Lundin Oil (och Carl Bildt?) föremål för brottsutredning

En förundersökning har inletts av en svensk åklagare för att undersöka om Lundin Oil/Lundin Petroleum begått folkrättsbrott i Sudan:

Mellan 1997 och 2003 ska 10 000 människor ha dödats och nära 200 000 tvingats på flykt i södra Sudan.

Sudanesiska soldater i samarbete med milis angrep och tvångsförflyttade civilbefolkning för att Lundin Petroleum (nuvarande Lundin Oil) i konsortium med Petronas och OMV skulle kunna utvinna olja, enligt den rapport som ett 50-tal frivilligorganisationer i European Coalition on Oil in Sudan (Ecos) står bakom och som publicerades början av juni.

Under den aktuella perioden då folkrättsbrott misstänks satt Carl Bildt i styrelsen för bolaget. Det är inte vanligt att ministrar i svenska regringar blir föremål för brottsmisstankar och brottsutredningar, men nu kan det bli så. Lundin Oil som bolag är inte de som frå ett straff om ett brott begåtts utan det blir de ansvariga i bolaget som döms. Dvs styrelsen och bland dem återfinns Carl Bildt. Han avgick ur styrelsen när han blev minister. Om det är så att brott konstateras och om Carl Bildt anses ansvarig för dessa brott kan han som jag ser det knappast sitta kvar som utrikesminister. Hans trovärdighet hamnar ju i det läget mycket låg och han sits som utrikesminister skulle bli omöjlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements