Godkänn boende i sjöbodar

Sjöbodar behövs inte för det ändamål som de en gång skapades. Att förvara båt- och fiskeutrustning i. Dels finns det väldigt få fiskare och de flesta av dessa har inget sådant behov. På samma sätt som torkställningarna för garn, vadar och trålar som fanns längs hela bohuskusten har försvunnit kommer sjöbodarna att försvinna helt om man inte använder dem till annat.

Så kanske borde man faktiskt godkänna boende i sjöbodar. Naturligtvis med samma förutsättningar som annat boende gälla (med avlopp, vatten osv). Plus ett par saker till. All mark runt en sjöbod måste var möjlig att beträda för vem som helst. Bryggan framför en sjöbod ska vara möjlig för vem som helst att beträda och gå över. Utrymmet mellan sjöbodarna ska vem som helst kunna gå på. Staket och sådant ska inte få sättas upp osv. Detta är att betrakta som sedvanerätt kan man nog säga.

Men jag är säker på att om vi vill ha sjöbodar kvar så behöver de kunna användas till annat än att förvarar båt- och fiskegrejer i.

När det gälelr strandskyddet i övrigt så är det bra att vi har rätt att gå på alla stränder. Inte uppehålla oss på privata tomter, men rätten att passera dem och gå över dem längs stranden har vi alla. Men det är ingen sedvanerätt det handlar om. Innan strandskyddslagen genomfördes på 1970-talet kunde man inte gå längs med stränderna i bebyggda områden i Bohuslän.

Framförallt inte där de rika hade sina hus och sommarhus som på Stenungsön vid Stenungsund. Där fanns det två meter höga staket som fortsatte långt ut i vattnet för att hindra oss vanliga dödliga från samhället att promenera. Där den kommunala badplatsen ligger idag var det avstängt och man fick inte gå dit. Det var en befrielse när strandskyddslagen kom och vi kunde klippa upp hål i jättestaketen för att ta oss in och röra oss fritt runt ön. För de rika bakom sina staket och murar tog i många fall inte bort staketen utan lät dem står kvar.

För att slippa konflikter på grund av att tomten går ner till vattnet i framtiden så är ändå det bästa att inte tillåta tomter ända ner till vattnet. Kanske borde man också konfiskera en bit mark från alla tomter som går ner till vattnet och finns det byggnader på markbiten så får väl de står på ofri grund.

Det är tråkigt om det på grund av att strandskyddslagen försämrats, i likhet med mycken annan miljölagstiftning under den borgerliga regeringen, blir svårare att vistas på våra stränder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Tillåter vi boende i sjöbodar så kommer tillgängligheten försämras i praktiken oavsett vilka formella rättigheter vi har. Du skriver ju själv att ”de rika” i många fall inte ens bemödade sig att ta bort staketen efter strandskyddslagens tillkomst, och alla går ju inte runt med bultsaxar, eller för den delen tillräckliga juridiska kunskaper.

  Redan idag hindras ju inte folk av lagarna mot boende i sjöbodar (säkerligen med lokala myndigheters goda minne), så varför skulle de hindras av strandskydd?

  Nej, konfiskera alla sjöbodar som marknadsförs som boende! Trodde du var vettigare än så Anders.

 • Förresten, i Oxevik i Dragsmark lever 80 åretruntboende, där finns runt 20 sjöbodar som använts just som sjöbodar. Och Oxevik är knappast unikt i detta hänseende.

  • Anders_S

   Oexvik är nog rätt unikt och dessutom en mycket liten ort. I Smögen och Fiskebäckskil finns i stort sett inga sjöbodar som används som sjöbodar. På många orter finns inga sjödbodar (främst i södra Bohuslän där yrkessfisket är större och turismen

 • Jag bor vid havet i Bohuslän där det finns sjöbodar längst kusten. Alla sjöbodar används aktivt av de som bor här, trots att det är ytterst få fiskare som är bosatta här. Det är klart att sjöbodar har ett vettigt syfte idag, du behöver inte vara fiskare för att ha en båt om du bor vid havet. Min familj (och alla andra som bor här) har gärna båtsakerna i en sjöbod precis i närheten av båtplatsen än att behöva bära allt dit varje gång man ska ut med båten. Och detta är helt utan restriktioner till stranden även för ickeboende.

  Om man skulle tillåta att folk bosatte sig i sjöbodar så skulle det i praktiken vara att upphäva strandskyddet. Du kan ha hur mycket lagar du vill som säger att alla skulle ha rätt att att vistas på stranden, men det betyder ingenting om man faktiskt ska förhålla sig till verkligheten.

  Om man vill bygga ett hus vid kusten så finns det väldigt mycket regler för hur du får bygga det huset. Du får te x inte bygga för nära stranden eftersom strandskyddet finns. Men du verkar inte ha förstått den kopplingen.

 • 1. Strandskyddet som det ser ut nu är för stelt. Bland annat hindrar det att man bygger trevliga kajmiljöer i städerna – och till städer får man väl räkna fiskelägen kanske. Tar man bort det, som vissa politiker vill, skapar man å andra sidan konkurrens om den bästa marken på landet mellan bofasta och stadsbor där stadsborna vinner. Det skulle behövas ett mer tillåtande strandskydd i städerna där som Anders säger tillträdet garanteras, medan man är striktare på landet. Se vidare http://www.alternativstad.nu/Dokument/strandskydd.html.

  2. Att överklassen även med illegala medel försöker inhägna sina områden ser vi gott om exempel på. T.ex. på det här fotot, taget på Stora Essingen i Stockholm: http://www.alternativstad.nu/Bildgalleri/essingekroken.html. De har inte tillstymmelse till rätt eller förevändning – men så fort de klumpar ihop sig beter de sig som en mobb.

 • Anders! Boende i sjöbodar kan vara vettigt, men sedvanerätten är olika på olika håll kan jag tro. På höga kusten är de flesta sjöbodar ombyggda till boende i dagsläget och där skulle det vara ett intrång att ha fri passage på ”bryggsidan”. Hur det ser ut hos er i bohuslän har jag sämre koll på. Sedvanerätt är bra och ser olika ut. Så bör det förbli. I övrigt låter ditt förslag vettigt.

 • Erik F

  Att göra stranden till allmänning känns som en god idé. Funkar både på Hawaii och i Australien t ex.

  En av de saker jag gillar bäst med Hawaii är just att alla stränder är tillgängliga för allmänheten. Inga staket, inga privata beacher. Lika för alla. Vilket parti driver frågan i Sverige?

  • Anders_S

   Erik F: Stränderna är idag fria i Sverige, men var det inte innan 1972. Det som är problemet är att det finns försök att begränsa detta.

 • Hans Norebrink

  Alla skriverier om sjöbodarna visar att om de blir riktigt boende så försämras allmänhetens tillträde på olika sätt. Det känns inte riktigt rätt att ligga och meta krabbor med sjöbodsägarna stirrande som någon skrev i GP.

  Jag står som vanligt för den stora Svensson-majoritetens rätt till havet, före en inte sällan rik minoritet sjöbodsägare.

  Försvara allemansrätten, inte fåmansrätten!

  • Anders_S

   Hans: Det är som Jan WIklund skriver helt olika på landet och i staden (samhällen, fiskelägen). Om man inte får använda sjöbodar till annat än redskapsförvaring kommer de flesta att ruttna bort. Eller så har de helt sonika rivits. Så har redan skett i stor utsträckning i södra Bohuslän där sjöbodar ofta fanns på små holmar runtomkring hamnen istället för i hamnen. Så var det på Rörö. De låg oftast i anslutning till torkställninagrna för gran, trålar och vadar. Dessa sjöbodar övergavs och man byggde då istället en rad sjöbodar en bit upp på land i hamnen. Med ingång endsat från landsidan. SÅdnan sjöbodar är inte vad de flesta räknar som sjöbodar. Smögenbryggan skulle bli skittåkig och ingen gå där. Det är i allmänhet inga problem att gå omkring i ett skärgårdssamhälle, inga staket och inga tomtgränser. Sånt ha införts av sommargästerna. Det är detta som är problemet. Inte vad man använder sjäboden till. Garantera tillträdet för alla och möjliggör diversfierad användning. Strandskyddslagen behöver modifieras på lite olika sätt och det ska vara olika i samhällena, och på landsbygden.

   När det gäller skriverierna i GP om sjöbodar kan jag belägga dem ett 10-tal rena faktafel då jag har personlig kännedom om flera av de aktuella projekten och platserna. Framförallt i den om Skåpesund där det finns en rad felaktigheter i artikeln. Ingen människa som inte bor vid Skåpesund går dessutom nånsin längs med Skåpesund längs kanten. Berget är för brant där och det är inte möjligt till en trevlig promenad elller ens att hitta vettig parkering. Längs med sundet ligger dessutom sen gammalt en mängd hus, bland annat nära den brygga som GP visat på bild (men utan att visa de närliggande husen).

   Ingen har argumenterat för att en rik minoritet ska ha rätten till havet framför vanligt folk, Hans, så du argumenterar mot nåt som ingen hävdat. Strandskyydet är inte en del av allemansrätten och har aldrig varit. Det är en lag som infördes i början av 1970-talet och som gav oss i skärgården tillgång till även de stränder där det låg hus. I Stenungsunds fall var detta främst på Stenungsön som det fanns avstängda stränder.

 • Anders, nu är det ju så att jag bor ca 5 min från Fiskebäckskil och jag kan upplysa dig om att majoriteten av sjöbodarna där faktiskt används som sjöbodar.
  Så här ser för övrigt ”sjöbodarna” ut som människor har bosatt sig i: http://gt.expressen.se/nyheter/1.1484404/atal-for-sjobodar-i-mellerud

  Tro inte för en sekund att om man hade godkänt boende i sjöbodar så hade folk bosatt sig i en stuga på 10 kvm. De fina gamla sjöbodarna som finns längst den Bohuslänska kusten hade försvunnit och ersatts av stora skrytbyggen där människor inte hade haft fri tillgång till stranden.

  • Anders_S

   Klara: Jag känner en person som äger en sjöbod i Fiskebäckskil. En av de få infödda. Han håller inte med dig, Klara. Redan på 1950-talet så ägde majoriteten av fastigheterna i Fiskebäckskil av sommargäster och det gäller sjöbodarna också. Jag vet två sjöbodar i Fiskebäckskil som används för redskap. Den ena av dess går det också att bo i. Det finns säkert fler som används för redskap, men knappast majoriteten, utan de används till andra ändamål. Det finns också exempel på rejält ombyggda sjöbodar som fungerar som bostäder. Men det är liksom inte vitsen med mitt inlägg att få en diskussion om det faktiska användandet idag. Alla vet att den traditionella användingen av sjöbodar minskar och att trycket på ombyggand är hårt. Jag har inget mot det, men jag har nåt emot såna staket som Dafgårds satt upp. Sånt är problemet. Inte att sjöbodarna används till andra ändamål.

 • Hans Norebrink

  Standskyddet är ju en slags förlängning av allemansrättstanken.

 • Pingback: Sjöbodar bör få användas som bostad | Svensson()