Dags att tidsbestämma straffet för Flink

Jag är ingen anhängare av livstidsstraff om det innebär att den dömde kan sitta på obestämd tid. De allra flesta mördare får inga återfall. Det gäller också för den typen av mördare som Mattias Flink är. Massmördare. Han sköt ihjäl 7 personer med automatvapen i Falun. Det är inte troligt att han nånsin kommer att återfalla i brott eller mörda några fler människor. Därför tycker jag det är hög tid att han får sitt straff tidsbestämt.

Att låta mördare sitta på livstid är oftast meningslöst. Antalet mord i samhället minskar inte som en följd av det. De flesta mördare återfaller inte i brott. Undantaget är främst psykiskt sjuka mördare och yrkesmördare, ofta knutna till kriminella nätverk och gäng. De psykiskt sjuka vårdas i allmänhet på sjukhus som Säter och kommer inte ut om de inte betraktas som friska. Yrkesmördarna döms ytterst sällan för mord och sitter ofta på fängelse för all möjlig andra brott. Nya brott från dessa individer hindras inte av fängelsestraff. Istället begår de ofta ny abrott medan de sitter i fängelse. Flertalet av dem sitter större delen av sin liv i fängelse, vilket inte hjälper. Men antalet mord dessa människor begår är bara en mindre del av  de cirka 100 mord som begås varje år i Sverige.

Livstidsstraff är alltså ett dyrt och icke verkningsfullt sätt att bestraffa mördare. Det bör avskaffas och Mattias Flink bör sitt straff tidsbegränsat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • christer

  Det finns ett antal fel i ditt resonemang men först, har du några källor till alla dina påståenden?

  – bestraffning är väl inte det främsta målet utan att hålla de borta från allmänheten.
  – han är psykiskt sjuk, en normal människa mejjar inte ner sju medmänniskor.
  – om han mot förmodan skulle få återfall, är det då okej om det är dina barn eller släktingar som stryker med? Skulle du då tycka att det var värt risken?

  • Anders_S

   christer: Ja, läs på BRÅ om mord. Den som följer min blogg vet att detta är mitt specialområde och du hittar källor i olika inlägg på min blogg (jag har skrivit fler hundra om brottslighet). Det mesta av det jag påstår är dessutom välkänt och allmänt accepterade fakta som inte är kontroversiellt bland dem som studerar kriminalitet och brott.

   http://www.zaramis.nu/blog/?s=Brottslighet
   http://www.zaramis.nu/blog/artikelserier/brottslighet/

   Det främsta målet att mördare ska hållas fängslade är väl att förhindra nya brott. Vilket var vad jag skrev. Men eftersom långa straff för mördare inte förhindra några nya brott så är det meningslöst ur den synpunkten. Straff i sig är också meningslöst, mend et var inte det som var min argumentation.

   Han var inte psykiskt sjuk (då hade inte fått fängelse) och är definitivt inte psykiskt sjuk. Miljontals helt normala människor har mejat ner åtskilligt många fler än vad Flink gjorde. Så att han gjorde det är inget som helst bevis på att han är psykiskt sjuk, utan kanske motsatsen, han är tyvärr helt normal.

   Den sista retoriska frågan är helt meninglös. Jag har ju redan svarat på den i mitt inlägg. Förutom en sak. Det är inte okej att mörda. Det finns ingen risk för återfall och även om den fanns så är jag beredd att ta risken.

 • christer

  Håller med om att långa straff inte avskräcker eftersom en brottsling utgår från att han kommer gå fri. Däremot förhindrar det ju att de begår nya brott mot oss ”normala”. Man kan ju ställa sig frågan om vad som är normalt och vad som är sjukt. Det allra flesta av oss har ju en spärr som han saknar. Vidare så är det ju även så att när man väl bryttit en spärr så är det betydligt enklare att passera den en andra gång.

  På ditt sista svar så gissar jag att du ser det rent sannolikhetsmässigt. Sannolikheten att det är dina nära som stryker med är ju i stort sett obefintlig. Dock är ju sannolikheten att han återfaller stor i jämförelse. Jag har ingen aning men lät oss säga 1%. Sannolikheten att han då tar din familj är ju obefintlig medan sannolikheten att han tar en familj är 1% vilket är mycket.

  Någon i världen kan komma att bli bedrövad och från min synvinkel förverkade han sitt liv i frihet 1994.

  • Anders_S

   christer: När det gäller mördare så återfaller de inte i brott och att hålla dem inlåsta minskar ingen brottslighet. De flesta mrödare mördar bara en gång i sitt liv. oavsett om vi spärrar in dem eller om de inte döms. Domen i sig har ingen som helst effekt på eller betydelse för detta. Mordfrekvensen i Sverige har varit 1 dödad per 100 000 invånare sen 1700-talet. Den påverkas alltså inte överhuvudtaget av vilken typ av straff man har för mord. (Källa: Forskning & Framsteg).

   De flesta av oss, förmodligen alla, kan mörda på exakt samma sätt som Flink. Det är liksom förutsättningen för krig. Han är precis likadan som vi andra. Han kunde skjuta en massa människor på avstånd. Det kan vi alla. Han är inte psykopat, han är normal.

   Sannolikheten för att Flink skulle mörda nån mer i sitt liv om han var fri är faktiskt i det närmaste noll. Betydligt närmare noll än 1%. Den är inte högre än sannolikheten för att du eller jag skulle mörda nån.

 • janne

  vad ska vi med en sån som Flink till? Vad ska han göra med sitt liv? vem skulle någonsin vilja anställa en av sveriges mest hatade massmördare? Vad är risken att någon annhörig till offren dödar Flink när han kommer ut?

  Om man nu ska ut och skjuta ner sina medmänniskor så ska kan man i alla fall ha den goda smaken att skicka sig själv till helvetet också, men han var inte man nog för det kanske och nu ska vi behandla honom som ett barn?

 • Pragmatikern

  Det finns väl 3 olika motivationsgrunder för straff.

  De två första avskräckandet och skyddsperspektivet är, som bland annat framgår av ovan, flitigt diskuterade och där finns kanske inte så mycket att tillägga.

  Det tredje motivet talar vi inte så ofta om och det kanske beror på att det är mer primitivt och kanske inte heller något ”officiellt” motiv. Det handlar om vedergällning och det som ibland kallas för ”Tailonprincipen” och som nämns första gången i gamla babylonska lagar (”kung Hammurabis lagar”) där det sägs:

  ”Om någon förstör en annans öga, då skall man förstöra hans öga; om någon sönderslår en annans lem, då skall man på honom sönderslå hans lem; om någon utslår en annans tänder, då skall man på honom utslå hans tänder.”

  Samma tankar finns ju också i den judiska lagen som ingår i Moseböckerna.

  Jag tror att hämndbegäret, även om vi anser oss tillhöra en ”modern och civiliserad generation”, finns djupt inne i oss. Det har därför, medvetet eller omedvtet, relaterat till vårt rättsmedvetande.

  Det kan också kopplas till upprättelse för den som blivit utsatt. I det Flinkska fallet finns det 7 familjer som upplevt det värsta trauma någon kan uppleva. Vad dessa tycker har jag givetvis ingen kunskap om men helt otänkbart är det väl inte att de anser att Flink bör sitta där han sitter. Det här är svåra frågor som jag tror man måste ha en viss ödmjukhet för.

  Själv är jag dock nog böjd att hålla med om att Flink nu skulle kunna få straffet tidsbestämt.

  • Anders_S

   Pragmatikern: Jo, hämndbegäret finns. Att samhället straffar en brottsling är bättre än gammaldags personlig hämnd (den typen av straff som kriminella gäng ägnar sig åt). Det är hämndbegäret som ytterst är det som gör att vi behåller straff som bevisligen inte har en avskräckande effekt (livstid och dödstraff för mord). Däremot vet man att långa straff har effekt på en del andra typer av brott dvs sådana där det ekonomiska motivet är det dominerande för att brottet ska utföras. Fast effektivare i dessa fall är förmodligen mycket kännbara ekonomiska straff. Lönsamheten i det hela minskar ju då. Irsland tillämpar den metoden för att bekämpa de kriminella gängen exempelvis.

   Man vet också genom studier att straff för ungdomars småbrott är meningslöst. De flesta ungdomar slutar begå brott oavsett om de blir straffade eller inte. Faktum är de som straffas kommer att återfalla i brott i betydligt högre utsträckningen än de som straffas. Straffas är inte effektiv, och kan alltså också vara kontraproduktivt (även om det finns andra faktorer också). Här är hämndbegäret också den troliga orsaken till att vi ändå har straff för ungdomars småbrott.
   http://www.zaramis.nu/blog/2010/05/29/meningslost-att-doma-ungdomar-for-brott/

   Ja, det är svåra och känsliga frågor detta och det kan mycket väl vara så som du säger om de 7 familjerna. Men inte nödvändigtvis.

 • Pragmatikern

  Anders_S: Jag tror heller inte så mycket på straffens avskräckande verkan. Min egen reflektion är att dessa nog fungerar bäst för ”vardagsbrott” som vi ”vanliga medborgare” annars skulle begå. Själv tänker jag mig för innan jag trampar bilens gaspedal allt för långt ned och jag skulle inte komma på tanken att sätta mig bakom ratten även om jag endast druckit ett enda glas vin. Skulle samhället införa kännbara bötesstraff för att gå mot ”röd gubbe” är det heller inte otänkbart att jag snällt skulle stå och vänta även om det inte finns ett fordon inom synhåll.

 • Ja det vore på tiden att vi slutar upp med detta tramset att inte ha tidsbestämda straff. Norge är ju även i denna fråga ett föredöme(De har en betydligt sundare syn på polisens tillgång till vapen också).
  Att Leif Axmyr fick sitt straff tidsbestämt så sent som i maj detta år är ju bara löjligt. Gubben är 72 och har suttit inne sedan 82. Nu verkar det som att han ska släppas ut 2013 i alla fall. Som 75åring ska han alltså åter integreras i samhället. Man kan ju ana att det kommer att bli lite knepigt.

 • Pingback: Bra med tidsbegränsning för Flink | Svensson()