Förvaltnings AB Ratos – familjen Söderberg

Del 8 av 15 i serien Investmentbolagen

Historien om Förvaltnings AB Ratos är i princip det samma som historien om familjen Söderberg som svensk finansfamilj. Det började med att Handelsbolaget Söderberg & Haak, Sveriges första grossist för järn och järnmanufaktur, inregistrerades 1866 av den f.d. smidesmästaren vid Garpenbergs bruk, Per Olof Söderberg. På 1930-talet bildades det som så småningom blev Förvaltnings AB Ratos (RAgnar och TOrsten Söderberg).

Bland dotterbolagen på 1930-talet återfanns bl a Söderberg & Haak. Större innehav i börsportföljen var Gränges, Kopparfors, Holmen och SLT, Sveriges Litografiska Tryckerier, numera Esselte. Ratos börsintroducerades först 1954. 1960 bildades Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser med aktier i Ratos som huvudsaklig tillgång. 1972 köpte dotterbolaget Söderberg & Haak aktier i det danska VVS-grossistföretaget Brødrene Dahl, som i sin tur ägde majoriteten i det svenska grossistföretaget Fosselius & Alpen. Dessa järnhandelsbolag fusionerade vid mitten av 1970-talet med AB Tibnorinvest (fram till 1972 Investment AB Wolrath & Co, i sin tur ett bolag som köpt AB Tibnor och Odelberg & Olsson) och tog då namnet AB Tibnor. Det nya Tibnor såldes 1979 till statliga SSAB som ett led i omstruktureringen av den krisdrabbade stålindustrin. Därefter breddades Ratos portfölj och karaktären av investmentbolag förstärktes.

På 1980-talet samordnades Ratos fastighetsbestånd i det nybildade bolaget Stancia. 1983 köpte Ratos 25% i Esso hotell- och restaurangkedja och namnet ändades till Scandic Hotels. Scandic och Dahl blev senare helägda dotterbolag. 1988 bildades dotterbolaget Inter Forward. Basen utgjordes av Nordisk Transport som hade förvärvats två år tidigare.

År 1992 drabbades Ratos av finanskrisens verkningar och lönsamheten sjönk. Urban Jansson utsågs till ny VD och dotterbolagen börsnoterades eller såldes. Fastighetsbolaget Stancia börsnoterades 1994. 1995 fattade Ratos styrelse beslut om att Ratos skulle bli ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Som en konsekvens av beslutet börsnoterades såväl Dahl som Scandic Hotels under våren 1996. Under 1998 såldes även Inter Forward.

Sedan Arne Karlsson tillträtt som VD 1999 transformerades Ratos till ett private equity-bolag där affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning. Under 2001 fullbordades private equity-strategin bl.a. genom förvärv av Atle och Lindab samt försäljning av Scandic Hotels till brittiska Hilton Group Plc. Hela kapitalförvaltningen med börsaktier avvecklades. 2002 såldes innehavet i Esselte och 2004 avyttrades alla aktier i Dahl.

Läs mer: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, VA1, 2, 3, 4, 5, 6, AV1, 2, 3, 4, 5, 6, RT1, 2, 3, 4, 5, 6, Stockman1, 2, 3, 4, 5,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati Tags: , , , , , , , , , ,
, , ,

Series Navigation<< Säfveåns AB – det femte av de klassiska investmentbolagenInvestment AB Kinnevik – Klingspor, von Horn och Stenbeck >>
Advertisements