Det lönar sig att göra uppror

Den finansiella krisen för världskapitalismen skickade ett antal länder där spekulationen varit extra stor rakt ner i avgrunden. Några av dessa länder var Island, Lettland, Estland och Irland. Island konkursade i praktiken och folk gjorde uppror. Island vägrade och vägrar betala de skulder som de kapitalistiska finanseliterna orsakade. Detta som en konsekvens av det det folkliga uppro som ägde rum.

Island har på grund av detta haft en bättre ekonomisk utveckling än de andra hårt drabbade länderna. I Estland och Lettland var det svenska banker som stått för en stor del av finansspekulationen och enorma skulder till dessa banker fanns. Om Lettland och Estland vägrat betala skulle det orsakat en svår kris för flera svenska banker. Ett par, Swedbank och SEB, skulle kanske gått omkull. Så den svenska regeringen ingrep på de svenska bankernas sida och tvingade Lettland och Estland att gå en annan väg än Islands. Inte heller fanns det en folklig mobilisering i de länderna som kunde stoppa den dåliga nyliberala åtstramningsvägen. Kostnaderna för krisen lastades över på de vanliga människorna, på arbetarklassen. Att de rika i Sverige och Sveriges banker klarat sig bra så här långt beror alltså på att de fattiga i Baltikum fått betala. Och resultatet har blivit en mycket sämre ekonomisk utveckling än Islands. Och högre arbetslöshet.

Folk måste lära av detta. Låt de rika betala sina egna skulder. Låt bankerna gå omkull, förstatliga bankerna och vägra betala deras skulder. Protestera mot kapitalismens spekulationer och mot att fattiga ska tvingas betala. Som i Grekland.

Intressant?
I media om ekonomi: DN1 ,2 , 3, 4, SVD1, 2, 3, GP1, 2, 3, SD, HD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements