Lysande skildring av Sovjets läger

Boknytt
Gulag
Anne Applebaum
Norstedts

Lysande skildring av Sovjets läger

Innan alla dokument öppnats måste nog detta anses vara den ultimata skildringen av ”Gulag – de sovjetiska lägrens historia”, som ju också är titeln på denna 600 sidors väldokumenterade och välskrivna tegelsten. Vilken lockar läsaren att ställa grundfrågan: ”Hur kunde det ske?”.

En del av brutaliteten, under främst Stalin, kan hänföras till samma moderniseringsprocess som väst genomgick på 1800-talet och Asien idag. Annat till vanliga människors ondska – lägerpersonal som mot Moskvas vilja plågade fångar. Men mörkrets hjärta är stalinismen som ideologi med rötter i leninism och tsarism.

Denna urartade socialism liknar i praktiken nazismen i sin fanatiska totalitära politiska fundamentalism och svart-vita vi-dom-tänkande som avhumaniserar ”fienden”. Samtidigt har socialismen teoretiskt (som Peter Englund skriver i ett förord) samma upplysningsarv som vi själva hyllar. Fascismen var en ond tanke praktiserad. Realsocialismen var en god tanke perverterad.

Intressant?
I media: DN1, 2, Axess, Blaskan, Knuff1, 2, EX, ETC, AB, Internationalen, SDS, Lasses blogg, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pragmatikern

  ”Fascismen var en ond tanke praktiserad. Realsocialismen var en god tanke perverterad.”

  Onda eller goda tankar spelar inte så stor roll när ideologier utvecklas till totalitära system. I det totalitära systemet blir det den starke som bestämmer, hur god än tanken är, och förtrycket mot oliktänkande blir massivt och ofta totalt.

  Realsocialismen är ett praktexempel på hur det kan gå när man stirrar sig blind på en ideologi (…som förvisso innehåller sådant som är gott och eftersträvansvärt) och försöker omsätta denna enligt teoretiska modeller vars världsbild är svart-vit. Medmänsklighet och solidaritet och den därav följande respekten för att varje människa på något sätt är unik och okränkbar försvann i det teoretiska modellbygget. Kvar blev lägren i Gulag…

 • Bosse

  Ser inga principiella fel med Gulag. Det handlar inte om förintelseläger utan om arbetsläger med låg dödlighet.

  Dessutom har jag svårt att ta Appelbaum på allvar som är en antirysk polsk konservativ ministers fru.

 • Erik Svensson

  Förvisso är det viktigt att belysa Gulag, Stalin, stalinismen och kopplingarna till Lenin. Men Anne Applebaum saknar trovärdighet att göra detta, eftersom hon är så ideologiskt förblindad av sin egen antikommunistiska ideologi så att det gått ut över fakta och sakinbehåll. Boken Gulag har fått kritik av professionella historiker, inte nödvändigtvis kommunister, för att brista i källkritik och för att tendentiöst alltid välja de högsta uppskattningarna vad gäller dödstalen i lägren. Boken brister därmed i vetenskaplighet och är alltför mycket en politisk propagandapamflett för att kunna tas på allvar.

  • Anders_S

   Jag är överens med Erik i bedömningen av Applebaum. SJälva boken har jag dock inte läst.

   Och Bosse, det finns mycket och många fel med arbetsläger där man spärras in för sina åsikters skull. Det är verkligen något som måste kritiseras och belysas.

 • Bosse: ”Arbetsläger”. Tillåt mig småle. Ja, även många av de kända nazistiska koncentrationslägren kallades arbetsläger. Likadana som Stalins version: Slavläger bestående av politiska fångar. Du kanske inte heller ser det principiellt felaktiga i ex. Sachsenhausen?

 • Hej Hans!
  Oavsett kvalitén på Applebaums bok tycker jag att dina slutsatser är absurda. Jag rekommenderar dig att exempelvis läsa Daniel Bensaids lilla pamflett i frågan, ”Stalinism och bolsjevism”.

  http://www.marxistarkiv.se/sovjet/stalinismen/stalinism_och_bolsjevism.pdf

  Den börjar så här lockande:

  ”Nuförtiden är det på modet med rötter och bibliska släktträd: Hegel skapade Marx, som skapade Lenin, som skapade Stalin… De allra mest lärda går tillbaka ända till aposteln Paulus och Platon. Den verkliga historien och dess samhälleliga väv försvinner i dessa självskapande begrepp. Så omvälvningarna i denna värld är ”Rousseaus fel” eller ”Platons fel”. Således påstås den stalinistiska diktaturen härstamma direkt från oktoberrevolutionen, och sägs vara dess logiska fortsättning och legitima arvtagare, en automatisk och oundviklig följd av revolutionen.
  Denna visa om att stalinismen är bolsjevismens naturliga och rättfärdiga avkomma är inte ny, utan bara en anpassning till dagens moderna tänkande av ”historikerna” bakom Kommunismens Svartbok2 och av ångerfulla stalinister som Annie Kriegel eller Francois Furet.”

 • Pragmatikern

  Jag har heller inte läst denna bok och tar därför ingen direkt ställning till boken som sådan. Däremot frågar jag mig om det inte lite bekymmersamt att reflexmässigt avfärda boken för att författaren skulle vara ”ideologiskt förblindad av sin egen antikommunistiska ideologi”?

  Det är inte en forskare/författares ”ideologi” som avgör om ett verk är vetenskapligt eller inte utan enbart verkets vetenskapliga kvalitet som sådant. Har historikern Peter Englund, en historiker som jag ser som en av våra främsta, ”lånat sig” att skriva förord till boken skulle jag inte avfärda den så lättvinnligt.

  Gulag, de nazistiska koncentrationslägren, Pol Pots läger i Kambodja, lägren i spåren av det sena 90-talets konfliktfyllda Balkan och för all del även Guantanamo är, var och en på sitt sätt, sorgliga kapitel i mänsklighetens historia. Det finns all anledning att öka kunskapen om dessa förfärliga inrättningar med en fåfäng förhoppning om att vi skulle kunna lära oss åtminstone något av historien.

 • Hans Norebrink

  Jag har inte nog med kringkunskap för att vetenskapligt ”vikta” hennes bok. Även konservativa polacker kan förstås teoretiskt skriva neutrala böcker. Men min erfarenhet är att de ofta är närmast genetiskt besatta av antsocialism och antisemitism.

  Men ta bort överdrifterna då, och se i jämförelse med annan dokumentation. Det räcker för huvuduppgiften att avslöja, fördöma och lära sig av Stalins läger. Det är det viktigaste, annat är detaljsnack.

  Klart det är skillnad på en ideologi som börjar med godhet (människors värde – lika värde), och en som börjar med ondska (människors brist på värde – olika värde). Den första praktiserar sin ideologi utifrån sin teori. Den andra urartar och avlägsnar sig från sin teori.

 • /*källor behövs*/ #AS

  • Anders_S

   På förekommen anledning (strukna och ej godkända kommentarer): Att USA har flest fångar i världen hör inte till ämnet. Att skriva att dödligheten var låg i Gulag kräver källor. Osv. Följ kommentarsreglerna i vilka det också ingår att jag inte diskuterar mina modereringar. Upprepade brott mot kommentarsreglerna kommer förr eller senare att leda till permanent svartlistning på min blogg.

 • Anders_S:
  Jag tror att boken som inlägget handlar om tar upp dödligheten i Gulag, så jag trodde inte att det var det du ville ha källa på.

  • Anders_S

   profanum: Jag vet inte vad boken handlar om. Jag har inte läst den. Skriv en kommentar till det Hans skrivit, inte till boken så undviker vi missförstånd. Det är Hans inlägg som finns på min blogg och inte boken. Har du citat ur boken är det okej, men skriv det i så fall.