måste bort, oavsett om de är kristna, muslimska etc..

  Spelar ingen roll, bort med det tack!

 • Jag blir fan deprimerad av att det enda som man åstadkommer från politiskt håll – som du påpekar både från S-borgarna och alliansborgarna – är en gubbig moralisk indignation. Björklund är förstås värst, med saliven sprutande ut truten bräcker han till och med SD i sin retorik. Jag är FÖR hårda tag, men dom hårda tagen ska vara skarpa åtgärder för att bryta segregation, fattigdom, arbetslöshet och annat som är de verkliga orsakerna till kravallerna. Att straffa symptomen är bara att ge samma medicin som förorsakade problemen från början.

  Och alla SD:are och andra rassar: Jag tycker ni är orsaken till alla mina problem! Får jag slänga ut er ur Sverige?

 • Gerd P

  Att dom inte lär sej. Ju mer Israel jävlas med palestinierna, ju starkare blir Hamas. Ju mer USA och andra krigar mot talibanerna och förstör Afghanistan, ju mer söker sej folk till talibanerna.
  Det går, som Anders säger, aldrig att på sikt lösa såna här sociala konflikterna med ökat våld och förtryck, som mer poliser. Enda sättet är sociala förändringar -Förbättringar .
  Politikerna vill helst slippa sätt igång med det, men det finns inga andra vägar.
  Polisen här i stan har ju faktiskt insett det -men politikerna fattar nada.

 • Pragmatikern

  ”Hårda tag mot ungdomarna i förorterna kommer ofelbart att resultera i mer missnöje, mer problem.”

  Men visst måste väl samhället kunna ställa vissa grundläggande krav på att det finns gränser. Det får aldrig råda något tvivel om att det, oavsett orsakerna, är helt förkastligt att visa sitt missnöje genom att tända eld på skolor eller vad det nu kan vara.

 • Daniel

  Rinkebyskolan brukar prisas som en av Stockholms bästa. Ungdomarna har dessutom tillgång till RInkebyakademins stora resurser. Men den eldade man upp. FIck man för få Rinkebyakademier, skulle man kanske haft en eller två till så hade detta inte hänt? VIlka gränser känner de mjuka tagen?

  Kul ansats att kalla Jämlikhetsanden för forskning. Skulle bli lite ledsen i ögat om jag satt på BRÅ och fick den jämförelsen kastad på mig…

 • Björklund fiskar röster hos medelklassen som vill höra mer om hårdare tag, han vet att han får inga röster i Rinkeby och därför kan han kräva hårdare tag.

 • Pingback: Kommer arbetslösheten verkligen att sjunka i Sverige? « Nemokrati()

 • Hans Norebrink

  Ja, bort med privatskolorna som befäster klassamhället, minskar solidariteten i samhället, och söndrar nationen.

  Ja, sociala förändringar på sikt är enda långsiktiga hållbara lösningen. Ett ojämlikt samhälle skapar frustration och ohälsa.

  Men det behövs även kortsiktigt ”hårda tag” i betydelsen att våldet mot samhället, och mot de boende och deras egendomar och trygghet måste stoppas.

  Det går inte att vänta med att värna skolor, affärer, banker, bostäder, bilar, brandkåren. polisen. Det är samhällets plikt att upprätthålla den demokratiskt beslutade lag och ordning alla nysvenska och gamsvenska Svenssons har rätt att kräva och betalat för med sina skatter.

  • Anders_S

   Hans: Problemet med hårda tag på kort sikt är att det ofta inte fungerar alls utan ofta resulterar i mer skadegörelse, oroligheter och problem. I Tynnered agerar man också, men på rätt sätt. Man ser till att få den sociala kontrollen att fungerar istället för att sätta in tungt beväpnad polise. Det är en mycket bättre åtgärd på kort sikt. Mycket bättre och mer välfungerande. Vi har sett i Rosengård 2008 att insatser från tungt beväpnad polis är kontraproduktivt. När man bytte taktik upphörde bråken ganska snabbt. Vi har sett från Göteborg hösten 2008 att mjukare metoder inriktade på social kontroll genom sociala insatser är bättre. Där denna typ av agerande fanns redan från början som i Backa, avstannade oroligheterna omedelbart. Där det finns en permanent sådan verksamhet, dessutom mycket välfungerande, dvs i hammarkullen med Mixgården som central punkt, så var det inget bråk alls.

   Att man använder mjuka metoder innebär inte att de som begått brott ska gå fria, det innebär inte att man inte ställer hårda krav, det innebär inte att det är okej att ägna sig åt skadegörelse och brandattentat. Det är bara det att det oftast är effektivare med mjuka metoder istället för hårda tag.

 • Johan

  Anders_S: Du skriver i inlägget 09:15 att insatserna från polisen Rosengård -08 var kontraproduktiva och att ett taktikskifte ledde till omedelbara förbättringar. Du skriver vidare att i Göteborg -08 startade de med mjuka lösningar och fick bättre resultat.

  Vad grundar du det på? Finns det någon studie som gjorts av polisen eller annan källa? Eller är det din egen uppfattning från nyhetsflödet?

  Utifrån det jag läst känns det svårt att kunna dra några klara slutsatser till varför de akuta oroligheterna slutade. I Rosengård t.ex. verkade slutet sammanfalla med när invånarna själva fick nog och började köra iväg AFA aktivister som kommit dit. Är det då tack vare dem allt slutade? Nja… de hjälpte till men jag tror inte det är hela sanningen.

  Hårda och mjuka metoder är alla verktyg som kan användas. Att helt generellt avfärda hårda metoder som kontraproduktiva är ingen bra lösning. Det finns tillfällen när hammaren är det bästa verktyget. Dock måste varje enskild situation kontinuerligt utvärderas för att välja bästa verktyget.

  • Anders_S

   Johan: Jag var i direkt kontakt med ansvariga poliser i Malmö 2008 och i Göteborg 2009. Men i det senare fallet har jag också andra kontakter som gav bra information.

   Du förväxlar olika händelser i Rosengård. AFA-incidenten var långt senare. Nästan ett havår senare och inte relaterad till kravallerna senhösten 2008.

 • Hans Norebrink

  Jag kanske utryckte mig oklart. Med hårda tag menar jag hårda krav. Alltså noll tolerans mot våld och skadegörelse. Lag och ordning för de boende som drabbas.

  HUR detta åstadkoms är en fråga om verktyg. Räcker det med mjuka tag är det förstås att föredra. Speciellt om du har rätt och det är kontraproduktivt på lång sikt.

  Men om inte det går måste hårda tag till. Vanliga människor boende i området måste garanteras lugn och trygghet. Och skattebetalarna/medborgarna måste få sina sociala investeringar i form av skolor skyddade.

  Det är min allmänna linje vad gäller kriminalitet. Prioritet nummer ett är att skydda den stora laglydiga majoriteten av medborgare (oavsett etniskt ursprung förstås). Vanligt hederligt folk alltså.

  Inom den ramen (lag och ordning för folket) är naturligtvis de åtgärder som bäst rehabiliterar de kriminella att föredra. Alltså kortsiktigt mjuka åtgärder, och långsiktigt socialt och politiskt arbete för att undanröja de sociala problem som utlöser kriminalitet.

 • Noll-tolerans är ett korkat uttryck. Det skulle innebära att polisen skulle lägga alla sina resurser på att se vem det var som ritade en kuk i en gångtunnel istället för på vem som blev misshandlad. Vissa saker är det helt enkelt inte samhällsekonomiskt försvarbart att lägga resurser på.

  Våld är en annan sak.

 • Pingback: Luntningstraditionen fortsätter i Göteborg | Svensson()