Spretig antirasism

Boknytt
Den omöjliga kedjan
Thomas Malm
Arkiv förlag

Spretig antirasism

Människan har ett troligen medfött behov att kategorisera (gruppindela) livets och naturens mångfald för att finna mönster och mening – och därmed till sin fördel kunna manipulera den omgivande miljön. Hon har också en troligen medfödd social tendens att ställa ett bättre ”vi” (den egna solidaritetsgruppen) mot ett lägre ”dom” (de andra konkurrensgrupperna). Att ställa ”högre” mot ”lägre” i kulturen (människor, ”raser”, förfäder) och i naturen (enkla ”primitiva” mot komplexa ”avancerade” djur).

Dessa kategoriserande och hierarkiskt rangordnande tendenser kallas idéhistoriskt ”skapelsens/tillvarons/varandets stora kedja”. En tankefigur som har missbrukats för rasbiologi, etnocentrism och rasism. Något humanekologen och socialantropologen Thomas Malm antirasistiskt bemöter i sin lite luddiga och spretiga tvärvetenskapliga bok ”Den omöjliga kedjan – Människan och mångfaldens mönster”. Ett småtrevligt allmänbildande arbete.

Intressant?
I media: DN, Mattias Hagberg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements