Slussen är en öde och obehaglig plats

Slussen är en öde och obehaglig trafikkarusell  med ganska få bilar i förhållande till dimensionerna. För fotgängare är hela konstruktionen otrevlig med sina tunnlar, trappor och stora blåsiga ytor. Det finns oftast inga människor där, bara sådana som snabbt passerar den obehagliga platsen på sin väg mellan Götgatan och Gamla stan. Det blir öde vilket gör det mer obehagligt. Längs kajen på Söder är det som om man passerar igenom en ren industrimilö. Det är också obehagligt och otrevligt.

Södemalmstorg ligger framför tunnelbanans ingång som en död stenyta utan egentligt användningsområde. Det är öppet och blåsigt, kallt och tråkigt och det är möjligt att folk tittar på utsikten där, men när jag passerat platsen, och det gör jag varje gång jag är i Stockholm, vilket brukar ge en så där 12 Slussenpassager per år, har det verkligen inte sett ut som om folk uppehållit sig på torget. Det verkar vara en mycket liten minoritet som gör det, om någon.

Vi har alltså en dysfunktionell bor och trafikplats som upplevs som obehaglig och otrevlig för den som promenerar och vi har ett torg framför en tunnelbanestation som är dött. Vilken kontrast gentemot Medborgarplatsen och Björns Trädgård, som ju faktiskt inte har nån utsikt alls att tala om. Jag misstänker att utsikt är överreklamerat och ganska ointressant för människor i det stora hela.

Det bästa för Slussen, som jag ser det, vore att riva den gamla dysfunktionella konstruktionen och bygga nytt. Genom att bygga hus runt torget skapar man en plats som blir ombonad, inte så utsatt för vindar och som blir möjlig att använda till annat än att titta på utsikten. Vilket ändå bara en liten  minoritet tycks ägna sig åt. Det nya förslaget borde byggas i sin helhet. Fast utan glasklädda hus tycker jag då. Men det sistnämnda är ju mer en smakfråga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det vitala är att utsikten finns kvar vid de platser där folk rör sig. Dvs att man har den när man kommer ner från Götgatan och rör sig till Tunnelbana eller bussar. Om de vill flytta uppgångarna för att åstadkomma detta är det givetvis ok. Men inget förslag har visat på detta.

  Att bevara den nuvarande lösningen är däremot idiotiskt, eftersom den som sagt är rörig och ful. Självklart ska det däremot inte byggas några hus runt torget som i nuvarande förslag. Då skapar man en dussinvara som går att finna var som helst.

  • Anders_S

   Hampus:Ditt första stycke kan vi ju vara överens om. Ditt andra stycke hålle jag inte med om. Torg som är kosnturerade som torg, dvs kringgärdade av byggnader är mer funktionella än platser som är öppna åt nåt håll. Det tenderar till att bli kalla och blåsiga, med undantag av sådana där öppningen vetter mot söder och/eller väster så att solen kan komma in.

 • Att solen måste komma in är vi överens om. Att du inte tycker om utsikter får självklart stå för dig. Men det är utsikten som gör Slussen till en vacker plats, oavsett om den blir mindre funktionell. Kan man bygga samtidigt som man bevarar utsikten är jag helt positiv. Och då menar jag bevara utsikten på de platser där folk rör sig naturligt, inte på konstgjorda utsiktsplatser.

  Känns som om det inte borde vara omöjligt, bara något man vägrat sätta upp i kravspecen. Sedan handlar det självklart också om utsikten från andra delar av Stockholm när man blickar bort mot katarinahissen.

 • Eller för att förtydliga med utgångspunkt från SvD:s grafik:

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/nya-slussen_4893081.svd?service=graphic

  Den nya gångbron och cykelbron behövs inte, gångare och cyklister kan få fält på den fula motorväg som byggs, den bör dessutom få färre körfält. Det fula glashuset har redan plockats bort, men kan självklart ersättas med flera mindre som fortfarande släpper fram utsikt.

  De nya byggnaderna (8)som blockerar utsikten till katarinehissen ska inte byggas. De nidingar som fattar ett beslut om detta skall för evigt förbannas.

  • Anders_S

   Hampus: Det är ingen vacker plats överhuvudtaget. Något som naturligtvis är en ren smakfråga. Jag tycker alla husen i ursprungsförslaget borde byggas, men cykelbron/gångbron kan man säkert skippa.

 • Nej, platsen är självklart inte vacker. Det som är vackert är utsikten. Så konsten måste vara att göra både platsen vacker och behålla utsikten. Finns säkert många möjligheter där som man vägrat att ens försöka ta tag i.

 • m

  TUNNEL UNDER STADEN
  När ska man förstå att vi måste ha en genomfartstrafik mellan södermalm och norrmalm men att den INTE ska gå genom vårt historiska center tillika en av de vackraste platserna på jorden om det inte vore för motorlederna som byggts på kajerna runt ön.
  Bygg istället Österleden Förslag C dvs en tunnel från Värtan under Östermalm, med anslutningsmöjlighet vid Nybrokajen, och vidare under vattnen öster om Gamla stan mot Södermalm under Stadsgårdkajen.
  Tunneln ersätter helt slussen som trafikapparat

  • Anders_S

   m: Det där är bara att gynna biltrafiken. Det behövs inga mer biltrafikleder.

 • Niklas

  (m):s förslag ovan skulle var helt OK om det vore en t-banetunnel.
  Vad gäller gång/cykelbron känns detta förhållningssätt som taget ur 60- och 70-talets SCAFTplanerade förortsstruktur. Varför först specificera brons användningsområde? Bygg först strukturen. Titta sedan på de behov som strukturen ger. Finns det behov för biltrafik, kan man väl låta 6 fält gå på den stora bron och 2 på den lilla. Minskar behovet i framtiden låter man gångytan öka på bekostnad på biltrafiken (precis som man gjort på Götgatsbacken).
  Jag är skeptisk till att man väljer att prompt säga nej till biltrafik på den lilla bron.

 • Gångbron liksom cykelbron gör att det blir kortare väg och det är bra i sig själv, någon annan motivering behövs inte. Att man inte breddat dem så att bilar kan köra på dem är inte ett resultat av SCAFT-tänkande utan av att dagens trafikmängd inte motiverar mer än en bilbro. Med två bilbroar skulle korsningen bli mer komplicerad eftersom trafikflödena måste föras samman någonstans, och den ena bron skulle inte få någon anslutning till Stadsgårdsleden med mindre än att man lägger till 3 filer, men då är man uppe i nästan samma filantal som tidigare plus att man tvingas sätta dit ytterligare ett trafikljus.