Glöm bonusar!

Boknytt
Drivkraft
Daniel Pink
Bookhouse

Glöm bonusar!

Med sömngångaraktig dövhet spottar storföretagen folkopinionen i ansiktet med sina bonusar och fantasilöner för toppcheferna. Det beror inte bara på simpel rå girighet. De tror att ekonomin funkar bättre så. Men det är fel.

Näringslivet, högern, borgerligheten och nyliberalerna har nämligen en felaktig, obevisad och ovetenskaplig människosyn – ”den ekonomiska människan”. Tron att människans beteende rationellt som en dator formas av bestraffningar och belöningar. Piska och morot.

Och det stämmer delvis vad gäller ”gammelindustrialismens” maktlösa, tråkiga och monotona rutinjobb. Man jobbar då för pengarna. Punkt.

Men ju mer engagemang och kunskap arbetet kräver, och ju högre upp i företagens makthierarkier man kommer, desto sämre stämmer kapitalismens teori om människans sanna natur = egoism. Vi människor kan inte reduceras till ensidigt konkurrerande individer enbart drivna av pengahunger.

”Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss” (bokens undertitel) är att vår drivkraft på arbetet även är samhörighet, socialitet, nyfikenhet, kreativitet, självstyrning, självbestämmande, mening, intresse, engagemang, ”flow” (flyt i arbetet), utmaningar, arbetsglädje, samhällsnytta, altruism och idealism. Inre motivation snarare än yttre belöningar. Bonusar och liknande kan snarare ”krossa kreativiteten”, varnar Pink.

Så vem säger då dessa intressanta saker – en evolutionspsykolog på vänsterkanten? Nej, en amerikansk författare som har skrivit flera framgångsrika böcker om arbetslivet. Som arbetat inom regering och politik i USA, bland annat som talskrivare åt förre vicepresidenten Al Gore. Yale-utbildad doktor i juridik, boende i Washington DC. Föreläsare för näringslivsfolk (som stönar över hans slutsatser).
Även en blind höna…

Intressant?
I media: Ledarna, IDG, VK, Chef, RT, DN1, 2, DPS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements