Gangstergängen i Södertälje

Dubbelmordet i Ronna på fotbollsspelaren Eddie Moussa och hans äldre bror Jacob Moussa har säkerligen kopplingar till en tredje broder, Danny Moussa som uppges vara ledare för det Bandidosanknutna gänget X-team i Södertälje. Detta gäng har länge legat i konflikt med ett nätverk som brukar kallas Södertäljenätverket men också Syrianska brödraskapet på grund av att många syrianer/assyrier finns bland de som anses ingå i nätverket. Som en av de ledande personerna brukar Bernard Khouri utpekas. En annan är den i Colombia boende Bülent Aslanoglu. Genom honom och hans kontakter i Colombia anses Södertäljenätverket var en av de viktigare nätverken för införsel av kokain till Sverige.

Men samtidigt så måste man komma ihåg att kriminella gäng och nätverk i Sverige står för en mycket liten del av den totala brottsligheten (cirka 2-3% kanske) och de är inte ett så stort problem som media ofta försöker få det till. De kriminella nätverken är alltså inte på något sätt ett så övergripande samhällsproblem att vi behöver satsa enorma resurser på att bekämpa dem. Dessutom är det bästa sättet att bekämpa dem att öka jämlikheten och minska segregationen och arbetslösheten i samhället. Det är ettt långsiktigt arbete som kräver en annan politik än den nedskärnings- pch privatiseringspolitik som dominerar nu.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements