Mårdhund – ett oönskat djur i Sverige

Del 3 av 7 i serien Rovdjur i Sverige

Normalt burkar man säga att det finns 4 stora rovdjur i Sverige, björn, varg, lo och järv. Men i praktiken finns det nog faktiskt 5. Mårdhunden kan kanske anses vara det femte. Men det femte djuret är helt oönskat och det bedrivs en utrotningskampanj mot djuret. (Ok, vargen är rätt oönskad bland en del grupper i befolkningen också). Sen finns förstås rödräv också.

Mårdhunden har invandrat till Sverige i norr från Finland, men det finns eventuellt också tecken på en invandring från Danmark. Mårdhunden som djur härstammar ursprungligen från östra Sibirien, norra Kina och Japan. Mellan 1928 och 1950 utplanterades djur i Ukraina och därifrån har arten spridit sig till resten av Europa. Första djuren i Finland hittades 1931, i Sverige 1945, i Rumänien 1951, i Polen 1955 och i Tyskland 1960. I Sverige har dock aldrig skapats en livskraftig stam även om det stabilt funnits djur i Norrbotten (första kända föryngringen var år 2006) och djur har hittats långt ner i Småland och i Bergslagen. Så kanske finns det fler djur än man vet om och kanske är mårdhunden mer etablerad än man tror.

Som anledning till att man inte vill att mårdhunden ska bli ett etablerat djur i Sverige uppger myndigheterna tre anledningar:

  1. Fågel- och djurliv: Vi vet att etablering av mårdhund lokalt kommer att påverka markhäckande fåglar negativt, speciellt utsatta är kolonihäckande våtmarksfåglar.
  2. Rabies: Under rabies-epedemin i finland 1988-89 var mårdhunden den viktigaste spridaren av sjukdomen.
  3. Bandmask: Echinococcus multilocularis är en bandmask som primärt lever i hunddjur, men kan använda gnagare som mellanvärd, och även människa. Infekterade djur som lämnar avföring på eller nära bär eller svamp kan leda till att ägg överförs till människan, något som kan medföra leversvikt hos oss.

Även i Norge har mårdhund hittats.

Mårdhunden föredrar skogar med tät undervegetation och områden med snårigt buskage. Som enda medlem i familjen hunddjur går mårdhunden i ide. Den sover inte någon egentlig vintersömn, men har en kraftigt nedsatt aktivitet. Fettlagret som den har skaffat sig under hösten räcker länge så att den lämnar boet bara tillfälligt under vintern. Vid andra årstider är mårdhunden aktiv på natten och mycket skygg.

Mårdhundar är allätare vilket inte minst deras för hunddjur ovanligt långa tarm vittnar om. Till deras föda räknas smågnagare, fåglar, fiskar, groddjur, snäckor och insekter samt nötter, bär och frukter. Ofta äter djuret ägg från fåglar som häckar på marken och den tar även as

Läs mer: Rädda mårdhundarna i norr (Facebookgrupp), NK, VK, ,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Lodjur – Skandinaviens enda vilda kattdjurFjällräv – från 35 stycken totalt till 900 nyfödda >>
Advertisements

8 Replies to “Mårdhund – ett oönskat djur i Sverige”

  1. Jo, vi har nog mycket mer mårdhund i Sverige än de flesta är medvetna om. De är mycket skygga och ser man en så finns det minst 10 till. De förökar sig rätt snabbt dessutom. Vi hade mårdhund alldeles intill vårt förra ställe, 7 mil sydost om Göteborg och jag var inte glad åt dem.

    Men, när regeringen nu gett jägarna möjligheter att i stort sett utrota räven (om de anstränger sig), så får jag ju säga att jag välkomnar mårdhunden som ersättare.

    En av de två verkligt avgörande orsakerna till att vi fått en fästingexplosion och massor av sjukdomsdrabbade människor av det skälet, torde vara just försvinnandet av en mycket stor del av rävpopulationen efter att rävskabben kom till Sverige för c:a 30 år sedan. Det samt de förändrade jordbruksreglerna med EU-inträdet, ledde till en explosiv ökning av sorkstammen, som dels bekämpades med våra tidigare av EU ickeaccepterade jordbruksmetoder, dels var stapelföda åt räven. Och sorken är ett viktigt värddjur för fästingarna, och, om jag inte har fel, dessutom bärare av borreliga, som fästingarna sedan sprider.

    Så får vi nu fler mårdhundar, ja då kanske de kan väga upp en del av den skada som vi hittills åsamkats av rävskabben och rävjakten samt av EU:s jordbruksregler, genom att ta ner sorkstammen en del. Fast räven var troligen bättre eftersom den jagar sork och möss året runt.

Kommentarer inaktiverade.